دانلود ترجمه مقاله اثر تراکم علف هرز و دانه بر رقابت بین گیاه خار مریم و گندم

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

تاثیر تراکم علف هرز و دانه بر رقابت بین گندم و گیاه شیر تیغک‌ رطوبت‌ پسند (خار مریم)

عنوان انگلیسی مقاله:

IMPACT OF CROP AND WEED DENSITIES ON COMPETITION BETWEEN WHEAT AND SILYBUM MARIANUM GAERTN

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی
سال انتشار مقاله  ۲۰۰۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱صفحه با فرمت pdf
تعداد صفحات ترجمه مقاله ۱۲ صفحه با فرمت word به صورت تایپ شده با قابلیت ویرایش
رشته های مرتبط با این مقاله زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله  علوم گیاهی، زراعت و اصلاح نباتات و علف های هرز
مجله مربوطه  مجله گیاه شناسی پاکستان (Pakistan Journal of Botany)
دانشگاه تهیه کننده  گروه علوم علف های هرز، دانشگاه کشاورزی پیشاور پاکستان
رفرنس دارد

 


  • بخشی از ترجمه:

چکیده
آزمایشات میدانی در پیشاور پاکستان در طی دو فصل ٢٠٠٣-٢٠٠۴ و ٢٠٠۴-٢٠٠۵ با استفاده از طرح بلاک کامل تصادفی ( RCB) با ترتیب طرح شکافته انجام شد. ظروف اصلی شامل چهار اندازۀ گندم (Triticum aestivum) یعنی ١٠٠، ١٢٠،١۴٠ و ١۶٠ کیلوگرم بر هکتار بود. در حالی که ظروف فرعی دارای ٧ تراکم علف هرز holy thistle (Silybum aestivum L.) viz. ٠،٣،۶،٩،١٢،١۵،و ١٨ گیاه در m-٢ بودند. holy thistle در طی سال دوم در مقایسه با سال اول به خاطر بارندگی غیرمعمول (١۴٠ و ٣١٧ mm به ترتیب در سال اول و دوم) تهاجمی تر بودند که به نوبۀ خود محصول و ویژگی های محصول مربوطه در گندم تأثیر گذاشت. کاهش فرآوردۀ محصول باافزایش تراکم علف هرز نسبت به جمعیت های با کمترین محصول بیشتربود. نتایج کمبودهای محصول غله ای اش از علف هرز در تراکم های مختلف در دو آزمایش نشان داد که هر دو گونه باعث فقدان محصول وابسته به تراکم می شوند که وزن خشک علف هرز آن را بهتر و بیشتر توضیح می دهد. درصد دریافت نور با افزایش تراکم علف هرز یا گندم افزایش یاقت. بااینحال، تراکم علف هرز بیش از ۶m-٢ تأثیر معنی داری بر درصد دریافت نور نداشت. بیوماس بسیار تر و خشک گندم در محط کشت ثبت شد (و ١۴٠kg ha-١) . در نتیجه، بیوماس بسیار تر و خشک علف هرز در چگالی آب کمتر از تراکم بالای دانه رست ثبت شد. همۀ ویژگی های آگرونومی با افزایش چگالی هر دو گونه کاهش یافت. مقادیر زیاد ویژگی های مولدی و رستنی علف هرز در سال دوم در مقایسه با سال اول ثبت شد و بیشترین محصول غله با دانه رستهای گندم با میزان١٢٠ kg ha-١) بدست آمد. حداکثر فقدان محصول در میزان بذر ١٠٠،١٢٠،١۴٠ و ١۶٠ kg ha-١ عبارت بود از ٢۶ ، ١٨ ، ١۵ ، و ٧% در طی ٢٠٠٣-۴ و ٣٧ ، ٣١ ، ٢٨ و ٢٩% در طی ٢٠٠۴-۵ بود. تولید بذر علف هرز با بیوماس علف هرز که وابسته به تراکم گندم بود ارتباط داشت. هر چه تراکم گندم بیشتر بود، بیوماس علف هرز کمتر است. بااینحال، تولید زیاد بذر حتی در بیشترین میزان تراکم گندم وجود دارد. از اینرو تراکم محصول به تنهایی نتوانست علف هرز زیر سطح آستانه را سرکوب کند. علف هرز عمدتا با تأثیر غیرمستقیم کاهش جوانه زنی گندم، محصول گندم را کاهش داد. تراکم علف هرز که منجر به کاهش محصول شد با توجه به فصل و تراکم بسیار متغیر است.

 


  • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Abstract

Field trials were conducted at Peshawar, Pakistan during two crop seasons i.e. 2003-04 and 2004-05 using a Randomized Complete Block (RCB) design with split-plot arrangement. The main plots consisted of four seed rates of wheat ( Triticum aestivum L.) i.e. 100, 120, 140 and 160 kg ha- 1 , while sub-plots had 7 densities of the weed holy thistle (Silybum marianum Gaertn.) viz., 0, 3, 6, 9, 12, 15 and 18 plants m-2. Holy thistle was more aggressive during second year as compared to first year, mainly due to unusual rainfall (140 & 317 mm in year 1 & 2, respectively), which in return affected the yield and yield related traits in wheat. Crop yield losses with increasing weed density were greater with lowest crop populations. The results of grain yield losses caused by the weed at different densities in two trials indicated that both species caused a density-dependent yield loss which is better explained by weed dry weight. Percent light interception increased with increasing wheat or weed density, however, weed density beyond 6 m-2 had no significant effect on percent light interception. Higher fresh and dry biomass of wheat was recorded in medium sowing rates (120 &140 kg ha-1). As a result, higher fresh and dry biomass of the weed was recorded in low wheat density rather than high seeding density. All of the agronomic characters decreased with increasing the density of either species. Higher values of reproductive and vegetative characters of the weed were recorded in the second year as compared to that in the first year, and highest grain yield was obtained with wheat seeding rate of 120 kg ha-1. Maximum yield losses at seed rate 100, 120, 140 and 160 kg ha-1 were 26, 18, 15 and 7% during 2003-04 and 37, 31, 28 and 29 % during 2004-05. Weed seed production was related with weed biomass which was dependent on wheat density; the higher the wheat density, the lower was the weed biomass. However, there was still a large seed production even at the highest wheat density. Thus, crop density alone could not suppress the weed below threshold level. The weed reduced wheat yield chiefly by the indirect effect of decreasing wheat tillers, the earliest formed yield component. The weed density, which resulted in yield losses varied greatly with density and season.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

تاثیر تراکم علف هرز و دانه بر رقابت بین گندم و گیاه شیر تیغک‌ رطوبت‌ پسند (خار مریم)

عنوان انگلیسی مقاله:

IMPACT OF CROP AND WEED DENSITIES ON COMPETITION BETWEEN WHEAT AND SILYBUM MARIANUM GAERTN

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا