دانلود ترجمه مقاله استحکام باند دو سیلر با داروی داخل کانال هیدروکسید کلسیم – نشریه Ncbi

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

اثر داروی داخل کانال هیدروکسید کلسیم بر استحکام باند دو سیلر مبتنی بر رزین اندودنتیک

عنوان انگلیسی مقاله:

Influence of calcium hydroxide intracanal medication on bond strength of two endodontic resin-based sealers assessed by micropush-out test

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی
سال انتشار مقاله  ۲۰۱۳
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه با فرمت pdf
تعداد صفحات ترجمه مقاله ۵ صفحه با فرمت word به صورت تایپ شده با قابلیت ویرایش
رشته های مرتبط با این مقاله پزشکی، دندانپزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله  دندانپزشکی ترمیمی
مجله مربوطه  درمان شکستگی دندان (Dental Traumatology)
دانشگاه تهیه کننده  دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه سائو پائولو، برزیل
کلمات کلیدی این مقاله  سیلر کانال ریشه، استحکام باند، هیدروکسید کلسیم
رفرنس دارد
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Ncbi
نشریه Ncbi

 

 


 

  • بخشی از ترجمه:

 

چکیده
کاروالهو و همکاران ( ٢٠١٣ ‏) تاثیر خمیر کلسیم هیدروکساید (CH) به عنوان داروی داخل کانال را بر استحکام باند سیلرهای (AH) AH Plus و اپیفانی (EP) به عاج ریشه مورد ارزیابی قرار دادند.

روش تحقیق: تعداد ۶٠ ‏کانال پالاتال مربوط به مولرهای اول انسان با استفاده از یک سیستم چرخشی آماده سازی شد. در ۵٠% نمونه ها از آب مقطر (گروه کنترل) و در سایر نمونه ها از CH (گروه آزمایش) به عنوان داروی داخل کانال بمدت ١٢ ‏روز استفاده شد. پس از خارج کردن CH هر یک از گروه ها بر اساس نوع سیلر (AH ‏یا EP ‏) به دو زیر گروه تقسیم شدند.
‏گروه های کنترل:
‏- آب مقطر/ سیلر (AH/CH-) AH
‏- آب مقطر/ سیلر (EP/CH-) EP
‏گروه های آزمایش:
‏- کلسیم هیدروکسید/ سیلر (AH/CH+) AH
‏- کلسیم هیدروکسیدا سیلر (EP/CH+) EP
‏تمام نمونه ها تحت آزمایش با سرعت ٠/۵ mm/min ‏قرار گرفتند. داده های بدست آمده با استفاده از آنایز واریانس و آزمون Tukey ‏با سطح اطمینان ٩۵% آنالیز آماری شدند.
‏طبق نتایج این مطالعه:
‏- استفاده از کلسیم هیدروکساید تنها بر سیلر AH ‏تاثیر معنی دار (P<٠.۵) نشان داد، بطوری که استحکام باند از ١٩/٧±۴/۵ MPa ‏در گروه AH/CH- ‏به ٢٣/٨±٢/۵ MPa ‏در گروه AH/CH+ ‏افزایش یافت.
‏- داروی کلسیم هیدروکساید بر سیلر EP ‏اثر قابل توجهی نداشت، بطوری که استحکام باند در گروه EP/CH- ‏برابر با ١/۵±٠/٩ MPa ‏و در گروه کلسیم EP/CH+ ‏برابر با ١/٨±٠/۵ MPa ‏بدست آمد و بین دو گروه تفاوت معنی دار مشاهده نشد.
‏- استحکام باند در هر دو گروه سیلر EP نسبت به هر دو گروه سیلر AH ‏بطور قابل توجهی کمتر بود .(P<٠.٠۵)
نتیجه گیری: استفاده از کلسیم هیدروکساید بعنوان داروی داخل کانال بمدت ١۴ ‏روز بر استحکام باند سیلر AH ‏به عاج ریشه تاثیر مثبتی داشت اما تاثیر آن بر سیلر EP غیر قابل توجه بود. در هر دو حالت استفاده یا عدم استفاده از داروی داخل کانال، سیلر AH ‏نسبت به سیلر EP ‏استحکام باند قویتری را نشان داد. ‏
 
برای موفقیت درمان اندودنتیک، پرکردن کامل سیستم کانال ریشه با مواد زیست- سازگار و پایدار از نظر ابعادی یک فاکتور مهم میباشد. البته با وجود تعداد فراوان تکنیکها و مواد موجود، پرکردن کامل کانال ریشه همچنان یک امر پرچالش باقی مانده است. سیلرهای رزینی با قابلیت باندینگ ادهزیو جهت درمانهای اندودنتیک ابداع شدند که می توانند کیفیت پرکردن کانال ریشه را بهبود دهند.


 

  • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Abstract

 Aim: To evaluate the influence of calcium hydroxide (CH) paste used as intracanal medication on the bond strength of AH Plus (AH) and Epiphany (EP) sealers to root dentin.

Methodology: Sixty palatal canals were prepared in human maxillary first molars, using a rotary system. Half of the specimens received distilled water, and the other ones received intracanal medication with CH for 14 days. Thereafter, the CH was removed and both groups were further divided into two subgroups, filled with either AH or EP. The test specimens were submitted to the micropush-out test at a speed of 0.5 mm min)1 .

Results were statistically analyzed with anova and Tukey’s test at a 95% confidence level. Results: The use of CH had statistically significant (P < 0.05) influence on AH only, increasing its bond strength from 19.7 ± ۴٫۵ to 23.8 ± ۲٫۵ (mean ± SD in MPa). In both EP groups, with (1.8 ± ۰٫۵ MPa) and without (1.5 ± ۰٫۹ MPa) CH, the bond strength values were statistically significantly lower than in either of the AH groups (P < 0.05).

Conclusion: Calcium hydroxide used as intracanal medication for 14 days had a positive influence on the bond strength of AH to root dentin whereas the effect on EP was insignificant. Regardless of the intracanal medication used, AH showed considerably higher bond strength values compared with EP sealer.

 

To achieve successful endodontic treatment, complete filling of the root canal system with biocompatible and dimensionally stable filling materials is an important factor (1). However, despite the large number of techniques and materials available (2–۴), it is still a challenging task to completely fill the root canal. Adhesive bonding and resin sealers have been developed for endodontic use and may improve root canal filling (5). These materials require prior and specific treatment for dentin filling that consists of a single-cone monoblock of material resulting from the chemical bond of the filling cone and the chemical–mechanical interaction with the dentinal substrate (6, 7).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

اثر داروی داخل کانال هیدروکسید کلسیم بر استحکام باند دو سیلر مبتنی بر رزین اندودنتیک

عنوان انگلیسی مقاله:

Influence of calcium hydroxide intracanal medication on bond strength of two endodontic resin-based sealers assessed by micropush-out test

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا