دانلود رایگان ترجمه مقاله اختلال در مقاومت میزبان توسط نیای تکاملی مستقل از ویروس ریشه زرد چغندرقند – Apsnet 2010

دانلود رایگان مقاله انگلیسی شکستن مقاومت میزبان توسط نیای تکاملی مستقل ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر قند شامل ایجاد یک موتاسیون C/U موازی در ژن P25 آن است به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله شکستن مقاومت میزبان توسط نیای تکاملی مستقل ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر قند شامل ایجاد یک موتاسیون C/U موازی […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله واکنش ارقام سیب زمینی به پنج جز متعلق به چهار گونه ویروس سیب زمینی Y – Apsnet 2012

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پاسخ ارقام سیب زمینی به پنج ایزوله متعلق به چهار سویه ویروس سیب زمینی y به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله پاسخ ارقام سیب زمینی به پنج ایزوله متعلق به چهار سویه ویروس سیب زمینی y عنوان انگلیسی مقاله Response of Potato Cultivars to Five Isolates Belonging to Four […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی ژرم پلاسم های مختلف سویا برای مقاومت به پوسیدگی دانه فوموپسیس – Apsnet 2015

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ارزیابی ژرم پلاسم متنوع سویا برای مقاومت به پوسیدگی بذر فومپوسیزی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله ارزیابی ژرم پلاسم متنوع سویا برای مقاومت به پوسیدگی بذر فوموپسیس عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of Diverse Soybean Germplasm for Resistance to Phomopsis Seed Decay رشته های مرتبط کشاورزی،  علوم و تکنولوژی […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله فعالیت ضد میکروبی گیاهان دارویی – الزویر ۲۰۰۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی گیاهان دارویی و فعالیت ضد میکروبی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله گیاهان دارویی و فعالیت ضد میکروبی عنوان انگلیسی مقاله Medicinal plants and antimicrobial activity رشته های مرتبط داروسازی، زیست شناسی و کشاورزی، گیاهان دارویی، علوم سلولی و مولکولی، داروشناسی و علوم گیاهی کلمات کلیدی فعاليت ضد ميكروبی، گیاهان دارویی، […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله استفاده از آفت کش ها در گلخانه ها

دانلود رایگان مقاله انگلیسی استفاده از آفت کش ها در گلخانه به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله استفاده از آفت کش ها در گلخانه عنوان انگلیسی مقاله Using Pesticides in Greenhouses رشته های مرتبط کشاورزی و شیمی، ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهان، حشره شناسی کشاورزی و آفت کشها فرمت مقالات رایگان مقالات […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله آنالیز رفاه تغییر قیمت مواد غذایی – ۲۰۱۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تحلیل رفاه با تغییر قیمت مواد غذایی: تحلیل ناپارامتری ممنوعیت صادرات بر برنج هند به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله تحلیل رفاه با تغییر قیمت مواد غذایی: تحلیل ناپارامتری ممنوعیت صادرات بر برنج هند عنوان انگلیسی مقاله Welfare Analysis of Changing Food Prices: A Nonparametric Examination of Export Ban […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله اثرات تیمار موم بر کیفیت و فیزیولوژی پس از برداشت میوه آناناس – Academic Journals 2011

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اثرات تیمار موم بر روی کیفیت و فیزیولوژی پس از برداشت میوه اناناس در سردخانه به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله اثرات تیمار موم بر روی کیفیت و فیزیولوژی پس از برداشت میوه اناناس در سردخانه عنوان انگلیسی مقاله Effects of wax treatment on quality and postharvest physiology of […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله تعیین آفلاتوکسین در نمونه های پسته با استفاده از تکنیک ELISA – 2015

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تعیین افلاتوکسین در نمونه های پسته با روش ELISA در تربت حیدریه (شمال شرق ایران) به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله تعیین افلاتوکسین در نمونه های پسته با روش ELISA در تربت حیدریه (شمال شرق ایران) عنوان انگلیسی مقاله Determination of Aflatoxin in Pistachio samples by ELISA Technique in […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله کشف ساپونین از احشا خیار دریایی Holothuria lesson – MDPI 2014

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کشف ساپونین های جدید از احشا خیار دریایی (Holothuria lesson) به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله کشف ساپونین های جدید از احشا خیار دریایی (Holothuria lesson) عنوان انگلیسی مقاله Discovery of Novel Saponins from the Viscera of the Sea Cucumber Holothuria lessoni رشته های مرتبط زیست شناسی، کشاورزی و […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله مهار اکسیژن واکنشی و اکسید نیتریک با عصاره گل قاصدک و جلوگیری از اکسیداسیون لیپیدها – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی عصاره گل قاصدک (Taraxacum officinale) هر دو گونه اکسیژن فعال و اکسید نیتریک را سرکوب کرده و از اکسیدان برون تنی لیپید جلوگیری می کند به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله عصاره گل قاصدک (Taraxacum officinale) هر دو گونه اکسیژن فعال و اکسید نیتریک را سرکوب کرده و از […]

Read More