ترجمه مقالات درباره هویت اجتماعی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی در مورد هویت اجتماعی (Identity) با ترجمه فارسی
تعریف هویت اجتماعی: هویت اجتماعی در روان شناسی، ویژگی ها، باورها، شخصیت ها، مدل های ذهنی یا باورهای شخصی افراد نسبت به خود، یا در یک گروه اجتماعی را تشکیل می دهند. روند هویت اجتماعی می تواند خلاقانه یا مخرب باشد. عوامل اثرگذار بر شکل گیری هویت اجتماعی انسان ها شامل عوامل جغرافیایی، سیاسی و تاریخی، اقتصادی، عوامل فرهنگی و مؤلفه های تربیتی می باشند. هویت اجتماعی افراد اغلب از طریق مدل تولید و تغییر دائمی الگوی ارزش ها، نمادها، تاریخ، اسطوره ها و سنت هایی که میراث متمایز جوامع مختلف را تشکیل می دهند، شکل می گیرد. هویت اجتماعی مفهومی است که می خواهد تعارضات موجود در هویت های گروهی را به نوعی کاهش داده و آن ها را تحت یک هویت اجتماعی، همگرا سازد و انگیزه همکاری، همدلی و همزیستی را میان افراد جامعه فراهم نماید. اریک اریکسون نخستین فردی بود که هویت اجتماعی افراد را از دیدگاه روان شناسی مورد مطالعه قرار داد.
رشته های مرتبط: روانشناسی
در زیر لیست مقالات ترجمه شده با موضوع هویت اجتماعی توسط سایت ترجمه فا تهیه شده که میتوانید مقاله انگلیسی را به صورت رایگان دانلود کرده و سپس ترجمه فارسی آن را که توسط مترجمین مجرب ترجمه شده، خریداری نمایید.
همچنین برای مشاهده جدیدترین مقالات انگلیسی بدون ترجمه، به بخش مقالات انگلیسی هویت اجتماعی در سایت isidl مراجعه نمایید.

دکمه بازگشت به بالا