دانلود رایگان مقاله بیهوشی با ترجمه فارسی

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی اثر بیهوشی دسولفوران – رمی فنتانیل در مقایسه با پروپوفول – رمی فنتانیل – BMC 2017

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی اثر بیهوشی دسولفوران – رمی فنتانیل در مقایسه با پروپوفول – رمی فنتانیل – BMC 2017

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اثر بیهوشی دسولفوران – رمی فنتانیل در مقایسه با پروپوفول – رمی فنتانیل بر روی اکسیژن شریانی در طی تهویه یک ریه ‌ای برای جراحی توراکوسکوپی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله اثر بیهوشی دسولفوران – رمی فنتانیل در مقایسه با پروپوفول – رمی فنتانیل بر روی اکسیژن شریانی […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله مقایسه اثرات پروپوفول و ایسفلوران بر روی فشار اکسیژن شریانی – NCBI 2014

دانلود رایگان ترجمه مقاله مقایسه اثرات پروپوفول و ایسفلوران بر روی فشار اکسیژن شریانی – NCBI 2014

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مقایسه اثرات پروپوفول و ایسفلوران بر روی فشار اکسیژن شریانی، فشار شریانی متوسط و تغییرات ضربان قلب پس از تهویه یک ریه ای در جراحی های قفسه سینه به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله مقایسه اثرات پروپوفول و ایسفلوران بر روی فشار اکسیژن شریانی، فشار شریانی متوسط و تغییرات […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله اثر اسپری موضعی وپوکولانت آلکان بر درد با لوله گذاری داخل وریدی – نشریه Bmj 2009

دانلود رایگان ترجمه مقاله اثر اسپری موضعی وپوکولانت آلکان بر درد با لوله گذاری داخل وریدی – نشریه Bmj 2009

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: اثر اسپری موضعی وپوکولانت آلکان بر درد با لوله گذاری داخل وریدی در بیماران بخش اورژانس: کارآزمايی بالينی کنترل شده دوسوکور پلاسیبو عنوان انگلیسی مقاله: Effect of topical alkane vapocoolant spray on pain with intravenous cannulation in patients in emergency departments: randomised double blind […]