دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی مکانیزم ISEE بر اساس خط تولید – academy publisher

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی مکانیزم ISEE بر اساس خط تولید به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: بررسی مکانیزم ISEE بر اساس خط تولید
عنوان انگلیسی مقاله: A study on framework and realizing mechanism of ISEE based on product line
رشته های مرتبط: مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، طراحی و تولید نرم افزار، تولید صنعتی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله عالی میباشد 
نشریه academy publisher
کد محصول F102

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات کامپیوتر

 

بخشی از ترجمه فارسی:

چکیده

با بكار بردن فرآيند توليد اتوماتيك خط توليد و سيستم مديريت صنعت به ساخت مدرن براي مرجع، يك مدل جديد از محيط مهندسي نرم‌افزار مجتمع براساس خط توليد پيش برده شده است و چارچوب و تحقق مكانيزم مدل جديد در اين مقاله كاملاً تحليل شده است. مدل جديد دارايي (منابع) هسته خط توليد را به عنوان عامل عمومي قرار مي‌دهد. بخش بالاي آن محيط توسعه خط توليد را با تحقق توليد انبوه محصولات نرم‌افزاري، حمايت مي‌كند، در حالي كه بخش پاييني محيط توسعه نرم‌افزار رايج سنتي است كه توسعه كدهاي منبع و اسناد اجزاي منبع هسته خط توليد را انجام مي‌دهد. در مقايسه با مدل‌هاي محيط توسعه خط توليد موجود، قابليت توسعه و تحقق يك مدل جديد كاملاً مشابه با مد توليد خط توليد اتوماتيك و سيستم مديريت صنعت توليد فعفي بوده و احتمالاً محيط توليد نرم‌افزار دلخواهي كه صنعت مهندسي نرم‌افزار در آينده توسعه خواهد داد مي‌باشد.

۱ـ مقدمه
در سال‌هاي اخير، با رشد تدريجي و به كار بردن تكنيك‌هاي جديد از جمله معماري نرم‌افزار، اجزاي نرم‌افزار، استفاده مجدد وسيع نرم‌افزار، و غيبره متد مهندسي نرم‌افزار براساس خط توليد توجه وسيع مهندسي نرم‌افزار را به خود برانگيخته است و هم‌اكنون مركز داغ و اولويت مطالعات فعلي در زمينه مهندسي نرم‌افزار شده است. توليد انبوه محصولات نرم‌افزاري سفارشي در يك زمينه خاص، كه مشابه با مدهاي توليد اتوماتيك خط توليد محصولات صنعتي كارخانه‌اي مدرن مي‌باشد (مثل ماشين، تلويزيون و غيره) اين در توليد نرم‌افزار دلخواه كه ۴۰ سال در توليد مهندسي نرم‌افزار دنبال شده است و تأثير زيادي در قالب‌بندي و توسعه املاك نرم‌افزاي مدرن دارد و جامعه عظيم و تأثير اقتصادي زيادي ايجاد مي‌كند. [۳-۱]

