دانلود رایگان مقاله مامایی با ترجمه فارسی

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت وارونگی غیر مامایی رحم  با روش لاپاراسکوپی و واژينال – Ajog 2011

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت وارونگی غیر مامایی رحم با روش لاپاراسکوپی و واژينال – Ajog 2011

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت وارونگی غیر مامایی رحم با استفاده از رویکرد ترکیبی واژینال و لاپروسکوپی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله مدیریت وارونگی غیر مامایی رحم با استفاده از رویکرد ترکیبی واژینال و لاپروسکوپی عنوان انگلیسی مقاله Management of nonpuerperal uterine inversion using a combined laparoscopic and vaginal approach رشته های […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدل احتمالی زنجیره مارکوف در مطالعات دیابت پس از بارداری – Iospress 2010

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدل احتمالی زنجیره مارکوف در مطالعات دیابت پس از بارداری – Iospress 2010

دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک مدل احتمالی زنجیره مارکف تلرانس گلوکز در مطالعات پیگیری دیابت بعد از بارداری به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک مدل احتمالی زنجیره مارکف تلرانس گلوکز در مطالعات پیگیری دیابت بعد از بارداری عنوان انگلیسی مقاله: A Markov chain probability model of glucose tolerance in post gestational diabetes […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله مواجهه سرب در حاملگی و استدلالی برای غربال گری معمولی – NCBI 2001

دانلود رایگان ترجمه مقاله مواجهه سرب در حاملگی و استدلالی برای غربال گری معمولی – NCBI 2001

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مواجهه سرب در زمان بارداری: مرور منابع و استدلالی برای غربال گری معمولی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله مواجهه سرب در زمان بارداری: مرور منابع و استدلالی برای غربال گری معمولی عنوان انگلیسی مقاله Lead Exposure in Pregnancy: A Review of the Literature and Argument for Routine Prenatal […]