دانلود ترجمه مقاله اثر ضدمیکروبی آبی و آبی الکلی زردچوبه اندودانتیکس پاتوژن

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره های آبی و آبی الکلی زردچوبه در مقابل پاتوژنهای ریشه عنوان انگلیسی مقاله: Evaluation of Antimicrobial Activity of Aqueous and Hydro-Alcoholic Curcuma Longa Extracts against Endodontic Pathogens برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله اثرات ضدمیکروبی سه ریزوم مختلف زردچوبه و آروماتیکا بر پاتوژنهای ادراری بیماران دیابتی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: فعالیت ضدمیکروبی سه ساقه زیرزمینی متفاوت از زردچوبه و کورکوما آروماتیکا روی پاتوژنهای ادراری برگرفته از بیماران دیابتی عنوان انگلیسی مقاله: ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF THREE DIFFERENT RHIZOMES OF CURCUMA LONGA & CURCUMA AROMATICA ON UROPATHOGENS OF DIABETIC PATIENTS برای دانلود رایگان مقاله […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله اثرات ضد میکروبی عصاره زردچوبه در برابر انتخاب مسمومیت غذایی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تعیین فعالیت ضدباکتری زردچوبه در مقابل مسمومیت غذایی انتخابی در اثر باکتری عنوان انگلیسی مقاله: Determination of antibacterial activity of Curcuma longa against selected food poisoning causing bacteria برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله بررسی زردچوبه و کورکومین

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: زردچوبه و کورکومین: مروری بر مقالات عنوان انگلیسی مقاله: CURCUMA LONGA AND CURCUMIN: A REVIEW ARTICLE برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله اثرات ضدباکتری زردچوبه درمقابل سویه گوناگون باکتری

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: فعالیت ضدباکتری گونه های زردچوبه در مقابل سویه های مختلف باکتری عنوان انگلیسی مقاله: Antibacterial Activity Of Curcuma Longa Varieties Against Different Strains Of Bacteria برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله فعالیت زیستی کورکومینوئید جداسازی شده از زردچوبه

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: فعالیت بیولوژی کورکومینوئید برگرفته از زردچوبه عنوان انگلیسی مقاله: Biological Activity of Curcuminoids Isolated from Curcuma longa برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله مدیریت آفت جهت تولید محصول با جایگزینی محصولات زردچوبه

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کاربردهای بالقوه از محصولات زردچوبه به عنوان جایگزین در مدیریت آفت جهت تولید محصول عنوان انگلیسی مقاله: Potential uses of turmeric (Curcuma longa) products as alternative means of pest management in crop production برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله اثر ضد تکثیری میتومایسین C در سلول MCF-7 سرطان سینه با کورکومین – نشریه NPG

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: افزایش اثر ضد تکثیری میتومایسین C در سلول های MCF-7 سرطان سینه انسانی توسط کورکومین در موجود زنده و شرایط آزمایشگاهی عنوان انگلیسی مقاله: Curcumin enhanced antiproliferative effect of mitomycin C in human breast cancer MCF-7 cells in vitro and in vivo […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله القای آپوپتوز در محیط in vitro و in vivo سلول سرطانی پستانی با زردچوبه

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: زردچوبه باعث القای آپوپتوز در محیط های in vitro و in vivo سلول های سرطانی پستانی و مهار رشد تومور می گردد عنوان انگلیسی مقاله: Curcumin induces apoptosis in breast cancer cells and inhibits tumor growth in vitro and in vivo برای […]

Read More