دانلود رایگان مقاله طراحی صفحات وب با ترجمه فارسی

دانلود رایگان ترجمه مقاله الگوهای پایگاه داده توزیع شده (اسپرینگر ۲۰۱۵)

دانلود رایگان ترجمه مقاله الگوهای پایگاه داده توزیع شده (اسپرینگر ۲۰۱۵)

    این مقاله انگلیسی در نشریه اسپرینگر در ۲۲ صفحه در سال ۲۰۱۵ منتشر شده و ترجمه آن ۲۹ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word) عنوان فارسی مقاله: الگوهای پایگاه داده توزیع شده عنوان انگلیسی مقاله: Distributed Database Patterns دانلود […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله رویکرد مبتنی بر ژنتیک برای ترکیب سرویس وب (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۵)

دانلود رایگان ترجمه مقاله رویکرد مبتنی بر ژنتیک برای ترکیب سرویس وب (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۵)

    این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۱۳ صفحه در سال ۲۰۱۵ منتشر شده و ترجمه آن ۲۵ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word) عنوان فارسی مقاله: یک رویکرد مبتنی بر ژنتیک برای ترکیب سرویس وب در محیط […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله اندازه گیری شبکه تحویل محتوای تجاری (ACM سال ۲۰۱۱)

دانلود رایگان ترجمه مقاله اندازه گیری شبکه تحویل محتوای تجاری (ACM سال ۲۰۱۱)

    این مقاله انگلیسی در نشریه ACM در ۱۰ صفحه در سال ۲۰۱۱ منتشر شده و ترجمه آن ۳۰ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word) عنوان فارسی مقاله: محاسبه یک شبکه تحویل محتوای تجاری عنوان انگلیسی مقاله: Measuring a Commercial […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله به سمت خوشه بندی XML معنایی (Siam سال ۲۰۰۶)

دانلود رایگان ترجمه مقاله به سمت خوشه بندی XML معنایی (Siam سال ۲۰۰۶)

    این مقاله انگلیسی در نشریه Siam در ۱۲ صفحه در سال ۲۰۰۶ منتشر شده و ترجمه آن ۲۹ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word) عنوان فارسی مقاله: خوشه بندی XML معنایی عنوان انگلیسی مقاله: Toward Semantic XML Clustering دانلود […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله طراحی وبسایت (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۰۴)

دانلود رایگان ترجمه مقاله طراحی وبسایت (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۰۴)

    این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۸ صفحه در سال ۲۰۰۴ منتشر شده و ترجمه آن ۲۰ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word) عنوان فارسی مقاله: طراحی وبسایت: نگاهی به وب به عنوان یک چشم انداز شناختی […]