دانلود ترجمه مقاله قسمت اول اساس تاریخی تست مقاومت در برابر آتش – وایلی ۱۹۷۸

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: قسمت اول اساس تاریخی تست مقاومت در برابر آتش عنوان انگلیسی مقاله: The Historical Basis of Fire Resistance Testing — Part I برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله یک مطالعه تجربی پاسخ زیبایی شناسی به تنظیمات هندسی فضای معماری – JSTOR 1993

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک مطالعه تجربی پاسخ زیبایی شناسی به تنظیمات هندسی فضای معماری عنوان انگلیسی مقاله: Experimental Study of Aesthetic Response to Geometric Configurations of Architectural Space برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله اخلاق در برابر زیبایی شناختی در معماری – وایلی ۲۰۰۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اخلاق در برابر زیبایی شناختی در معماری عنوان انگلیسی مقاله: ETHICS VERSUS AESTHETICS IN ARCHITECTURE برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله اهمیت زیبایی شناسی در نظریه معماری پست مدرن – JSTOR 2000

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اهمیت زیبایی شناسی در نظریه معماری پست مدرن عنوان انگلیسی مقاله: The Significance of the Aesthetic in Postmodern Architectural Theory برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله تاکید بین فرهنگی فرکانس های فضایی بر قضاوت زیبایی شناسی ساختمان ها – Taylor & Francis 2014

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاکید بین فرهنگی فرکانس های فضایی بر قضاوت زیبایی شناسی ساختمان ها عنوان انگلیسی مقاله: The spatial frequencies influence the aesthetic judgment of buildings transculturally برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله زیبایی تابعی، معماری و اخلاق – وایلی ۲۰۱۲

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: زیبایی تابعی، معماری و اخلاق: یک اردوگاه های کار اجباری زیبا؟ عنوان انگلیسی مقاله: Functional Beauty, Architecture, And Morality: A Beautiful Konzentrationslager? برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله علوم اخلاق زیبایی شناسی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: علوم اخلاق زیبایی شناسی: زیبایی قابل دسترس به عنوان یک ضرورت اساسی معماری عنوان انگلیسی مقاله: An Aesthetic Deontology: Accessible Beauty as a Fundamental Obligation of Architecture برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله جهت های آینده در تحقیقات زیبایی شناسی چشم انداز – الزویر ۲۰۱۱

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: فراتر از دیدگاه: جهت های آینده در تحقیقات زیبایی شناسی چشم انداز عنوان انگلیسی مقاله: Beyond the view: Future directions in landscape aesthetics research برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله قضاوت زیبایی شناسی و اثر بصری شکل های معماری – الزویر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: قضاوت زیبایی شناسی و اثر بصری شکل های معماری: مطالعه ساختمان های کتابخانه عنوان انگلیسی مقاله: Aesthetic judgement and visual impact of architectural forms: a study of library buildings برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله بررسی فاکتورهای زیبایی شناسی و پاسخ های زیبایی شناسی محیط داخلی – ۲۰۱۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی فاکتورهای زیبایی شناسی و پاسخ های زیبایی شناسی محیط داخلی عنوان انگلیسی مقاله: A Study Of Aesthetic Factors And Aesthetic Responses Of The Interior Environment برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای […]

مشاهده ادامه و دانلود