دانلود ترجمه مقاله مروری بر آمار توصیفی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

آمار توصیفی

عنوان انگلیسی مقاله:

DESCRIPTIVE STATISTICS

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه با فرمت pdf
تعداد صفحات ترجمه مقاله ۲۸ صفحه با فرمت word به صورت تایپ شده با قابلیت ویرایش
رشته های مرتبط با این مقاله ریاضی و آمار
رفرنس دارد

 


  • بخشی از ترجمه:
چکیده
در این فصل ما به معرفی موضوعات مرتبط به آمار توصیفی پرداخته و در انجام این کار روش هایی را برای توصیف و خلاصه کردن مجموعه داده ها یاد گرفته ایم. بخش ٢.٢ در ارتباط با روش های توصیف مجموعه داده ها می باشد. زیرشاخه های ٢.٢.١ و ٢.٢.٢ نشان می دهد که چگونه داده ها که بر مبنای مقادیر مجزا می باشند، با استفاده از جدول فراوانی و نمودار توصیف می گردند، درحالی که زیربخش های ٢.٢.٣ مرتبط به داده هایی می باشند که مجموعه مقادیر آن ها بر مبنای فواصل متفاوت گروه بندی می شود. بخش ٢.٣ به بحث در مورد روش های خلاصه کردن مجموعه داده ها با استفاده از آمار می پردازد، که بر مبنای کمیت های عددی می باشند که ارزش آن ها بر مبنای داده ها تعیین می گردد. زیر شاخه ٢.٣.١ سه آمار را مد نظر قرار می دهد که برای نشان دادن مرکز مجموعه داده ها مورد استفاده قرار می گیرد: که شامل میانگین نمونه، میانه نمونه، و مد نمونه می باشد. زیرشاخه ٢.٣.٢ به معرفی واریانس نمونه و ریشه دوم به نام انحراف معیار نمونه می پردازد. این آمار برای نشان دادن فاصله مقادیر در مجموعه داده مورد استفاده قرار می گیرد. زیر شاخه ٢.٣.٣ در ارتباط با درصد نمونه ها بوده که بر مبنای آمارهایی می باشند که برای نمونه به ما می گوید، کدام مقدار داده بیش از ٩٩ درصد از تمام داده ها می باشد. در بخش ٢.۴ نامعادله چبیشف را برای داده نمونه نشان می دهیم.  این نامعادله، کران پایین نسبت داده را نشان می دهد که متفاوت از میانگین نمونه با بیش از ١٠ برابر انحراف معیار نمونه می باشد. در حالی که نابرابری چبیشف در ارتباط با تمام مجموعه داده مد نظر قرار می گیرد، ما می توانیم در شرایط خاص، که در بخش ٢.۵ به بحث در مورد آن پرداخته شده، برآورد دقیق تری از نسبت داده هایی که در انحراف معیار نمونه k از میانگین نمونه قرار دارد، بدست آوریم. در بخش ٢.۵ ما این مورد را مد نظر قرار می دهیم که زمانی که نموداری از داده ها اشکال زنگی شکل را دنبال می کند، گفته می شود که این مجموعه داده ها به صورت تقریبی نرمال بوده؛ و برآورد دقیق تری توسط قوانین تجربی داده می شود. بخش ٢.۶ مرتبط با شرایطی می باشد که داده ها شامل مقادیر مزدوج می باشند. تکنیک گرافیکی که به نام نمودار پراکنش می باشد، برای ارائه چنین داده هایی معرفی می شود، همان طور که ضریب همبستگی نمونه ، به عنوان آماری می باشد که نشان دهنده مقادیری می باشد که مقادیر بزرگ اولین عضو از این زوج ها، سازگار با مقادیر بزرگ عضو دوم می باشد.
٢.٢ توصیف مجموعه داده
یافته های عددی مرتبط با بررسی به طور مشخص، مختصر، و به صورتی که یک ناظر بتواند به سرعت نیازی را برای خصوصیات ضروری داده احساس کند، نشان داده شود.

 


  • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Abstract

In this chapter we introduce the subject matter of descriptive statistics, and in doing so learn ways to describe and summarize a set of data. Section 2.2 deals with ways of describing a data set. Subsections 2.2.1 and 2.2.2 indicate how data that take on only a relatively few distinct values can be described by using frequency tables or graphs, whereas Subsection 2.2.3 deals with data whose set of values is grouped into different intervals. Section 2.3 discusses ways of summarizing data sets by use of statistics, which are numerical quantities whose values are determined by the data. Subsection 2.3.1 considers three statistics that are used to indicate the “center” of the data set: the sample mean, the sample median, and the sample mode. Subsection 2.3.2 introduces the sample variance and its square root, called the sample standard deviation. These statistics are used to indicate the spread of the values in the data set. Subsection 2.3.3 deals with sample percentiles, which are statistics that tell us, for instance, which data value is greater than 95 percent of all the data. In Section 2.4 we present Chebyshev’s inequality for sample data. This famous inequality gives a lower bound to the proportion of the data that can differ from the sample mean by more than k times the sample standard deviation. Whereas Chebyshev’s inequality holds for all data sets, we can in certain situations, which are discussed in Section 2.5, obtain more precise estimates of the proportion of the data that is within k sample standard deviations of the sample mean. In Section 2.5 we note that when a graph of the data follows a bell-shaped form the data set is said to be approximately normal, and more precise estimates are given by the so-called empirical rule. Section 2.6 is concerned with situations in which the data consist of paired values. A graphical technique, called the scatter diagram, for presenting such data is introduced, as is the sample correlation coefficient, a statistic that indicates the degree to which a large value of the first member of the pair tends to go along with a large value of the second.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:

آمار توصیفی

عنوان انگلیسی مقاله:

DESCRIPTIVE STATISTICS

  • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
  • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا