مطالب علمی مهندسی مکانیک

سیستم VIBEX چیست؟

سیستم VIBEX چیست؟

تعریف VIBEX به عنوان یک سیستم خبره  expert system   VIBEX پیشنهادی یک برنامه مشاوره مبتنی بر سیستم کامپیوتری است که براساس دانش عملی حوزه مسئله خاصی را بررسی می کند. VIBEX یک سیستم خبره می باشد که از توابع مختلفی پشتیبانی کرده و شماتیک سیستم در شکل ۱ نشان داده شده است. سیستم از […]

یاتاقان غلتشی چیست؟ (What is Rolling bearing)

یاتاقان غلتشی چیست؟ (What is Rolling bearing)

تعریف یاتاقان غلتشی   یاتاقان های غلتشی، عناصر مکانیکی اساسی برای پشتیبانی از حرکت چرخشی و رفت و بر گشتی در محصولات مهندسی می باشند. رویکرد انتخاب و طراحی یاتاقان های ژورنال بسیار پیچیده بوده و به شدت بستگی به دانش کارشناس و تجربه عملی او دارد. روش های فعلی انتخاب و طراحی یاتاقان های […]

بررسی و تاریخچه نرده یا حفاظ پله برقی

بررسی و تاریخچه نرده یا حفاظ پله برقی

تعریف نرده یا حفاظ پله برقی   پله برقی بیش از ۱۰۰ سال پیش به عنوان یکی از وسایل شهر بازی اختراع شد. به دلایل ایمنی و حفاظتی پله های متحرک خیلی زود به نرده منجر شد ولی بر روی نردههای اولیه مواد چرمی بود که وقتی مسافران آن را ترک می کردند دستشان چرب […]