دانلود رایگان ترجمه مقاله زیست شناسی و مدیریت کتان صحرایی قرمز

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

زیست شناسی و مدیریت کتان صحرایی قرمز – یک تهدید جدید برای صنعت غلات

عنوان انگلیسی مقاله:

Biology and management of red dodder – a new threat to the grains industry

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله علوم گیاهی، زراعت و اصلاح نباتات و علوم و تکنولوژی بذر
چاپ شده در کنفرانس) پنجمین کنفرانس علفهای هرز استرالیا – Fifteenth Australian Weeds Conference
کلمات کلیدی کتان صحرایی قرمز، رکود، برتری میزبان، اثر مزاحمتی، کنترل علف کش، زمان کشت
ارائه شده از دانشگاه وزارت کشاورزی و مواد غذایی استرالیا
رفرنس دارد  
کد محصول F1126

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۸ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر  ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن به صورت انگلیسی درج شده است  
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب
خلاصه
مقدمه
مواد و روش ها
نتایج
ازادسازی نهفتگی گیاه کتان صحرایی قرمز
 

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
ترخیص رکود بذر، ترجیح نمونه های میزبان، اثر مزاحمتی پوسته یا غلاف نمونه های گیاهی میزبان؛ اثر زمان کشت و تخمکاری و کنترل کتان صحرایی قرمز ( Cuscuta planiflora) توسط علف کش ها در مجموعه ای از ازمایشات تحت شرایط ازمایشگاهی و گلخانه ای در سال ۲۰۰۵ در نورتام بررسی شد. حدود ۹۰ درصد بذرهای عمل نشده کتان قرمز صحرایی خوابیده بودند اما بذرها با تابش متعادل در اسید سولفوریک غلظت یافته برای ۱۰ دقیقه رویش را از ۱۲ تا ۴۵ درصد بهبود بخشید. بذرهای عمل شده کتان قرمز صحرایی روییده شده در گستره ای از رژیم های دمایی قرار گرفتند. این نمونه های علف های هرزه به طور موفقیت امیزی، لاپین، لنتیل، نخود، نخود زمینی، سویای فابا، شبدر و گیاهان کانولا به منظور کاهش برتری بودند. غلاف های تحت مزاحمت یا پوسته ها در هر گیاه تا ۲۰ درصد در لنتیل، ۵۰ درصد در سویای فابا، ۶۰ درصد در لوپین، ۷۵ درصد در نخود و ۱۰۰ درصد در شبدر را کاهش داد. علف کش های قبل از کشت مانند تریفلورالین، کرب، دیورون، اسپیناکر و لکسون ۹۰ تا ۱۰۰ درصد گیاهان کتان صحرایی قرمز را کنترل نمودند. علف کش های پیش ضرورتی مانند اترازین، اسپری. تاخیر در زمان کشت برای محصولات با دو تا چهار هفته به طور موثر گیاهان کتان صحرایی قرمز را کاهش داد.
 
۱- مقدمه
کتان صحرایی قرمز (Cuscuta planiflora Ten.) به طور گسترده در مدیترانه و مرکز اسیا توزیع شده است اما در بسیاری از کشورهای دیگر نیز وجود دارد (Parker and Riches 1993). حمله شبدر و یونجه ها (Al-Menoufi and Hassan 1976) و برخی از نمونه های کتان صحرایی برای حیوانات سمی هستند. (Movesian and Azaria 1971). Cooke and Black (1987) بیولوژی و کنترل Cuscuta campestris Yuncker و دیگری Cuscuta spp. شامل Cuscuta planiflora که به عنوان کتان صحرایی قرمز از آن یاد می شود.
کتان صحرایی قرمز در محصولات کانولا در ناحیه کشاورزی شمال WA در ۲۰۰۱ یافت شد؛ اولین ثبت از مزاحمتی بودن کانولا. حضور کتان صحرایی دارای پتانسیلی برای الوده نمودن تولید را دارد و می تواند این تولید را از بازارها را مستثنی نماید که دارای رواداری صفر برای بذر کتان صحرایی است.
اطلاعات بسیار کمی در مورد بیولوژی و مدیریت این علف هرز مزاحمتی تحت شرایط ویت بلت دردسترس است. اهداف این مطالعه، بررسی کتان صحرایی قرمز، برتری کتان صحرایی قرمز برای نمونه های گیاهان میزبان، اثر مزاحمتی در پوسته ها و غلاف های نمونه های گیاهان میزبان، اثر زمان کشت محصول در گتان صحرایی قرمز و کنترل آن توسط علف کش های برگزیده است.
مواد و روش ها
مجموعه ای ازمایشات به طور کامل در طرحی تصادفی با ۵۰ دانه در هر ظرف یا ۳ یا ۵ برابر تحت شرایط ازمایشگاهی و گلخانه ای در نورتام در سال ۲۰۰۵ هداست شد. کنترلی پرداخته نشده در هر ازمایش حفظ شد.
ازادسازی رکود بذر کتان صحرایی قرمز بذر ها با اسید سولفوریک غلیظ برای ۱۰ دقیقه پرداخته شدند و سپس برای رویش در ۳ دمای مختلف (۵/۱۵, ۱۰/۲۰, and 15/30°C night/day) با یا بدون سردسازی مقدماتی انجام شد. رویش بذرها روزانه یا هر روز جایگزین برای ۴ تا ۶ هفته ثبت شد. داده های بر روی رژیم های دمایی متوسط گیری شدند.
برتری میزبان برای گیاهان کتان صحرایی قرمز بذرهای پرداخت شده کتان صحرایی قرمز با هفت نمونه از محصولات چراگاه ها canola (Brassica napus L.), نخود (Cicerarietinun L.), سویا (Vicia faba L.), نخود زمینی، (Pisum sativum L.), لنتیل (Lens culinaris Medik.), لوپین (Lupinus angustifolius L.), و شبدر (Trifoliumsubterraneum L.) بودند. ظهور و بقایای گیاهان کتان صحرایی برای حدود هفت هفته بعد از کاشت تعیین شد. برتری توسط گستره مزاحمتی و بقایای کتان صحرایی قرمز در نمونه های مختلف تعیین شد.
اثر کتان صحرایی قرمز در پوسته ها یا غلاف ها بذر های پرداخته شده کتان قرمز در سطوح ظرف ها کاشته شدند و با لایه ای نازک از خاک شنی پوشیده شدند. در ظرف هایی که مزاحمت طبیعی اتفاق نیافتاد، مزاحمت مصنوعی توسط پیچیدن ۸ قطعه کتان صحرایی قرمز حول ساقه توسط پیچیدن یک تکه ۸ سانتی متری از کتان قرمز حول ساقه برای گیاه میزبان هدف انجام شد. غلاف های ساخته شده گیاهان میزبان در حضور و غیاب کتان صحرایی قرمز شمارش شدند.
اثر زمان کاشت برای کتان صحرایی قرمز دانه های پرداخته شده کتان صحرایی قرمز در ظروفی چهار بار در هفته کاشته شدند. ظهور و بقای گیاهان کتان صحرایی قرمز برای هر زمان کاشت (SOW) تا حدود ۳۱ روز بعد از کاشت ثبت شد
کنترل کتان صحرایی قرمز توسط علف کش ها علف کش های منتخب برای هر نمونه میزبان روی سطح ظروف پاشیده شدند و با لایه ای نازک از خاک شنی پوشیده شدند. ظهور و نابودی گیاهان کتان صحرایی قرمز برای هفت هفته بعد از کاشت ثبت شد. علف کش های پیش ظهور منتخب برای هر نمونه گیاه میزبان در نرخی مشخص در مرحله توصیه شده رشد برای هر نمونه گیاه میزبان پاشیده شد. مقدار و میرایی گیاهان کتان صحرایی قرمز چهار هفته بعد از پاشش ثبت شد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Summary

