دانلود رایگان ترجمه مقاله اثر اسپری موضعی وپوکولانت آلکان بر درد با لوله گذاری داخل وریدی – نشریه Bmj 2009

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

اثر اسپری موضعی وپوکولانت آلکان بر درد با لوله گذاری داخل وریدی در بیماران بخش اورژانس: کارآزمايی بالينی کنترل شده دوسوکور پلاسیبو

عنوان انگلیسی مقاله:

Effect of topical alkane vapocoolant spray on pain with intravenous cannulation in patients in emergency departments: randomised double blind placebo controlled trial

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۰۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله بیهوشی، طب اورژانس
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه ملبورن، ویکتوریا، استرالیا
رفرنس دارد  
کد محصول F1145
نشریه Bmj

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۰ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن  درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه بعضی بخش ها نسبتا خلاصه انجام شده است.

 

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
روش ها
طرح مطالعه
انتخاب بیمار
تصادفی سازی
مداخله و اسپری های کنترل
استعمال اسپری
شاخص های برایند
تحلیل آماری
نتایج: جمعیت مورد مطالعه
برایند های مطالعه
بحث
نقاط قوت و محدودیت ها
مقایسه با مطالعات دیگر

 

بخشی از ترجمه
 چکیده

هدف: ارزیابی کارایی، پذیرش و ایمنی اسپری خنک کننده آلکان موضعی در کاهش درد در طی لوله گذاری داخل وریدی در بزرگسالان
طرح: کارازمایی کنترل شده پلاسبوی دو سو کور تصادفی
شرایط: بخش اورژانس یک بیمارستان آموزشی درون شهری
شرکت کننده هاک ۲۰۱ بیمار بزرگ سال(۵۴ درصد مرد)، میانگین سنی ۵۸٫۲ سال که نیازمند لوله گذاری درون وریدی می باشند.
مداخلات: کم تر از ۱۵ ثانیه قبل از لوله گذاری، سطح پوست با آب یا اسپری خنک کننده از فاصله ۱۲ سانتی متری به مدت ۲ ثانیه مرطوب شد. اسپری مداخله ترکیبی از پروپان، بوتان و پنتان بود.
شاخص های برایند اصلی: درد با لوله گذاری و ناراحتی ناشی از اسپری با مقیاس ۱۰۰ میلی متر انالوگ اندازه گیری شد.
نتایج: گروه ها تفاوت معنی داری در سن، جنسیت، شاخص یا محل لوله کذاری، اندازه لوله و یا افراد لولده گذاری شده نشان دادند. مقیاس های دردمیانه برای لوله گذاری در گروه های شاهد و مداخله ۳۶ و ۳۳ مقیاس درد بیش از ۳۰ میلی متر حاصل شدند. مقیاس ها برای ناراحتی اسپری نیز تفاوت معنی داری به دلیل چولگی به سمت راست در گروه مداخله نشان دادند. با این حال مقیاس های ناراحتی میانه در هر دوگروه ۰ میلیمتر بود. نرخ موفقیت برای تلاش لوله گذاری تفاوتی بین گروه ها نشان نداد. سی و جعار و ۶۲ بیمار کفتند که آن ها اسپری را برای بیهوشی و بی حسی انتخاب می کنند. در طی پنج روز مطالعه پیگیری، دو بیمار در گروه مداخله، سرخی پوست موقت را تجربه کردند.
نتیجه گیری: اسپری خنک کننده الکن موضعی در کاهش درد با لوله گذاری داخل وریدی در بزرگ سالان در بخش اورژانس موثر و قابل قبول است.

 
۱- مقدمه

از آن جا که نیمی از بیماران درد متوسط تا شدیدی را به دلیل لوله گذاری و نیز اضطراب قبل از عمل تجربه می کنند، تجویز بی هوشی موضعی می تواند قابل توجیه باشد. مقیاس های درد بیهوشی ۱۰۰ میلی متری در افراد بزرگ سال درمان نشده، ۲۴ تا ۳۸ میلی متر می باشد. تزریق زیر پورستی لیدوکایین نیز برای بی حسی استفاده می شود. این مستقمیا موجب کاهش درد به طور بالینی می شود با این حال تزریق به خودی خود درد ناک است و از نظر تئوری، موجب افزایش خطر سوزن می شود. به علاوه گزارشات در خصوص اختلال پوستی ناشی از تزریق، افزایش یا عدم تاثیر بر روی شکست لوله گذاری تقسیم بندی می شوند.
یک راهبرد دیگر، کاربرد بی هوشی موضعی است. این علایم باید وارد موانع استراتوم کورنئوم شود و این نیازمند استفاده حداقل ۴۵ دقیقه ای برای املا است و سی دقیقه برای امیتاپ نیاز است. در بخش های اورژانسی، این کاربرد ها غیر قابل قبول هستند.
کم تر از نیمی از پزشکان جراحی و معمولی از داروی بیهوشی موضعی برای لوله گذاری استفاده می کنند. به علاوه برای بسیاری از لوله های مورد استفاده با اندازه ۲۰، کم تر از ۲۰ درصد همه دکتر ها از داروی بی حسی استفاده می کنند. مطالعه دیکر نشان داد که ۳۵ درصد دکتر ها از بی حسی موضعی برای لوله گذاری استفاده کرده اند.
اسپری های خنک کننده موضعی می توانند تولی بی حسی فوری کنند. اسپری های رایج شامل اتیل کلرید، هیدروکربن فلورو، و آلکان مخلوط (بوتان، پروپان، پنتان و) می باشند. اسپری آلکان معمولا برای کاهش درد سریع از اسیب های ماهیچه ای استفاده می شود. بخار سریع اسپری مایع فرار از سطح پوست موجب کاهش دما شده و موجب اختلال در حس درد می شود.
اسپری موضعی خنک کننده یک بی حسی موضعی و موثر را برای لوله گذاری درون وریدی در احتیار می گذارد.
مطالعات قبلی اسپری های خنک کننده برای کاهش درد با لوله گذاری درون وریدی در افراد بزرگ سال، نتایج ضد و نقیض نشان داده اند. چهار کارازمایی تصادفی ایجاد شده است. دو مورد نشان دادند که اتیل کلرید موثر است. اگرچه دو مورد دیکر نشان دادند که اتیل کلرید فلورهیدرو.کربن غیر موثر است. روش های این مطالعه متغیر بودند از جمله تغییراتی در اندازه لوله، مدت زمان و فاصله اسپری و اندازه نمونه مشاهده شد.
ما اقدام به ارزیابی کارایی، پذیرش و ایمنی اسپری خنک کننده آلکان موضعی در کاهش درد در طی لوله گذاری داخل وریدی در بزرگسالان کردیم.
روش ها
طرح مطالعه
کارازمایی از نوامبر ۲۰۰۷ تا می ۲۰۰۷ انجام شد. از این روی کارازمایی بالینی در حالت ترکیبی با ۵۵۰۰۰ بیمار در سال در نظر کرفته شد.
بیمارانی که سن بیش از ۱۸ سال داشتند و نیازمند لوله گذاری بودند برای مطالعه انتخاب شدند. معیار های خروج شامل امتناع مشارکت، ناتوانی برای ارایه رضایت نامه، (زبان های غیر انگلیسی، وضعیت روانی، بیماری شدید، نیاز فوری به لولهگذاری در تغییر)، متوسط تا ناراحتی شدید یا درد، بیماری های پوستی مرتبط با عدم تحمل سرما (مانند پدیده رینود)، آلرژی شناخته شده به اسپری ، نوروپاتی محیطی و یا بی حسی، بی دردی تزریقی در چهار ساعت گذشته، و استفاده از دیگر بی حسی موضعی بودند.
انتخاب بیمار
ما از یک نمونه گیری در دسترس شامل بیماران متوالی استفاده کردیم که دارای معیار های ورودی در بخش اورژانس بودند. بخش اورژانس شامل یک بازرس بیماران بود که نیاز به لوله کذاری را کنترل می کرد. بیماران دارای معیار های ورودی رضایت نامه کتبی ارایه کردند.
تصادفی سازی
هر بیمار به یک گروه مطالعاتی تخصیص داده شد همگی دارای اسنادی برای جمع اوری داده بودند و دارای اطلاعاتی در مورد گروه بودند که بایستی تصادفی سازی می شد. بیماران به صورت بلوک تصادفی سازی شدند تا زمان بعد از صدور رضایت نامه، متخصص دارو و پزشک از وضعیت تصادفی سازی آگاه بودند. در این زمان بازرس اصلی نامه را باز کرد و از این روی اسپری را تجویز کرد. بیماران پرستاران و گارکنان بخش اورژانس که جمع اوری داده های برایند را بر عهده داشتند نیز از وضعیت تصادفی سازی اطلاع نداشتند.