۲ـ موقعيت فعلي بررسي‌هاي خط توليد نرم‌افزار
ما مرهون بودن به روش مهندسي نرم‌افزار مبتني بر خط توليد، تغييراتي اساسي در توسعه نرم‌افزار از روش سنتي يك‌باره روش برنامه‌نويسي دستي، «الگوريتم + منابع داده + كد نيروي انساني «به توليد صنعتي شده» معماري نرم‌افزار + اجزاي نرم‌افزار + خط مونتاژ (استفاده مجدد سيستمي)» وجود داشته است كه با سيستم توليد صنعت كارخانه داري مدرن شناخته شده است (از جمله ماشين‌ها و دستگاه‌هاي تلويزيون و غيره).
روش خط توليد نرم‌افزار بايد به موفقيت محيط توسعه مجتمع براساس خط توليد با ويژگي‌هاي مهندسي خط توليد و ظرفيت توليد اعتماد كند. چنين محيطي محيط مهندسي نرم‌افزار مجتمع مبتني بر خط توليد ناميده مي‌شود. بنابراين، تحقيقات، مفاهيم و كاربردهاي محيط مهندسي نرم‌افزار مجتمع مبتني بر خط توليد، نقش بسيار مهمي در تولدي نرم‌افزار اتوماتيك و صنعتي‌سازي صنعت نرم‌افزار داشته و ابتكارات استراتژيكي براي جهان شده است تا زمينه صنعت اطلاعات را مشغول كرده و اقتصاد پايدار و سريع و توسعه اجتماع را ارتقاء بخشد.
اما، مي‌توانيم به طور واضح ببينيم كه قالب‌بندي و توسعه روش مهندسي خط توليد نرم‌افزار ار مد توليد اتوماتيك خط توليد صنعت كارخانه‌داري مدرن براي منابع مبتني بر دامنه مهندسي، معماري نرم‌افزار، اجزاي نرم‌افزار و فناوري استفاده مجدد از نرم‌افزار استفاده مي‌كند. هدف آن بنا نهادن خط توليد نرم‌افزار و تحقق توليد صنعتي شده محصولات نرم‌افزاري با استفاده از فناوري‌هاي معماري نرم‌افزار در زمينه خاص استفاده مجدد سطح سيستم مي‌باشد.
به طور واضح، محيط مهندسي نرم‌افزار مجتمع مبتني بر خط توليد ضرورتاً با محيط توسعه نرم‌افزار رايج كنوني كه مبتني بر ساختار و يا شيء‌گرايي است (منحصراً محيط توسعه سنتي ناميده مي‌شود) تفاوت زيادي دارد.
روش قبلي به منظور تحقق صنعتي‌سازي و توليد اتوماتيك محصولات نرم‌افزاري سفارش انبوه در زمينه خاص مطابق با «معماري نرم‌افزار + اجزا + مونتاژ» در يك زمينه خاص بود در حالي كه روش اخير مطابق با «ساختار داده + فرآيندها + كدگذاري دستي» مي‌باشد كه به معناي توسعه يك باره از برنامه‌هاي نرم‌افزاري رسمي، و محيط‌هاي عمومي حد مناسب محيط را نيز معين كرده و مدهاي توليدي، حاصل‌خيزي و انتقال بروزرساني موضوع بسياري از محدوديت‌ها خواهد بود. علاوه بر اين، كاملاً با مد توليد و جهت توسعه صنايع كارخانه‌داري مدرن متفاوت است زيرا به عنوان يك خط توليد رايج در كارخانجات ماشين، هواپيما، تلويزيون و ديگر محصولات در زمينه‌هاي ديگر قابل استفاده نمي‌باشد.
اين تأسف‌بار است كه در فرآيند فعلي تحقيق و توسعه محيط توسعه نرم‌افزار مجتمع مبتني بر خط توليد مردم تفاوت اساسي بين محيط توسعه نرم‌افزار سنتي و روش مجتمع مدرن را نفهميده‌اند. بررسي‌ها و توسعه روش‌هاي مهندسي نرم‌افزار خط توليد و محيط‌هاي توسعه مجتمع هنوز بر مبناي روش‌ها و ايده‌هاي مهندسي نرم‌افزار سنتي انجام مي‌شود، كه درست نيست.
همانطور كه CMU/SEI و تعدادي از نوشته‌ها [۵-۴] نشان دادند. تاكنون، هيچ محيط مهندسي نرم‌افزاذر مجتمعي براساس خط توليد با منطق درست وجود نداشته است. به عبارت ديگر، وضعيت واقعي تحقيق و توسعه اين است كه تعدادي از شركت‌هاي نرم‌افزار برخي از مفاهيم اجزا را بر پايه محيط توسعه نرم‌افزار موجودشان معرفي مي‌كنند و تعداد مناسبي از كنترل‌ها را اضافه مي‌كنند، سپس فكر مي‌كنند كه به سمت به اصطلاح محيط مهندسي نرم‌افزار مجتمع مبتني بر خط توليد تغيير شكل داده‌اند.
براي مثال IBM، محيط توسعه SUN’S JZEE و غره از اين نوع هستند، اينها بسيار پايين‌تر از منطق صحيح خط مونتاژ اتوماتيك با ظرفيت توليد و ويژگي‌هاي خط توليد نرم‌افزار محيط توسعه مجتمع در صنعت كارخانه‌داري مدرن هستند. البته براي علايق متخصصان و چندين قرن مدل‌هاي توسعه مهندسي نرم‌افزار، خصوصاً نرم‌افزار سيستم و ابزارهاي فرايند توسعه نرم‌افزار، اين طبيعي و قابل درك است، زيرا متخصصان بايد محصولات و علايق فعلي‌شان را نيز حساب كنند. اين امكان‌پذير است كه كاملاً محصولات نرم‌افزاري محبوب و وسيع را بدون توجه به ريسك دنبال كردن يك محصول جديد علي‌رغم سود اقتصادي و وجهه خوبشان دور بيندازيم.
اين مقاله روي منطق واقعي مدل محيط توسعه خط توليد نرم‌افزار با مد توليد خط توليد و ظرفيت صنعت كارخانه‌داري مدرن تمركز دارد و بيشتر ساختار و تحقق مكانيزم را بررسي مي‌كند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

