دانلود رایگان ترجمه مقاله مهار اکسیژن واکنشی و اکسید نیتریک با عصاره گل قاصدک و جلوگیری از اکسیداسیون لیپیدها – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی عصاره گل قاصدک (Taraxacum officinale) هر دو گونه اکسیژن فعال و اکسید نیتریک را سرکوب کرده و از اکسیدان برون تنی لیپید جلوگیری می کند به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله عصاره گل قاصدک (Taraxacum officinale) هر دو گونه اکسیژن فعال و اکسید نیتریک را سرکوب کرده و از اکسیدان برون تنی لیپید جلوگیری می کند
عنوان انگلیسی مقاله Dandelion (Taraxacum officinale) flower extract suppresses both reactive oxygen species and nitric oxide and prevents lipid oxidation in vitro
رشته های مرتبط کشاورزی و زیست شناسی، علوم سلولی و مولکولی، گیاه پزشکی، علوم گیاهی و میکروبیولوژی
کلمات کلیدی گل قاصدک، (Taraxacum officinale)، اکسیداسیون، آنتی اکسیدان ها، گونه های اکسیژن فعال، اکسید نیتریک
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط  میباشد 
نشریه الزویر – Elsevier
مجله گیاه پزشکی – Phytomedicine
سال انتشار ۲۰۱۵
کد محصول F560

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

  

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
عصاره گیری گل قاصدک
مقدار کل ترکیبات فنولیک
قدرت کاهندگی
آنالیز HPLC
تاثیر DFE بر روی بازدارندگی رادیکال سوپراکسید
تاثیر DFE بر روی تنظیف هیدروکسیل رادیکال و هیدروکسیل رادیکال اختصاصی سایت
فعالیت آنتی اکسیدانی DFE در امولسیون اسید لینولئیک
تاثیر عصاره گل قاصدک بر روی تنظیف رادیکال DPPH و اثر هم افزایی آن با آلفا- توکوفرول
تاثیر عصاره گل قاصدک بر روی پیشگیری از تولید نیتریک اکسید در سلول های RAW264.7
تست زنده مانی سلول
تاثیر DFE بر روی اکسیداسیون درون سلولی القا شده با پروکسیل رادیکال در سلول های RAW264.7
آماره ها
نتایج اثر بازدارندگی بر روی سوپر اکسید رادیکال
اثر بازدارندگی بر روی هیدروکسیل رادیکال
اثر بازدارندگی بر روی اکسیداسیون امولسیون اسید لینولئیک
اثر تنظیف کنندگی رادیکال DPPH و اثر هم افزایی با آلفا توکوفرول
تاثیر DFE بر روی اکسیداسیون القا شده با هیدروکسیل رادیکال سلول های ماکروفاژ RAW264.7
اثر بازدارندگی عصاره گل قاصدک بر روی تولید اکسید نیتریک در سلول های ماکروفاژ تحریک شده با LPS
نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

 مقدمه
آنتی اکسیدان های طبیعی نه تنها از لیپید های غذایی در برابر اکسیداسیون محفاظت می کنند، بلکه در عین حال مزایای سلامتی در رابطه با پیش گیری از آسیب ناشی از تجزیه زیستی( دیویس ۱۹۹۵) را فراهم می کنند. به علاوه، پستانداران هوازی از اکسیژن برای حفظ کارکرد ها و وظایف بیولوژیکی نرمال استفاده می کنند و بیش از ۲ درصد مصرف اکسیژن در نهایت به فرم گونه های اکسیژنی فعال(ROS) در می آید( دیویس ۱۹۹۵، یوان و کیتس ۱۹۹۶). گونه های اکسیژنی فعال، مشتقات اکسیژنی با الکترون های اوربیتال جفت نشده بوده و در نتیجه ناپایدار و به شدت واکنشی هستند. ROS شامل هیدروکسیل رادیکال، سوپر اکسید رادیکال، پروکسیل رادیکال و اکسیژن یگانه( هالیول ۱۹۹۵) می باشد. اگرچه مقدار ROS بخشی از متابولیسم طبیعی می باشند( دیویس ۱۹۹۵، هالیول ۱۹۹۵)، سیگار کشیدن و مواجهه با تنش اکسیداتیو محیطی( هالیول و اروما ۱۹۹۷) می تواند منجر به تولید منابع برون زای ROS شود که در نهایت به ایجاد چندین نوع سرطان در انسان منتهی می شود( مورس و استونر ۱۹۹۳). آنتی اکسیدان های برونزا مکمل با آنتی اکسیدان های اصلی درون زا نظیر آلفا توکوفرول در مبارزه با آسیب سلولی ناشی از رادیکال های اکسیژن مکمل می باشند. علاوه بر ROS، گونه های نیتروژن فعال(RNS) نظیر نیتریک اکسید و پروکسی نیتریک نیز دارای واکنش پذیری بالایی است که از اهمیت بیولوژیکی و زیستی قابل توجهی برخوردار است( هالیول ۱۹۹۵).
عصاره های طبیعی گیاهان ، به خصوص عصاره های با مقدار زیاد پلی فنولیک، از نظر پتانسیل آنتی اکسیدانی خود در هر دو مدل های غذایی و زیستی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند( کالیور و همکاران ۱۹۹۴، تسیرد و همکاران ۱۹۹۶، مارکوی و همکاران ۱۹۹۴، هو وکیتس ۲۰۰۰، لیو و یین ۲۰۰۰). رابطه ساختار- عملکرد در آنتی اکسیدان های پلی فنولیک در سیستم های مختلف مدل بررسی شده اند و عوامل تعیین کننده فعالیت آنتی اکسیدانی شامل مقدار و محل جایگزینی هیدروکسیل است( اریس- ایوانز ۱۹۹۵).
گل قاصدک(Taraxacum officinale) به عنوان یک گیاه دارویی به خاطر ویژگی های افزایش دهنده ترشحات صفرا، ادرار آور، ضد روماتیسمی و ضد التهاب استفاده شده است( بیزت ۱۹۹۴). وجود اجزای فلاونویید ها و فنولیک در گل قاصدک اثبات شده است( ویلیامز و همکاران ۱۹۹۶)، با این حال فعالیت های تنظیف کنندگی رادیکال آزاد و آنتی اکسیدانی گل قاصدک اخیرا مورد بررسی قرار نگرفته است. ما نشان دادیم که عصاره گل قاصدک مانع از برش DNA و اکسیداسیون LDL ناشی از پروکسی رادیکال ها شد، با این حال، ویژگی پروکسیدانی ناشی از کاهش یون فلز واسطه برای شروع واکنش فنتون بود( هو و کیتس ۲۰۰۳). هدف این مطالعه ، بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره خام استاندارد گل قاصدک در برابر سایر رادیکال های اکسیژن یعنی سوپر اکسید رادیکال و هیدروکسید رادیکال ، می باشد. به علاوه، اثر عصاره گل قاصدک(DFE) در تنظیف نیتریک اکسید و سرکوب اکسیداسیون درون سلولی ناشی از پروکسیل رادیکال نیز با استفاده از رده سلولی ماکروفاژ ارزیابی شد.
مواد و روش ها
نیترو بلو تترازولیوم کلرید(NBT)، زانتین اکسیداز (EC1.1.3.22)، دئوکسیریبوز، اسید لینولئیک، اسید ۲-تیوباربیتوریک، دئوکسیریبوز، لیپوپلی ساکارید باکتریایی( LPS، اکولای، سروتیپ ۰۱۱۱:B4)، سوپر اکسید دیسمیوتاز(SOD, EC1.15.1.1)،۲-۲- دی فنیل-۱- پیکریل هیدرازیل(DPPH)،۲-۷- دیکلروفلورسین دی استات(DCFH-DA)، محیط ایگل اصلاح شده با دلبکو(DMEM)، معرف فولین- سیولاتو(۲N) و اسید گالیک از شرکت سیگما کمیکال( سنت لوییس MO) خریداری شد. ۲-۲- ازوبیس(۲- امیدینو پروپان) دی هیدرکلرید(AAPH) از شرکت واکو کمیکال امریکا خریداری شد. لوتئولین و لوتئولین-۷-O-گلوکوزید گرید HPLC از شرکت ایندوفین کمیکال خریداری شد. سایر معرف ها دارای گرید تحلیلی یا بالاتر بودند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

Natural antioxidants not only protect food lipids from oxidation, but may also provide health benefits associated with preventing damage due to biological degeneration (Davies, 1995). Moreover, aerobic mammals use oxygen to maintain normal physiological functions, and up to 2% of oxygen consumption may end in the form of reactive oxygen species (ROS) (Davies, 1995; Yuan and Kitts, 1996). ROS are oxygen derivatives with unpaired orbital electrons and as a result are unstable and highly reactive. ROS include hydroxyl radical, superoxide radical, peroxyl radical and singlet oxygen (Halliwell, 1995). Though some ROS are part of normal metabolism (Davies, 1995; Halliwell, 1995), cigarette smoking and exposure to environmental oxidative stress (Halliwell and Auroma, 1997) can result in the production of exogenous sources of ROS, which may contribute to several forms of human cancer (Morse and Stoner, 1993). Exogenous antioxidants act to supplement endogenous primary antioxidants, such as a-tocopherol, in combating against  cell injury induced by oxygen radicals. In addition to ROS, reactive nitrogen species (RNS), such as nitric oxide and peroxynitrite, also have high reactivity with potentially important biological significance (Halliwell, 1995). Natural plant extracts, particularly those with abundant polyphenolic content, have been examined for their antioxidant potential in both food and biological models (Cuvelier et al., 1994; Teissedre et al., 1996; Marcocci et al., 1994; Hu and Kitts, 2000; Liao and Yin, 2000). The structure-activity relationships of polyphenolic antioxidants have been addressed in various model systems, and factors determining antioxidant activity include the amount and position of hydroxyl substitution (RiceEvans, 1995). Dandelions (Taraxacum officinale) have been used as a phytomedicine for their choleretic, diuretic, antirheumatic and anti-inflammatory properties (Bisset, 1994). The distribution of flavonoids and phenolic fractions in dandelion (Taraxacum officinale) has been documented (Williams et al., 1996), but antioxidant and free-radicalscavenging activities of dandelion flower have not been examined until recently. We demonstrated that a fractionated dandelion flower product inhibited both DNA scission and LDL oxidation induced by peroxyl radicals; however, the pro-oxidant character was shown, due to the reduction of transition metal ion, to initiate the Fenton reaction (Hu and Kitts, 2003). The purpose of this study was to examine antioxidant activity of a crude dandelion flower standardized extract against other common oxygen radicals, i.e., superoxide radical and hydroxyl radical. In addition, the effect of the dandelion flower extract (DFE) in scavenging nitric oxide and suppressing peroxyl radical-induced intracellular oxidation was also evaluated, using a mouse macrophage cell line.

Materials and methods

Nitro blue tetrazolium (NBT), xanthine, xanthine oxidase (EC1.1.3.22), deoxyribose, linoleic acid, 2-thiobarbituric acid, deoxyribose, bacterial lipopolysaccharide (LPS, Escherichia coli, serotype 0111:B4), superoxide dismutase (SOD, EC1.15.1.1), 2,2-diphenyl1-picrylhydrazyl (DPPH), 20 , 70 -dichlorofluorescin diacetate (DCFH-DA), Dulbecco’s modified Eagle medium (DMEM), Folin-Cioalteu reagent (2N) and gallic acid were purchased from Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO). 2,20 -azobis (2-amidinopropane) dihydrochloride (AAPH) was purchased from Wako Chemicals USA Inc. (Richmond, VA). HPLC grade luteolin and luteolin-7-O-glucoside were obtained from Indofine Chemical Co. (Somerville, NJ). Other reagents were analytical or higher grade.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا