دانلود ترجمه مقاله بهبود مقاومت در برابر خوردگی گرم آلیاژ بین فلزی دو فازی – ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بهبود مقاومت در برابر خوردگی گرم آلیاژ بین فلزی α۲-Ti3Al / γ-TIAL دو فازی با پوشش لعاب عنوان انگلیسی مقاله: Improving Hot Corrosion Resistance of Two Phases Intermetallic Alloy α۲-Ti3Al/γ-TiAl with Enamel Coating برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله تاثیر پارامترهای جوشکاری بر ویژگی مکانیکی پرتو لیزر دیسک جوش داده شده – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثر پارامترهای جوشکاری بر ریزساختارها و خواص مکانیکی پرتو لیزر صفحه جوش داده شده اتصال آلیاژ آلومینیوم ۶T – ۱۴A2 عنوان انگلیسی مقاله: Effects of welding parameters on microstructures and mechanical properties of disk laser beam welded 2A14-T6 aluminum alloy joint برای […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله عناصر افزودنی بر ویژگی های ریزساختاری و خواص مکانیکی – الزویر ۲۰۱۰

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر عناصر افزودنی بر ویژگی های ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژهای سخت Cr-Fe-C عنوان انگلیسی مقاله: The effects of additive elements on the microstructure characteristics and mechanical properties of Cr–Fe–C hard-facing alloys برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله نانوذرات طلای کلوئیدی پوشیده شده با اکسید ترکیب شده – MDPI 2016

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: توصیفی از نانوذرات طلای کلوئیدی پوشیده شده با اکسید ترکیب شده با فرسایش لیزری در سیال عنوان انگلیسی مقاله: Extensive Characterization of Oxide-Coated Colloidal Gold Nanoparticles Synthesized by Laser Ablation in Liquid برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله تاثیر بازپخت در حرارت بالا بر ساختار پوشش WC-Co با سوخت اکسیژن

گروه آموزشی ترجمه فا اقدام به ارائه ترجمه مقاله با موضوع ” تاثیر بازپخت در حرارت بالا بر ساختار پوشش WC-Co با سوخت اکسیژن ” در قالب فایل ورد نموده است که شما عزیزان میتوانید پس از دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نیز مطالعه نمونه ترجمه و سایر مشخصات، ترجمه را خریداری نمایید   دانلود […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله اثر بافت بر موضعی کردن کرنش در منطقه فعالیت تیتانیوم جوشکاری – مجله الزویر

گروه آموزشی ترجمه فا اقدام به ارائه ترجمه مقاله با موضوع ” اثر بافت بر موضعی کردن کرنش در منطقه فعالیت تیتانیوم جوشکاری  ” در قالب فایل ورد نموده است که شما عزیزان میتوانید پس از دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نیز مطالعه نمونه ترجمه و سایر مشخصات، ترجمه را خریداری نمایید.   دانلود رایگان […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله اثرات میکروساختار ناهمگن بر رفتار خزش – خستگی در ابررسانای مبتنی بر نیکل مصنوعی – الزویر ۲۰۱۷

گروه آموزشی ترجمه فا اقدام به ارائه ترجمه مقاله با موضوع ” اثرات میکروساختار ناهمگن بر رفتار خزش – خستگی در ابررسانای مبتنی بر نیکل مصنوعی ” در قالب فایل ورد نموده است که شما عزیزان میتوانید پس از دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نیز مطالعه نمونه ترجمه و سایر مشخصات، ترجمه را خریداری نمایید. […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی انتقال کربن و اکسیژن در کوره صنعتی برای شمش سیلیکون – الزویر ۲۰۱۷

گروه آموزشی ترجمه فا اقدام به ارائه ترجمه مقاله با موضوع ” شبیه سازی انتقال کربن و اکسیژن در کوره صنعتی برای شمش سیلیکون ” در قالب فایل ورد نموده است که شما عزیزان میتوانید پس از دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نیز مطالعه نمونه ترجمه و سایر مشخصات، ترجمه را خریداری نمایید.   دانلود […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله رفتار خزش در سوپر آلیاژ پایه نیکل Inconel-713C با درنظر گرفتن تاثیر سطوح تنش – الزویر ۲۰۱۷

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ارزیابی رفتار خزش حرارت بالا در سوپر آلیاژ پایه نیکل Inconel-713C با درنظر گرفتن اثرات سطوح تنش عنوان انگلیسی مقاله: Evaluation of high-temperature creep behavior in Inconel-713C nickelbased superalloy considering effects of stress levels برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی کامپوزیت تحت تاثیر بالستیک – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی/کامپوزیت تحت ضربه بالستیک عنوان انگلیسی مقاله: Finite element simulation of ceramic/composite armor under ballistic impact برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی […]

Read More