Using product line automatic production procedure and the management system of modern manufacturing industry for reference, a new model of integrated software engineering environment based on product line is put forward, and framework and realizing mechanism of the new model is mainly analyzed in this paper. The new model takes product line core asset (resource) components as the agent bus. The upper of it supports the product line development environment realizing the assembling production of software products, while the lower is traditional common software development environment implementing the development of source codes and documents of product line core resource components. Compared with the present available product line development environment models, the developing and realizing ability of the new one is completely similar to production mode of automatic product line and management system of current manufacturing industry, will be likely to become an ideal software production environment that the future software engineering industry develops.

I. INTRODUCTION

In recent years, with the gradual mature and application of the new techniques such as software architecture, software components, software large granularity reuse etc., software engineering method based on product line have aroused broad attention of software engineering filed and already become the hot spot and priority of the current studies in software engineering field. The core of software product line studies is to apply the techniques of software architecture, software components, software large granularity reuse and realize the industrialization and automatic production of mass custom-made software products in a specific field, which is similar to product line automatic production modes of modern manufacturing industry products (such as cars , TVs etc.). This is the ideal software production mode pursued for 40 years of software engineering development, which has the very important effect on the formation and development of modern software estate, and will produce the gigantic society and economic effect[1-3].

II. THE CURRENT SITUATION OF SOFTWARE PRODUCT LINE STUDIES

Owing to software engineering method based on product line there has been the fundamental change in software development from the traditional one-time, manual programming way, “algorithm + data structure + manpower code”, into the industrialized production mode, ” software architecture + software components +product line assembly (systematic reuse)”, which is characterized by the production system of modern manufacturing industry (such as cars, TV sets etc.) Software product line approach must rely on the achievement of integrated development environment based on product line with the features of product line engineering and the production capacity. Such environment is called integrated software engineering environment based on product line Therefore, the research, realization and application of the integrated software engineering environment based on product line, play a very important role on the automation of software production and the industrialization of the software industry, has become strategic initiatives for the world to occupy the field of information industry, and promote rapid and sustainable economic and social development.

However, we should see clearly that the formation and development of the software product line engineering approach has used product line automatic production mode of modern manufacturing industry for reference based on engineering domain, software architecture, software components and software reuse technology. Its objective is to establish software product line and realize the industrialized production of software products by using the technologies of software architecture of specific field and system-level reuse of large granularity. Obviously, the integrated software engineering environment based on product line is essentially different from the current common software development environment which is structure-based or object-oriented software engineering approach (called the traditional development environment for short). The former is to realize the industrialization and automatic production of mass custom-made software products in a specific field in accordance with “software Architecture + components + assembly” of a specific field, While the latter is in accordance with “data structure + procedures + manual encoding” meaning the development of one-time, from scratch software programs, and the general environment also determines the applicable extent of environment, modes of production, productivity and update transformation will be subject to many limitations. Moreover, it is fully different from the production mode and development direction of modern manufacturing industry, as a common product line can not be used to manufacture cars, airplanes, television and other products in different fields.

It is a pity that in the current process of research and development of integrated software development environment based on product line, people haven’t recognized the essential difference between traditional software development environment and modern integrated one. The studies and development of product line software engineering methodologies and integrated development environment is still carried out according to the traditional software engineering methods and ideas, which is not correct. As the CMU / SEI and a number of literature [4-5] have pointed out: so far, there is not the true sense of the integrated software engineering environment based on product line. In other words, the actual status of research and development is that a number of software companies introduce some concepts of components on the basis of its existing software development environment and add the appropriate number of controls, then think that it is transformed into the so-called integrated software engineering environment based on product line. For example, IBM’s Rational, SUN’s J2EE development environment, etc., are of this type, they are far below the true sense of automated assembly line with production capacity and features of software product line integrated development environment of modern manufacturing industry. Of course, for the interests of enterprises and several decades of software engineering development models, especially the system software and tools for software development process, it is natural and understandable, because enterprises have to take into account their existing products and interests. It is impossible to completely discard the existing large-scale and widely used software products, regardless of the risk to pursue a new product despite the wide range of applications with great prospects and economic benefits.

The paper focuses on a real sense of the software product line development environment model with product line production mode and capacity of modern manufacturing industry, and mainly studies its architecture and the realization of mechanism.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا