دانلود رایگان مقاله زراعت و اصلاح نباتات با ترجمه فارسی

دانلود رایگان ترجمه مقاله نظارت بر کاشت برنج شالی الگوی کشت پیچیده در مناطق گرمسیر و مرطوب (سال ۲۰۱۰) (ترجمه ارزان – نقره ای ⭐️⭐️)

دانلود رایگان ترجمه مقاله نظارت بر کاشت برنج شالی الگوی کشت پیچیده در مناطق گرمسیر و مرطوب (سال ۲۰۱۰) (ترجمه ارزان – نقره ای ⭐️⭐️)

    این مقاله انگلیسی ISI در ۵ صفحه در سال ۲۰۱۰ منتشر شده و ترجمه آن ۱۴ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: نظارت بر کاشت برنج شالی الگوی کشت […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله مکانیزم بی دانگی در زرشک بی دانه ایرانی (Berberis vulgaris L. var. asperma) – الزویر ۲۰۱۰

دانلود رایگان ترجمه مقاله مکانیزم بی دانگی در زرشک بی دانه ایرانی (Berberis vulgaris L. var. asperma) – الزویر ۲۰۱۰

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: مکانیزم بی دانگی در زرشک بی دانه ایرانی (Berberis vulgaris L. var. asperma) عنوان انگلیسی مقاله: Mechanism of seedlessness in Iranian seedless barberry (Berberis vulgaris L. var. asperma)                 مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۰ […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی کاشت برنج شالی در مناطق گرمسیر و مرطوب (سال ۲۰۱۰)

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی کاشت برنج شالی در مناطق گرمسیر و مرطوب (سال ۲۰۱۰)

    این مقاله انگلیسی در ۵ صفحه در سال ۲۰۱۰ منتشر شده و ترجمه آن ۱۵ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word) عنوان فارسی مقاله: نظارت بر کاشت برنج شالی الگوی کشت پیچیده در مناطق گرمسیر و مرطوب با استفاده […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله کمپوست مشترک پوسته برنج و / یا خاک اره با کود مرغ (نشریه الزویر ۲۰۰۹) (ترجمه رایگان – برنزی ⭐️)

دانلود رایگان ترجمه مقاله کمپوست مشترک پوسته برنج و / یا خاک اره با کود مرغ (نشریه الزویر ۲۰۰۹) (ترجمه رایگان – برنزی ⭐️)

    این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۸ صفحه در سال ۲۰۰۹ منتشر شده و ترجمه آن ۲۰ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله رایگان – برنزی ⭐️ بوده و به صورت ناقص ترجمه شده است.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: کمپوست مشترک پوسته برنج و […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله مقاومت القا شده به آفات و پاتوژن ها در درختان (نشریه وایلی ۲۰۰۹) (ترجمه ارزان – نقره ای ⭐️⭐️)

دانلود رایگان ترجمه مقاله مقاومت القا شده به آفات و پاتوژن ها در درختان (نشریه وایلی ۲۰۰۹) (ترجمه ارزان – نقره ای ⭐️⭐️)

    این مقاله انگلیسی ISI در نشریه وایلی در ۱۶ صفحه در سال ۲۰۰۹ منتشر شده و ترجمه آن ۲۴ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: مقاومت القا شده به […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله زیست شناسی و مدیریت کتان صحرایی قرمز

دانلود رایگان ترجمه مقاله زیست شناسی و مدیریت کتان صحرایی قرمز

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: زیست شناسی و مدیریت کتان صحرایی قرمز – یک تهدید جدید برای صنعت غلات عنوان انگلیسی مقاله: Biology and management of red dodder – a new threat to the grains industry                 مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) […]