دانلود ترجمه مقاله استفاده از سیستم نهفته برای تشخیص داده در افراد نابینا مبتلا به دیابت – مجله اسپرینگر

 

 عنوان فارسی مقاله: کاربرد سیستم ادغام یافته برای افراد نابینای با بیماری دیابت
 عنوان انگلیسی مقاله: Application of Embedded System for Sightless with Diabetes
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار ۲۰۱۰
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴
تعداد صفحات ترجمه مقاله ۶
مجله دوازدهم کنفرانس مدیترانه ای در زمینه پزشکی زیستی فنی و محاسبات
دانشگاه چالکیدیکی، یونان
کلمات کلیدی خود نظارتی ، نابینایی، دیابت، ژلوکومتر
نشریه اسپرینگر Springer

 

 


 

بخشی از ترجمه:

 

چکیده ترجمه:
اصولاٌ برای افرادی نابینا یا ضعیف بین این امکان وجود ندارد تا بتوانند اطلاعات دقیق را از روی یک صفحه بخوانند. سیستم های تشخیص شخصی برای اندازه گیری ژلوکومتری نیز از اهمیت خاصی برخوردار اند. افراد نابینا، در زمان اندازه گیری ژلوکومتری، نیاز به شخص دیگری نیز دارند. در این مقاله، طراحی و کاربرد یک سیستم ادغام یافته ارائه شده است که به افراد نابینا اجازه ی تشخیص داده های اندازه گیری شده و استفاده از آنها را برای پروسه های درمان در آینده میدهد. این سیستم تشریحی را میتوان به هر نوع سیستم تشخیصی دیگری بکار برد. افراد کور بین یا نابینا، قادر به انجام همان بینایی ها خواهد بود.
واژگان کلیدی: خود نظارتی ، نابینایی، دیابت، ژلوکومتر
۱٫مقدمه
دیابت را میتوان نوعی بیماری بحرانی دانست که به وسیله ی عملکرد بد قند خون به عنوان یک منبع انرژی ایجاد میشود. در صورت وجود این بیماری، ممکن است تغییرات آسیب شناسی در رگ های کوچک خونی و فیبرهای عصبی ایجاد شود. البته حساسیت های بیشتری ممکن است بر روی سایر اندام ها، مانند عملکرد بد چشم، عصب، کلیه و سایر ایجاد شود. نتیجه ی اصلی این بیماری، قند خون بسیار بالا میباشد.
امروزه هیچ روشی برای درمان بیماری دیابت شناخته شده نیست. درمان برمبنای تعادل برقرار کردن قند خوب مشابه با افراد عادی تا سطح ممکن میباشد.
رژیم غذایی نیز روشی برای درمان دیابت میباشد. این روش بر مبنای مصرف غذاهای تعریف شده از نظر انرژی میباشد. ان مورد بیشتر مرتبط با برنامه ی غذایی روزانه ی بیماران بوده که غالباٌ بر حسب بارهای فیزیکی و وزن کافی صورت میگیرد. دیابت نه تنها ممک است با شکست رژیم غذایی روزانه بدتر شود بلکه رویداد های تنش زایی را نیز به همراه آسیب به دنبال دارد. در صورتی که تعدیل رژیم غذایی به تنهایی کافی نباشد، باید از برچسب ها استفاده کرد. در صورتی که برچسب ها نیز ناکافی باشند، ضروری است تا از رژیم غذایی به همراه انسولین استفاده شود.

 


 

بخشی از مقاله انگلیسی:

 

I. INTRODUCTIONThe Diabetes mellitus is a chronic disease which iscaused by malfunction of use of blood sugar as an energysource. In the wake of this malfunction there may arisetypical pathological changes in small blood vessels andneural fibres. There is a higher sensitivity to specific organcomplications such as dysfunction of eyes, nerves, kidneysand others. The main consequence of the disease is higherlevel of blood sugar (hyper-glycaemia).There is no way how to cure the diabetes nowadays. Thetreatment is based on compensation of the diabetes best aspossible which means to reach such a balance by which thelevel of blood sugar would be as close as possible to thelevels of healthy people.The diet is a basic way of treatment of diabetes compensation.It is based on regular consumption of energy-definedfood. This is closely bound to daily schedule of a patient,mainly in terms of physical load and adequate weight. Diabetesmay worsen not only by breaking the basic diet requirementsbut also by stress events, feverish disease orinjury. If the compensation by a diet is inefficient the tabsmust be used. If it’s still insufficient, it’s necessary to applycure using diet and insulin.Prevention and timeout treatment of this disease is one ofthe most serious tasks both of an oculist and a patient. Apatient makes it possible to affect eye complications by itsown effort both in right and wrong way. It’s necessary toprevent from final stage of eye harm and preserve this mostimportant human sense [2].For purblind or sightless diabetics people it is impossibleto read the current data showed on displays of the personaldiagnostic systems (mainly glucometers). Those who aresightless need a help of another person at disposal whenmeasuring.II.MATERIALS AND METHODSMeasurement of glycaemia during the day serves forevaluation of diabetes compensation and at the same time asa clue to treatment adjustments of patient’s activities suchas physical load, sleep and stress.Glucometer is an electronic device that uses various principlesto measure patient’s glycaemia. This makes it possibleto promptly prevent incipient unfavourable changes ofdiabetes. The significant thing is that a patient can performthe measurement by his own and therefore react to hypoglycaemiaby giving additional food or in case of hyperglycaemiato apply insulin. It is called self-check up of glycaemia,so called selfmonitoring. A patient can change theportions of insulin between visits at the doctor and thuswatch the trend of glycaemia and therefore diabetes compensation.Glucometer is usually provided with inner memory (upto 500 records) where the measured data are stored (includingdate, time and insulin doses) for further processing by adoctor’s PC. At the same time a doctor can perform glycaemiacurves and profiles. The accuracy of glucometers isin the range of 5-10 %. On the figure 1 you can see threeexamples from the left side One Touch Profile Lifescan,Medisence Card Medisence and FreeStyle Therasence.

 


 

 

 عنوان فارسی مقاله: کاربرد سیستم ادغام یافته برای افراد نابینای با بیماری دیابت
 عنوان انگلیسی مقاله: Application of Embedded System for Sightless with Diabetes

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا