متن کوتاه انگلیسی همه چیز درباره آتش با ترجمه فارسی

 

همه چیز درباره آتش

 

All about fire

 

آتش چیست؟
یونانیان باستان معتقد بودند که آتش یکی از چهار عنصر اصلی است که همه چیز در جهان از آن شکل گرفته است. در اساطیر تقریباً هر فرهنگی، آتش یک ماده مقدس است که زندگی یا قدرت می بخشد. آتش در واقع یک ماده نیست. هنگامی که به شعله های آتش می نگرید، نه یک شی، بلکه یک فرآیند – یک واکنش شیمیایی را مشاهده می کنید. این همان واکنش شیمیایی است که وقتی یک سیب خرد شده روی میز قهوه‌ای می‌شود، وقتی نقره کدر می‌شود یا زمانی که میخ آهنی زنگ می‌زند.
 
What is fire?
The ancient Greeks believed that fire was one the four basic elements that composed all things in the universe. In the mythology of virtually every culture, fire is a sacred substance that gives life or power. Fire is not, in fact, a substance. When you gaze at the leaping flames of a campfire, you’re observing not an object, but a process – a chemical reaction. It’s the same chemical reaction that occurs when a cut apple left on the counter turns brown, when silver tarnishes or when an iron nail rusts.
 
این فرآیند اکسیداسیون است: ترکیب اکسیژن با ماده دیگری. تفاوت تعیین کننده بین آتش و سیب نیمه خورده شما سرعت است: آتش یک فرآیند اکسیداسیون است که بسیار سریع اتفاق می افتد، به طوری که نور، گرما و صدا آزاد می شود – اغلب با قدرت و شکوه کافی برای توجیه ارج پیشینیان. آزاد شدن انرژی باعث افزایش دما، گاهی اوقات تا هزاران درجه می شود و همچنین منجر به ایجاد دود و ضایعات سمی بقایای آتش می شود.
 
That process is oxidation: combining oxygen with another substance. The defining difference between a fire and your half-eaten apple is speed: fire is an oxidation process that happens very fast, so that light, heat and sound are released — often with enough force and majesty to justify the ancients’ reverence.The sudden release of energy causes temperatures to rise, sometimes by thousands of degrees. And it also results in smoke, the toxic waste of fire’s leftovers.
 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا