دانلود ترجمه مقاله مدیریت سبد سهام شرکت در بخش عمومی – امرالد ۲۰۱۸

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: مدیریت سبد سهام شرکت در بخش عمومی عنوان انگلیسی مقاله: Corporate Portfolio Management in the Public Sector     مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار مقاله ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه با فرمت pdf رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله مدیریت سرمايه در گردش، کارآیی شرکت ها و محدوديت های مالی – الزویر ۲۰۱۳

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدیریت سرمايه در گردش، کارآیی شرکت ها و محدوديت های مالی عنوان انگلیسی مقاله: Working capital management, corporate performance, and financial constraints برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله قدرت بازار بانک ها و تنوع درآمد – الزویر ۲۰۱۲

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شواهدی از کشورهای منتخب آسيا در مورد قدرت بازار بانک ها و تنوع درآمد عنوان انگلیسی مقاله: Bank market power and revenue diversification: Evidence from selected ASEAN countries برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله ساختار مالکیت و ریسک پذیری – الزویر ۲۰۱۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ساختار مالکیت و ریسک پذیری: شواهد تطبیقی از بانک های خصوصی و دولتی تحت کنترل در چین عنوان انگلیسی مقاله: Ownership structure and risk-taking: Comparative evidence from private and state-controlled banks in China برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین هزینه های هدف و قیمت گذاری مبتنی بر ارزش – الزویر ۲۰۱۲

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: رابطه بین هزینه های هدف و قیمت گذاری مبتنی بر ارزش و ارائه یک مدل کلی بر اساس انتظارات مشتریان عنوان انگلیسی مقاله: The relationship between target costing and value-based pricing and presenting an aggregate model based on customers’ expectations برای دانلود […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله آنالیز ارزش در خطر در بازار سهام MENA – الزویر ۲۰۱۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آنالیز ارزش در خطر در بازار سهام MENA: عدم تقارن شرطی و دنباله پهن در توزیع های بازگشتی عنوان انگلیسی مقاله: Value-at-Risk Analysis in the MENA Equity Markets: Fat Tails and Conditional Asymmetries in Return Distributions برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله قدرت بازار، تنوع درآمد و پایداری بانک – الزویر ۲۰۱۲

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: قدرت بازار، تنوع درآمد و پایداری بانک: شواهدی از کشورهای منتخب جنوب آسیا عنوان انگلیسی مقاله: Market power, revenue diversification and bank stability: Evidence from selected South Asian countries برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله ABC / ABM – هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مدیریت مبتنی بر فعالیت – امرالد ۲۰۰۵

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ABC / ABM – هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مدیریت مبتنی بر فعالیت: مدل سودآوری برای SMEs تولید پوشاک و منسوجات در انگلستان عنوان انگلیسی مقاله: ABC/ABM – activity-based costing and activity-based management: A profitability model for SMEs manufacturing clothing and […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله مدیریت ریسک در یک اقتصاد ضعیف – الزویر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدیریت ریسک در یک اقتصاد ضعیف: رابطه بین فعالیت اقتصادی و پاسخ حسابرس به ریسک عنوان انگلیسی مقاله: Managing risk in a poor economy: The association between economic activity and auditor response to risk برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله روش ترکیبی با استفاده از DEA دو سطحی برای پیش بینی شکست مالی – الزویر ۲۰۱۵

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک روش ترکیبی با استفاده از DEA دو سطحی برای پیش بینی شکست مالی و یکپارچه سازی SE-DEA و GCA برای انتخاب شاخص ها عنوان انگلیسی مقاله: A hybrid approach using two-level DEA for financial failure prediction and integrated SE-DEA and GCA […]

Read More