دانلود رایگان مقالات انگلیسی با چارک ۱ (Q1) با ترجمه فارسی

 رتبه بندي مجلات پايگاه اسکوپوس (Scopus)

 

 

نمره Q یا Quartile Score در حقیقت برای رتبه بندی مجلات اسکوپوس به شمار می رود. بر اساس هر طبقه یا category که مجلات در آن قرار دارند امتیازی بین Q1 تا Q4 به آنها تعلق می گیرد. چیزی شبیه ضریب تاثیر در مجلاتISI با این تفاوت که IF ممکن است از یک هزارم تا ۳۰ (که معمولا مجلاتی مانند نیچر و ساینس دارند) متغیر باشد ولی Quartile Scores از یک تا ۴ متغیر خواهد بود. در حقیقت Quartile Scores امتیاز عملکردی هرمجله در category خود به شمار می رود.  داشتن نمره بین Q1 تا Q4 حاکی از ارزش خاص آن مجله است.

 

Q1: نشان دهنده اين است که مجله جزء ۲۵ درصد صدر يک طبقه يا category  قرار دارد.

Q2: نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه میانی یعنی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد یک category  قرار دارد.

Q3: نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه میانه به سمت پایین یعنی بین ۵۰ تا ۷۵ درصد یک category  قرار دارد.

 Q4: نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه پایین یعنی جزء ۲۵ درصد انتهایی یک category قرار دارد.

 معمولا در بسیاری از ارزشیابی ها مجلات Q1 و Q2 به عنوان مجلات پرامتیاز به شمار می روند و متقاضیانی که قصد پذیرش (Admission یا Apply) از دانشگاه های خارجی را دارند باید در این دسته از مجلات مقالات خود را چاپ کنند.

 

 

برای مشاهده لیست مقالات انگلیسی با چارک ۱ (Q1)، روی رشته یا گرایش مورد نظر کلیک نمایید:

 

دکمه بازگشت به بالا