دانلود ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد به راه حل های کاربر محور – الزویر ۲۰۱۸

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: امنیت، حریم خصوصی و اعتماد به راه حل های کاربر محور عنوان انگلیسی مقاله: Security, privacy and trust of user-centric solutions برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله امنیت و حریم خصوصی در یک جهان متصل – الزویر ۲۰۱۸

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اینترنت اشیا: امنیت و حریم خصوصی در یک جهان متصل عنوان انگلیسی مقاله: Internet of Things: Security and privacy in a connected world برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود […]

Read More

دانلود مقاله ترجمه شده چالش های امنیت سایبری در شبکه های هوشمند – IEEE 2011

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: چالش های امنیت سایبری در شبکه های هوشمند عنوان انگلیسی مقاله: Cyber Security Challenges in Smart Grids برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، […]

Read More

دانلود مقاله ترجمه شده سیستم تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از طبقه بندی رفتار حمله – IEEE 2014

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: سیستم تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از طبقه بندی رفتار حمله عنوان انگلیسی مقاله: Network Intrusion Detection System Using Attack Behavior Classification برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه […]

Read More

دانلود مقاله ترجمه شده روش کنترل دسترسی جهت به اشتراک گذاری داده چند کاربره – IEEE 2014

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش کنترل دسترسی جهت به اشتراک گذاری داده چند کاربره در شبکه های اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله: Access Control Mechanism for Multi User Data Sharing in Social Networks برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک […]

Read More

دانلود مقاله ترجمه شده طراحی الگوریتم موازی برای عملیات عددی طولانی – IEEE 2015

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی الگوریتم های موازی برای عملیات عددی فوق العاده طولانی بر اساس پردازنده های چند هسته ای عنوان انگلیسی مقاله: Design of Parallel Algorithms for Super Long Integer Operation Based on Multi-core CPUs برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر […]

Read More

دانلود مقاله ترجمه شده چالش های امنیتی گوشی هوشمند – IEEE 2012

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: چالش های امنیتی گوشی هوشمند عنوان انگلیسی مقاله: Smartphone Security Challenges برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.   […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله الگوریتم سنجش اعتماد نوین بین شرکت های ابری – اسپرینگر ۲۰۱۵

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: الگوریتم سنجش اعتماد نوین بین شرکت های ابری بر اساس ریاضیات فازی عنوان انگلیسی مقاله: A New Trust Evaluation Algorithm Between Cloud Entities Based on Fuzzy Mathematics برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله توصیه خدمات با محوریت شبکه اجتماعی با ارتقای سطح اعتماد – الزویر ۲۰۱۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: توصیه خدمات با محوریت شبکه اجتماعی با ارتقای سطح اعتماد عنوان انگلیسی مقاله: Social network-based service recommendation with trust enhancement برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله قابلیت اطمینان از تعیین هویت سایت های شبکه های اجتماعی – الزویر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اندازه گیری امنیت و قابلیت اطمینان از تعیین هویت سایت های شبکه های اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله: Measuring the Security and reliability of Authentication of Social Networking Sites برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک […]

Read More