مداخله و اسپری های کنترل
اسپری خنگ گننده شامل اسپری CO LD بود که ساخت شرکت DIFA برای کمک های اولیه الفا بود. این یک پروپان، بوتان یا پنتان است و از این روی با رایحه ای اضافه شده ، و در یک استاندارد عرضه (در حدود ۲۰ سانتی متر طول، ۲۵۰ گرم در وزن) اسپری فشار دستی ارایه شد.. این است که با کالا های درمانی دولت، استرالیا ثبت نام شده و برای درمان کمک های اولیه درد عضلانی و دیگر صدمات تعیین شده بود.
اسپری کنترل شامل ایوان او مینرال انرل می باشد که یک اسپری اب خالص با هیدروکربن است. این محصول برای ارایه رطوبت خنک کننده استفاده می شود.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Objective To assess the efficacy, acceptability, and safety of a topical alkane vapocoolant in reducing pain during intravenous cannulation in adults. Design Randomised double blind placebo controlled trial. Setting Emergency department of a metropolitan teaching hospital. Participants 201 adult patients (54% male), mean (SD) age 58.2 (19.5) years, who required intravenous cannulation. Interventions Less than 15 seconds before cannulation, the skin area was sprayed with either water (control, n=98) or vapocoolant (intervention, n=103), from a distance of 12 cm for 2 seconds. The intervention spray was a blend of propane, butane, and pentane. Main outcome measures Pain with cannulation and discomfort with spray, measured with a 100 mm visual analogue scale. Results Groups did not differ significantly in age, sex, indication for or site of cannulation, cannula size, or who cannulated the patient (P>0.05). Median (interquartile range) pain scores for cannulation in the control and intervention groups were 36 (19-51) and 12 (5-40) mm, respectively (P<0.001), and 59 (60%) and 33 (32%) reported pain scores ≥۳۰ mm (P<0.001). Scores for spray discomfort also differed significantly (P<0.001) because of skewing to the right within the intervention group. The median discomfort scores, however, were 0 mm in both groups. Success rates for first cannulation attempt did not differ between groups (P=0.39). Thirty four (39%) and 62 (62%) patients said they would choose the spray they receivedfor analgesia in thefuture (P=0.002). Atfollow-up at five days, two patients in the intervention group reported transient skin redness. Conclusions Topical alkane vapocoolant spray is effective, acceptable, and safe in reducing pain with peripheral intravenous cannulation in adults in the emergency department.

۱ Introduction

As about half of patients report moderate to severe pain with cannulation and anxiety before the procedure, administration of local anaesthetic might be justified.1 On a 100 mm visual analogue scale pain scores in untreated adults ranged from 24 mm to 38 mm.1-3 Intradermal injection of lidocaine is commonly used for analgesia.4 This effectively reduces pain2 3 by clinically important amounts.5 The injection itself, however, is painful,3 and, theoretically, there is an increased risk of needle stick injury. Additionally, reports are divided on whether local tissue distortion, caused by the injection, increases3 or has no effect on1 2 the rate of cannulation failure. Another strategy is the application of topical local anaesthetic. These agents must penetrate the stratum corneum barrier,6 7 which necessitates application times of at least 45 minutes for Emla (lidocaine 2.5% and prilocaine 2.5%)8 and 30 minutes for Ametop (4% tetracaine).9 In emergency departments, such application times are often unacceptable as immediate cannulation is often required. Less than half of medical and surgical doctors use local anaesthetic for insertion of large bore intravenous cannulas.10 Furthermore, for the most commonly used cannula (size 20 gauge), less than 20% of all doctors used any local anaesthetic.10 Another study reported that 35% of junior doctors had previously used local anaesthetic for cannulation but their current rate of use was only 6%.4 Topical vapocoolant sprays can produce immediate skin anaesthesia. Commonly used vapocoolants include ethyl chloride, fluorohydrocarbon, and alkane mixtures (butane, propane, and pentane). Alkane vapocoolant sprays are primarily used to provide rapid pain relief from acute muscular injuries. Rapid evaporation of the volatile liquid spray from the skin surface causes a drop in temperature and results in temporary interruption of pain sensation, possibly through desensitisation of pain receptors or activation of ion channels involved in pain transmission.11 Topical vapocoolant spray therefore offers a potentially convenient and effective anaesthetic for intravenous cannulation. Previous studies of vapocoolant sprays for reducing pain with intravenous cannulation in adults have shown inconsistent results. Four randomised controlled trials have been reported. Two showed ethyl chloride to be effective,2 3 while two others found ethyl chloride1 and fluorohydrocarbon,12 respectively, to be ineffective. Methods in these studies varied, including variation in cannula size, duration and distance of spray, small sample sizes, and lack of blinding. We assessed the efficacy, acceptability, and safety of a topical alkane vapocoolant spray for reducing pain with intravenous cannulation in adults by comparing its effects with a control (water) spray.

METHODS

Study design

Thetrialtook placefrom November 2007toMay 2008. It was a randomised double blind placebo controlled clinical trial set in a mixed (adult and paediatric) emergency department that treated about 55 000 patients a year. Patients were included if they were aged ≥۱۸ and needed intravenous cannulation. Exclusion criteria were refusal to participate, inability to provide informed consent (non-English speaking, altered mental state, severe illness, urgent need for cannulation), moderate to severe discomfort or pain, skin disease associated with cold intolerance (such as Raynaud’s phenomenon), known allergy to spray contents, peripheral neuropathy or numbness, parenteral analgesia within the previous four hours, and the use of other local anaesthesia.

Recruitment

We enrolled a convenience sample comprising consecutive patients who met the entrance criteria during periods when the principal investigator was present in the emergency department (mainly 9 am to 5 pm on weekdays). The emergency department staff notified the principal investigator of patients who required cannulation. Patients who met the entrance criteria received a verbal and written explanation of the study and gave written consent to participate.

Randomisation

Each enrolled patient was then assigned the next sequentially ordered study pack. These contained all the documents for data collection and a sealed envelope containing a note that advised the group to which the patient had been randomised. Patients were block randomised (blocks of six) by an independent pharmacist using a computerised random number generator. Until after informed consent had been obtained, only the pharmacist knew the randomisation status. At that time, the principal investigator opened the sealed envelope and prepared to administer the assigned spray. The patients, their carers in the emergency department, and independent emergency department staff who collected outcome data were all blinded to the randomisation status.

Intervention and control sprays

The vapocoolant (intervention) spray was CO LD Spray, manufactured by DIFA Chemical Industries for Alpha First Aid Supplies. It is a propane, butane, and pentane blend, with an added fragrance, and is supplied in a standard(about 20 cm long, 250 g in weight) handheld pressurised spray can. It is registered with the Therapeutic Goods Administration, Australia, for the first aid treatment of muscular pain and other injuries. One 250 g can costs $A13.90 (£۶, €۷) and contains about 70 administrations. The control (placebo) spray was Evian Eau Minerale Naturelle, a pure water spray with hydrocarbon propellant. This product is used to provide a cooling mist for comfort during hot weather. It is also packed in a handheld pressurised spray can of about the same size as the intervention spray

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا