ترجمه مقالات درباره پرداخت الکترونیکی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی در مورد سیستم های پرداخت الکترونیکی (Electronic Payment System) با ترجمه فارسی
پرداخت الکترونیکی: سیستم پرداخت مجموعهای از ابزار، عوامل فنی، قانونی، اجتماعی است که ارزش پولی را بین پرداخت کننده و گیرنده وجه منتقل میکند.سیستم پرداخت را اینگونه نیز تعریف کرده اند: زیرساخت فناوری و قانونی که انتقال ارزش را بین دو طرف معامله میسر میسازد.
رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت و علوم اقتصادی
در زیر لیست مقالات ترجمه شده با موضوع پرداخت الکترونیکی توسط سایت ترجمه فا تهیه شده که میتوانید مقاله انگلیسی را به صورت رایگان دانلود کرده و سپس ترجمه فارسی آن را که توسط مترجمین مجرب ترجمه شده، خریداری نمایید.