دانلود ترجمه مقاله عوامل کاهش ضرایب مقاومت در طراحی بر مبنای عملکرد – مجله nisee

 

 عنوان فارسی مقاله: عوامل کاهش ضرایب مقاومت در طراحی بر مبنای عملکرد
 عنوان انگلیسی مقاله: Strength Reduction Factors in Performance-Based Design
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۱۹۹۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۰ صفحه
مجله  خدمات اطلاعات ملی مهندسی زلزله
دانشگاه  مرکز ملی پیشگیری از فاجعه دانشگاه کالیفرنیا، برکلی
نشریه Nisee

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
مولفه های ضرایب کاهش مقاومت
کاهش ناشی از رفتار غیر خطی
اصلاحات صورت گرفته در سیستم های MDOF
کاهش ناشی از مقاومت بیش از حد سازه
اجرای ضرایب R در طراحی بر مبنای عملکرد

 


بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

مقاومت جانبی طراحی توصیف شده در مقررات مربوط به طراحی مقاوم در برابر زمین لرزه به طور نمونه پائین تر و دربعضی موارد بسیارپائین تر از مقاومت جانبی مورد نیاز برای نگهداری و حفظ سازه در محدوده الاستیکی در موقع تکان های شدید زمین در موقع زلزله می باشد. کاهش مقاومت حاصل از مقاومت الاستیکی معمولاً از طریق بکارگیری ضرایب کاهش لحاظ شده است. در شیوه و آئین نامه آمریکا، ضرایب کاهش، ضریب اصلاح پاسخ، R ، در NEHRP یا ضریب عملکرد سیستم R ، در UBC و SEAOC نامیده شده اند. اگرچه ضرایب کاهش مقرر شده در آئین نامه های زمین لرزه میرایی، ظرفیت اتلاف انرژی و مقاومت بیش از حد نرمال را لحاظ می کنند، اما سطح کاهش مقرر شده در آئین نامه های زلزله عمدتاً بر مبنای مشاهده عملکرد سیستم های سازه ای مختلف در زمین لرزه های قوی پیشین تعیین شده است. ضرایب کاهش مقاومت یکی از مهمترین ابعاد بحث برانگیز آئین نامه های ساختمانی فعلی به شمار می روند. محققین مختلف در مورد منطقی نبودن فاکتورهای R فعلی احساس نگرانی کرده و ارتقاء و پیشرفت آنها راهی برای ارتقاء پایایی مقررات طراحی مقاوم دربرابر زمین لرزه فعلی برشمرده شده اند.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

INTRODUCTION

Design lateral strengths prescribed in earthquake-resistant design provisions are typically lowerand in some cases much lower than the lateral strength required to maintain a structure in theelastic range in the event of severe earthquake ground motions. Strength reductions from the elastic strength demand are commonly accounted for through the use of reduction factors. InU.S. practice the reduction factors are called response modification factor, R, in the NationalEarthquake Hazard Reduction Program (NEHRP, pp. 35-39) or system performance factor, R, inthe Uniform Building Code (UBC-1988) and the Structural Engineers Association of California(SEAOC-1988). While reduction factors prescribed in seismic codes intent to account fordamping, energy dissipation capacity as well as for overstrength, the level of reduction specifiedin seismic codes is primarily based on the observation of the performance of different structuralsystems in previous strong earthquakes. Strength reduction factors are one of the mostcontroversial aspects of current buildings codes. Several researchers have expressed theirconcern about the lack of rationality in current R factors and their improvement has beenidentified as a way to improve the reliability of present earthquake-resistant design provisions(Bertero, 1986, Uang 1991, ATC, 1995b).COMPONENTS OF STRENGTH REDUCTION FACTORSREDUCTIONS DUE TO NONLINEAR BEHAVIOROne of the first and better studied components of the R factors is the reduction in strengthdemand due to nonlinear hysteric behavior in a structure. The component of the strengthreduction factor due to nonlinear hysteretic behavior, [R subscript mu), is defined as the ratio ofthe elastic strength demand to the inelastic strength demand,where [F subscript y (mu = 1)] is the lateral yielding strength required to maintain the systemelastic; [F subscript y (mu = mu subscript i) is the lateral yielding strength required to maintainthe displacement ductility demand [mu] less or equal to a predetermined maximum tolerabledisplacement ductility ratio [mu subscript i].In general, for structures allowed to respond nonlinearly during earthquakes ground motions,inelastic deformations increase as the lateral yielding strength of the structure decreases (or asthe design reduction factor increases). For a given ground motion and a maximum tolerabledisplacement ductility demand [mu subscript i], the problem is to compute the minimum lateralstrength capacity [F subscript y (mu = mu subscript i)] that has to be supplied to the structure inorder to avoid ductility demands larger than [mu subscript i]. Alternatively, for a given elasticdesign spectrum, the problem is to compute the maximum strength reduction factor that can beused in order to avoid ductility demands larger than [mu subscript i].For design purposes, [R subscript mu] corresponds to the maximum reduction in strength thatcan be used in order to limit the displacement ductility demand to a maximum tolerable ductilitydemand [mu subscript i] in a single-degree-of-freedom (SDOF) system that will have a lateralstrength equal to the design strength.


 

 عنوان فارسی مقاله: عوامل کاهش ضرایب مقاومت در طراحی بر مبنای عملکرد
 عنوان انگلیسی مقاله: Strength Reduction Factors in Performance-Based Design

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا