دانلود ترجمه مقاله آثار نوع سلول و محیط کشت روی ترشح اینترلوکین۶ – نشریه Ncbi

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوکین-۶ در واکنش به مواد محیطی عنوان انگلیسی مقاله: Effects of Cell Type and Culture Media on Interleukin-6 Secretion in Response to Environmental Particles برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر […]

Read More

دانلود مقاله ترجمه شده تولید ال – لیزین توسط گلوتامیکوم کورینه باکتریوم – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بهینه سازی محیط کشت حاوی سیلاژ ماهی برای تولید ال – لیزین توسط Corynebacterium glutamicum عنوان انگلیسی مقاله: Optimisation of a culture medium containing fish silage for L-lysine production by Corynebacterium glutamicum برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی روی عنوان انگلیسی کلیک نمایید.برای […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله ایجاد شرایط بهینه برای تخمیر لیزین

    دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: بهینه سازی شرایط کشت برای تخمیر L-Lysine توسط Corynebacterium glutamicum عنوان انگلیسی مقاله: Optimization of Culture Conditions for L-Lysine Fermentation by Corynebacterium glutamicum برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.برای خرید ترجمه آماده ورد، روی عنوان فارسی مقاله […]

Read More

دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد روش سطح پاسخ با لاکتوکوکوس لاکتیس در بهینه سازی محیط کشت باکتروسین

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: بهینه سازی محیط کشت برای تولید باکتروسین توسط لاکتوکوکوس لاکتیس با استفاده از روش سطح پاسخ عنوان انگلیسی مقاله: Optimization of a cultural medium for bacteriocin production by Lactococcus lactis using response surface methodology دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با […]

Read More