دانلود ترجمه مقاله ادغام داده های چندحسگر با شبکه های عصبی المان – الزویر ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ادغام داده های چندحسگر با شبکه های عصبی المان عنوان انگلیسی مقاله: Multisensor data fusion using Elman neural networks برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله یادگیری ساختاری در شبکه های عصبی مصنوعی با بهینه سازی پراکنده – الزویر ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: یادگیری ساختاری در شبکه های عصبی مصنوعی با بهینه سازی پراکنده عنوان انگلیسی مقاله: Structural learning in artificial neural networks using sparse optimization     مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه با فرمت pdf رشته های […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله تشخیص حرکت انسان و نظارت تصویری به وسیله متلب – ۲۰۱۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تشخیص حرکت انسان و نظارت تصویری به وسیله MATLAB عنوان انگلیسی مقاله: Human Motion Detection and Video Surveillance Using MATLAB برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله الگوریتم های مسیریابی تحمل تغییرپذیری برای شبکه درون تراشه ای – الزویر ۲۰۱۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: الگوریتم های مسیریابی تحمل تغییرپذیری برای شبکه درون تراشه ای عنوان انگلیسی مقاله: Variability-tolerant routing algorithms for Networks-on-Chip برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله الگوریتم یکپارچه مجموعه راف – ann – dea جهت سنجش کارآیی پرسنل – الزویر ۲۰۱۱

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: الگوریتم یکپارچه مجموعه های راف- شبکه عصبی مصنوعی ANN – آنالیز پوششی اطلاعات (DEA) جهت سنجش کارآیی پرسنل عنوان انگلیسی مقاله: An integrated Data Envelopment Analysis–Artificial Neural Network–Rough Set Algorithm for assessment of personnel efficiency برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله یک الگوریتم تشکیل خوشه مبتنی بر تحرک برای شبکه های ادهاک بی سیم سیار – اسپرینگر ۲۰۱۱

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک الگوریتم تشکیل خوشه مبتنی بر تحرک برای شبکه های ادهاک بی سیم سیار عنوان انگلیسی مقاله: A mobility-based cluster formation algorithm for wireless mobile ad-hoc networks برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله طراحی مطلوب سیستم های طبقه بندی فازی با استفاده از PSO – الزویر ۲۰۱۳

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی مطلوب سیستم های طبقه بندی فازی با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) با سازگاری پارامترهای پویا از طریق منطق فازی عنوان انگلیسی مقاله: Optimal design of fuzzy classification systems using PSO with dynamic parameter adaptation through fuzzy logic برای […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله مفاهیم مکان شناسی دیجیتال – الزویر ۱۹۹۲

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مفاهیم مکان شناسی دیجیتال عنوان انگلیسی مقاله: Concepts of digital topology برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.   […]

Read More

دانلود مقاله ترجمه شده سیستم تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از طبقه بندی رفتار حمله – IEEE 2014

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: سیستم تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از طبقه بندی رفتار حمله عنوان انگلیسی مقاله: Network Intrusion Detection System Using Attack Behavior Classification برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله پروتکل مسیریابی خوشه ای برای تعادل انرژی WSN – الزویر ۲۰۱۲

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک پروتکل مسیریابی خوشه ای برای تعادل انرژی WSN مبتنی بر الگوریتم خوشه بندی ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله: A Clustering Routing Protocol for Energy Balance of WSN based on Genetic Clustering Algorithm برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی […]

Read More