دانلود ترجمه مقاله ویژگی کووالانسی فعل و انفعال های پیوندی گازهای نجیب – ۲۰۱۲ ACS

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: درباره ویژگی کووالانسی فعل و انفعال های پیوندی گازهای نجیب: نوع جدیدی از فعل و انفعال ضعیف عنوان انگلیسی مقاله: On the Covalent Character of Rare Gas Bonding Interactions: A New Kind of Weak Interaction برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله سطوح انرژی بالقوه تصحیح شده به روش متقابل از نظر خطای برهم نهی مجموعه پایه – ۱۹۹۹ AIP

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: سطوح انرژی بالقوه تصحیح شده به روش متقابل از نظر خطای برهم نهی مجموعه پایه. استفاده برای کمپلکسهای هیدروژن پروکسید (… X (X= F⁻, Cl⁻, Br⁻, Li⁺ , Na⁺  عنوان انگلیسی مقاله: Basis set superposition error-counterpoise corrected potential energy surfaces. Application to […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله تشخیص گاز کلر با حسگرهای میکرو کانتیلوری پیزومقاومتی – ۲۰۱۰

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تشخیص گاز کلر با سنسورهای میکرو کانتیلوری پیزومقاومتی جاسازی شده (EPM) عنوان انگلیسی مقاله: Detection of Chlorine Gas Using Embedded Piezoresistive Microcantilever Sensors برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله پتانسیل های الکترواستاتیک سطح مولکولی سیستم های C، N، H – نشریه اسپرینگر ۱۹۹۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ساختارها و پتانسیل های الکترواستاتیک سطح مولکولی سیستم های C، N، H با چگالی بالا عنوان انگلیسی مقاله: Structures and Molecular Surface Electrostatic Potentials of High-Density C, N, H Systems برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله رقابت و رابطه متقابل بین تعامل سیگما-حفره و پای-حفره – ۲۰۱۲ ACS

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: رقابت و رابطه متقابل بین تعامل σ-حفره و π-حفره: یک مطالعه محاسباتی از مجموعه ۱:۱ و ۱:۲ نیتریل هالیدها (O2NX) با آمونیاک عنوان انگلیسی مقاله: Competition and Interplay between σ-Hole and π-Hole Interactions: A Computational Study of 1:1 and 1:2 Complexes of […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله مقیاس جدیدی از قدرت پیوند هیدروژنی – الزویر ۲۰۰۱

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مقیاس جدیدی از قدرت پیوند هیدروژنی: روشهای آغازین و اتم در مطالعات مولکولی عنوان انگلیسی مقاله: A new measure of hydrogen bonding strength – ab initio and atoms in molecules studies برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله میکروکره های گل مانند Co3O4 کاتالیزور کارآمد برای باتری لیتیوم-هوا – الزویر ۲۰۱۳

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: میکروکره های گل مانند Co3O4 پر شده با نانوذرات مس به عنوان یک کاتالیزور کارآمد برای باتری های لیتیوم-هوا عنوان انگلیسی مقاله: Flowerlike Co3O4 microspheres loaded with copper nanoparticle as an efficient bifunctional catalyst for lithium–air batteries برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله خصوصیات شیمیایی پیوندهای هیدروژنه – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: خصوصیات شیمیایی پیوندهای هیدروژنه بسیار قوی در برخی از دسته های ترکیبات عنوان انگلیسی مقاله: The chemical nature of very strong hydrogen bonds in some categories of compounds برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله کلاس جدید پیوندهای هالوژنی و عدم پیروی از حفره سیگما – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک کلاس جدید از پیوندهای هالوژنی که از برهمکنش حفره سیگما جلوگیری می کند عنوان انگلیسی مقاله: A new class of halogen bonds that avoids the r-hole برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود ترجمه مقاله سنجش ضریب فعالیت در رقت بی نهایت برای حلال های آلی و آب – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: سنجش ضریب فعالیت در رقت بی نهایت برای حلال های آلی و آب در مایع یونی ۱-بوتیل-۱- متیل پیرولیدینیوم تری سیانو متانید عنوان انگلیسی مقاله: Measurements of activity coefficients at infinite dilution for organic solutes and water in the ionic liquid 1-butyl-1-methylpyrrolidinium […]

مشاهده ادامه و دانلود