ترجمه مقالات درباره اکوسیستم دیجیتال

دانلود رایگان مقالات انگلیسی در مورد اکوسیستم دیجیتال (Digital Ecosystem) با ترجمه فارسی
تعریف اکوسیستم دیجیتال: اکوسیستم دیجیتال محیطی بدون مرزهای محدود یا از پیش تعیین شده متشکل از بازیگران (جانوران) مختلف شامل انسان ها، ماشینها و ابزارها و نرم افزارها یا پروتکل ها که تعامل آن ها بر روی زیرساختهای دیجیتال و برپایه ارتباط های دارای مبدأ یا مقصد دیجیتالی مفهوم می یابد. هر اکوسیستم دیجیتال می تواند شامل چندین اکوسیستم دیجیتال دیگر درون خود باشد. بزرگی هر اکوسیستم دیجیتال لزوماً ارتباط مستقیمی با ارزش یا طول عمر آن نخواهد داشت.
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر
در زیر لیست مقالات ترجمه شده با موضوع اکوسیستم دیجیتال توسط سایت ترجمه فا تهیه شده که میتوانید مقاله انگلیسی را به صورت رایگان دانلود کرده و سپس ترجمه فارسی آن را که توسط مترجمین مجرب ترجمه شده، خریداری نمایید.
همچنین برای مشاهده جدیدترین مقالات انگلیسی بدون ترجمه، به بخش مقالات انگلیسی اکوسیستم دیجیتال در سایت isidl مراجعه نمایید.

دکمه بازگشت به بالا