Seed dormancy release, host species preference, the effect of parasitisation on pods or burrs of host plant species, the effect of crop sowing time and control of red dodder ( Cuscuta planiflora) by selective herbicides were investigated in a series of experiments under laboratory and glasshouse conditions in 2005 at Northam, WA. About 88% of untreated seeds of red dodder were dormant but soaking seeds in concentrated sulphuric acid for 10 minutes improved seed germination from 12 to 45%. Treated seeds of red dodder germinated over a range of temperature regimes. This weed species successfully parasitised lupin, lentil, chickpea, field pea, faba bean, sub-clover and canola plants in order of decreasing preference. Parasitisation reduced pods or burrs per plant by 20% in lentil, 50% in faba bean, 60% in lupin, 75% in chickpea, and 100% in sub-clover. Pre-sowing herbicides such as trifluralin, simazine, Kerb®, diuron, Spinnaker® and Lexone® controlled 90 to 100% of red dodder plants. Post-emergent herbicides such as atrazine, Spray.Seed® (paraquat + diquat), Lexone® and Sniper® controlled 83 to 100% of red dodder plants. Delay in sowing time of crops by two to four weeks effectively reduced red dodder plants.

۱ Introduction

Red dodder (Cuscuta planiflora Ten.) is widely distributed in the Mediterranean and central Asia but it has been introduced in many other countries (Parker and Riches 1993). It is known to attack lucerne and clovers (Al-Menoufi and Hassan 1976) and some species of dodder are mildly toxic to animals (Movesian and Azaria 1971). Cooke and Black (1987) reviewed the biology and control of Cuscuta campestris Yuncker and other Cuscuta spp. including Cuscuta planiflora which was referred to as red dodder. That review highlighted the lack of information available on red dodder. Red dodder was found in a canola crop in the Northern Agricultural region of WA in 2001; the first record of parasitisation of canola. The presence of dodder has the potential to contaminate produce and may exclude this produce from markets which have zero tolerance for dodder seed.Very little information is available on the biology and management of this parasitic weed under WA wheatbelt conditions. The aims of this study were to investigate red dodder seed dormancy release, the preference of red dodder for host plant species, the effect of parasitisation on the pods or burrs of host plant species, the effect of crop sowing time on red dodder and its control by selective herbicides.

MATERIALS AND METHODS

A series of experiments were conducted in a completely randomised design with 50 seeds per Petri dish or pot replicated three to five times under laboratory or glasshouse conditions at Northam in 2005. An untreated control was maintained in each experiment. Release of red dodder seed dormancy Seeds were treated with concentrated sulphuric acid for 10 minutes and then allowed to germinate at three temperature regimes (5/15, 10/20, and 15/30°C night/day) with or without prior chilling. Germination of seeds was recorded either daily or every alternate day for 3–۶ weeks. Data were averaged over the temperature regimes. Host preference for red dodder plants Treated seeds of red dodder were sown with seven species of crops and pastures in 10 L pots with three replications. An untreated set of three pots species was maintained without red dodder seeds. The crop and pasture species are canola (Brassica napus L.), chickpea (Cicer arietinun L.), faba bean (Vicia faba L.), field pea (Pisum sativum L.), lentil (Lens culinaris Medik.), lupin (Lupinus angustifolius L.), and sub-clover (Trifolium subterraneum L.). Emergence and survival of dodder plants were recorded for up to seven weeks after sowing. Preference was determined by the extent of parasitisation and survival of red dodder on different species. Red dodder effect on the pods or burrs Treated seeds of red dodder were sown on the surface of pots and covered with a thin layer of sandy soil. In the pots where natural parasitisation did not occur, artificial parasitisation was performed by wrapping an 8 cm long fragment of red dodder shoot around the stem of the target host plant. Pods produced by host crop plants both in the absence and presence of red dodder were counted. Time of sowing effect on red dodder Treated red dodder seeds were sown in pots four times at weekly intervals. Emergence and survival of red dodder plants were recorded for each time of sowing (TOS) up to 31 days after sowing. Red dodder control by herbicides Selected presowing herbicides recommended for each host species were sprayed on the surface of pots and covered with a thin layer of sandy soil. Emergence and mortality of red dodder plants were recorded for seven weeks after sowing. Selected post-emergence herbicides recommended for each host plant species were sprayed at the label rate and at the recommended growth stage of each host plant species. Density and mortality of red dodder plants were recorded four weeks after spraying

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا