دانلود ترجمه مقاله پلاریزه شدن ماکروفاژهای M2 پوستی با سلول های بنیادی مزانشیمی – وایلی ۲۰۱۰

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پلاریزه شدن ماکروفاژهای M2 و بهبود زخم پوستی با سلول های بنیادی مزانشیمی استخراج شده از لثه انسان عنوان انگلیسی مقاله: Human Gingiva-Derived Mesenchymal Stem Cells Elicit Polarization of M2 Macrophages and Enhance Cutaneous Wound Healing برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله تنظیم سلول های بنیادی گیاه در مریستم های راسی شاخه – اسپرینگر ۲۰۱۰

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تنظیم سلول های بنیادی گیاه در مریستم های راسی شاخه عنوان انگلیسی مقاله: Plant stem cells and their regulations in shoot apical meristems برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله سلول های بنیادی جهت ژن درمانی علیه گلیوبلاستوما

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: سلول های بنیادی به عنوان ناقل سلولی جهت ژن درمانی علیه گلیوبلاستوما عنوان انگلیسی مقاله: Stem cells as cellular vehicles for gene therapy against glioblastoma برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله بیان ژن سلول بنیادی سرطان کبد توسط RNA-sequencing – نشریه PLOS

گروه آموزشی ترجمه فا اقدام به ارائه ترجمه مقاله با موضوع ” بیان ژن سلول بنیادی سرطان کبد توسط RNA-sequencing ” در قالب فایل ورد نموده است که شما عزیزان میتوانید پس از دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نیز مطالعه نمونه ترجمه و سایر مشخصات، ترجمه را خریداری نمایید.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی + […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله سازوکار سلول های بنیادی سرطان بیماری – مجله NEJM

گروه آموزشی ترجمه فا اقدام به ارائه ترجمه مقاله با موضوع ” سازوکار سلول های بنیادی سرطان بیماری ” در قالب فایل ورد نموده است که شما عزیزان میتوانید پس از دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نیز مطالعه نمونه ترجمه و سایر مشخصات، ترجمه را خریداری نمایید.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله تشخیص سلول بنیادی مزانشیمی از ماتریس بافت بند ناف – الزویر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: جداسازی و شناسایی سلول های بنیادی مزانشیمی از ماتریس بافت بند ناف بز عنوان انگلیسی مقاله: Isolation and characterization of mesenchymal stem cells from caprine umbilical cord tissue matrix برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله اثر کشت مشترک بر استئوژنی و آنژیوژنی سلول بنیادین مغز استخوان – الزویر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر کشت مشترک بر روی استئوژنی و آنژیوژنی سلول های بنیادین مغز استخوان و سلول های اندوتلیال آئورتی عنوان انگلیسی مقاله: Influence of co-culture on osteogenesis and angiogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells and aortic endothelial cells برای دانلود رایگان مقاله […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله ساخت مواد معدنی بیومیتیک رشته کلاژن و ترکیب با سلول بنیادین مزانشیمی بند ناف – الزویر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ساخت سریع مواد معدنی بیومیتیک از رشته های کلاژن و ترکیب با سلول های بنیادین مزانشیمی بند ناف انسان برای التیام شکستگی های استخوان عنوان انگلیسی مقاله: Rapid biomimetic mineralization of collagen fibrils and combining with human umbilical cord mesenchymal stem cells […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله پاسخ سلول بنیادی مزانشیمی نسبت به ماده پلیمری اصلاح شده – الزویر ۲۰۱۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: واکنش سلول های بنیادین مزانشیمی در محیط آزمایشگاه نسبت به یک ماده پلیمری که با لیزر CO2 اصلاح شده است عنوان انگلیسی مقاله: In vitro mesenchymal stem cell response to a CO2 laser modified polymeric material برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله ماتریکس خارج سلولی و ریز محیط برای تو رفتگی در دیواره سلول بنیادی – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ماتریس خارج سلولی: یک میکرومحیط دینامیک برای جایگاه سلول های بنیادین عنوان انگلیسی مقاله: Extracellular matrix: A dynamic microenvironment for stem cell niche برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود […]

Read More