دانلود رایگان ترجمه مقاله کاربرد روش تئوری بازی در حل اختلافات پروژه ساخت و ساز – الزویر ۲۰۱۲

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

کاربرد رویکرد تئوری بازی در حل اختلافات مربوط به پروژه های ساختمانی

عنوان انگلیسی مقاله:

Application of Game Theory Approach in Solving the Construction Project Conflicts

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۲
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله معماری و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت پروژه، مدیریت پروژه و ساخت
چاپ شده در مجله (ژورنال) هشتمین کنفرانس مدیریت استراتژیک بین المللی – ۸th International Strategic Management Conference
کلمات کلیدی بازی ترسو ها، مدیریت ساخت و ساز، نظریه بازی، معمای زندانی
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه فناوری Skudai مالزی
رفرنس دارد 
کد محصول F996
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۱ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است 
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است  
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب
چکیده
۱-مقدمه
۲- مرور منابع
۳- روش شناسی
۴- نظریه بازی چیست؟
۴-۱   معمای زندانی
۴-۱-۱  کاربرد نظریه معمای زندانی در حل  اختلافات احتمالی در طی ساخت و ساز
مثال کاربردی:
۴-۲ نظریه ترسو ها
۴-۲-۱  کاربرد  نظریه بازی در حل  اختلافات  احتمالی در طی ساخت و ساز
۵-نتیجه گیری
 

 

بخشی از ترجمه

چکیده
امروزه، اختلافات و تعارضات بین طرفین در گیر پروژه ها به امری متداول تبدیل شده است. لذا، یک روش تصمیم گیری مفید بایستی برای دست یابی به یک تصمیم بهتر در نظر گرفته شود. رویکرد تئوری بازی می تواند به عنوان یک چارچوبی موثر در تصمیم گیری در مورد برخی مسائل و اختلافات در پروژه های ساخت و ساز مورد استفاده قرار گرفت. هدف این مقاله، یافتن بهترین برایند در تعارضات و اختلافات برای هر بازیگر( طرف مقابل) بر طبق تصمیم رقبا و حریفان اوست. دو ساختار تئوری بازی در این جا مورد بحث قرار گرفته اند: معمای زندانی و بازی ترسو ها. دو نوع تعارض احتمالی در طی پروژه های ساخت و ساز بر اساس این دو بازی مورد بحث قرار گرفته است و نتایج نشان دهنده کاربست پذیری تئوری بازی در حل اختلافات پروژه های ساخت و ساز می باشد. این مطالعه هم چنین به این نتیجه رسیده است که کاربرد بازی ترسو ها و بازی معمای زندانی برای تحلیل مسائل مدیریت ساخت و ساز مفید است.

۱-مقدمه
مدیریت پروژه های ساختمانی معمولا با برخی اختلافات و تعارضات همراه است که این اختلافات ممکن است میان ذی نفعان، پیمانکاران اصلی و یا میان پیمانکاران اصلی و پیمانکاران فرعی رخ دهد. با این حال، دست یابی به یک وضعیت برنده-برنده، مطلوب ترین راه حل برای هر بازیگر می باشد با گاهی اوقات، تصمیمات بازیگران منجر به شرایط بد و بحرانی برای همه طرفین در گیر در پروژه های ساختمانی می شود. این اختلافات می توانند در طی اجرای پروژه رخ دهند زیرا هر یک از طرفین درگیر پروژه ممکن است به دلخواه خود عمل کند در حالی که در رویکرد نظری بازی، منافع همه طرفین در نظر گرفته می شود.
نظریه بازی می تواند رفتار های طرفین درگیر در پروژه های ساختمانی در قبال مسائل پروژه را تشخیص و شفاف سازی کند و توصیف می کند که چگونه اثرات متقابل تعاملات میان طرفین درگیر نظیر ذی نفعان( مشتری)، پیمانکاران اصلی یا پیمانکاران فرعی می تواند منجر به تکامل پروژه شود. نتایج نظریه بازی و روش های بهینه سازی اغلب متفاوت است زیرا در روش های بهینه سازی، همه طرفین تمایل دارند تا طوری عمل کنند که بهترین نتایج برای کل سیستم حاصل شود، در حالی که در نظریه بازی هر یک از طرفین طوری عمل می کند که منطقی ترین برایند و نتایج برای او باشد، ولی ممکن نیست که بهترین نتیجه عاید کل سیستم شود. این مطالعه به بررسی مناسبت و اهمیت نظریه بازی حل اختلافات مربوط به پروژه های ساختمانی، مدیریت ساخت و ساز از طریق یک سری بازی های قرار دادی پروژه های ساخت و ساز غیر مشارکتی می پردازد. این مقاله، ساختار قرار دادی مسائل پروژه های ساختمانی و اثرات آن ها را با در نظر گرفتن مسیر تکامل بازی ضمن بررسی این مسائل، مورد توجه قرار می دهد. مطالعه حاضر، اهمیت رویکرد نظریه بازی را در پروژه های ساختمانی و حل اختلافات مربوط به آن ها با بحث در مورد مفاهیم اساسی نظریه بازی و مروری بر برخی از اختلافات ساده پروژه های ساخت و ساز با استفاده از رویکرد نظریه بازی نظیر بازی ترسو ها و معمای زندانی نشان می دهد.
۲- مرور منابع
اختلافات موجود در مسائل ساخت و ساز نه تنها محدود به تسهیم سود و زیان بین پیمانکاران اصلی و فرعی است، بلکه گاهی مواقع اختلافات و تعارضاتی وجود دارند که از طرف مشتریان و پیمانکاران اصلی به دلیل رفتار های غیر مشارکتی بین آن ها ایجاد می شوند. این اختلافات می توانند ناشی از مسائل مختلف نظیر تاخیر یا تعلیق پروژه، شرایط متفاوت محل، تغییرات قرار داد و یا غیره باشد. در صورتی که این اختلافات به طور صلح آمیز حل نشوند، آن ها می توانند اثرات جبران ناپذیری را در پی داشته باشند. برای مثال تعلیق پروژه می تواند منجر به زیان زیادی برای هر دو طرفین درگیر در پروژه شود. در این شرایط، بهترین تصمیم بایستی برای حل اختلافات در نظر گرفته شود.
روش های مختلف کمی و کیفی برای حل اختلاف در مدیریت منابع آب پیشنهاد شده اند که برخی از آن ها توسط مدنی(۲۰۱۰) ذکر شده است.
سیستم پشتیبانی مذاکره به کمک کامپیوتر تعاملی(ICANS)( تیسن و لاکس ۱۹۹۲، تیسن و همکاران ۱۹۹۸)، مدل گراف برای حل اختلاف( GMCR)( هیپل و همکاران ۱۹۹۷)، مدل سازی چشم انداز مشترک( لاند و پالمر ۱۹۹۷)، مکانیسم برنده تعدیل شده(AW)( مسعود ۲۰۰۰)، حل اختلاف جایگزین(ADR)( ولف ۲۰۰۰)، بای پلات تحلیل چند متغیره( لوزا و همکاران ۲۰۰۱)، و نقشه های شناختی فازی( گیاردانو و همکاران ۲۰۰۵). ولف(۲۰۰۲)، یک سری مقالات مهم و مطالعات موردی را در خصوص پیش گیری و حل اختلاف ( با استفاده از روش های توصیفی) بر سر منابع آب ارایه کرده است.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Nowadays, conflicts between the involved parties in projects are common. So a useful decision making method should be considered for a better decision. Game theory approach can be used as an efficient framework in decision making about some problems and conflicts in construction projects. The aim of this paper is to find the best outcome in conflicts for every player (party) according to his opponents’ decision. Two game theory structures have been discussed here, Prisoners’ Dilemma and Chicken Game. Two types of probabilistic conflicts during the construction project have been discussed based on these two games and the results highlight the applicability of the game theory application in construction projects’ dispute resolving. The study also is resulted that application of the chicken game and prisoners’ dilemma game is so helpful for analyzing construction management problems.

۱٫ Introduction

Managing construction projects usually involves some conflicts which may occur among the stakeholders, main contractors and/or among main contractors and sub-contractors. However, achieving a win-win situation is the most desirable one for every player,But Sometimes, players’ decisions lead to the worse and critical cnnditions for all involved parties in the construction projects. These conflicts can occur during the executing of the project because any parties involved in the project may act on behalf of themselves whereas in game theory approach benefits of whole parties are considered. Game theory can recognize and clarify the behaviors of parties involved in the project to construction project problems and describe how interactions of different parties such as stakeholders (client), main contractors or subcontractors can lead to project evolving. The game theory and optimization methods results are often different because in optimization methods all parties are willing to act in which can lead to the best results for the whole system, while in the game theory each party tend to act in which can lead to the most logical outcome for him that may not be the best result for the whole of the system. This study surveys suitability of game theory to construction project Structure management and conflicts solutions through a series of non-cooperative construction project contract games. The paper illustrates some contractual structure of construction project problems and consequences of considering the game’s evolution path while investigating such problems. And it shows the usefulness of game theory approach in construction projects and conflicts resolutions related to them by discussing the basic concepts of game theory and demonstrating some simple construction project conflicts by using some kind of game theory approach such as prisoner’s Dilemma and chicken game.

۲٫ Literature review

The existed conflicts in construction issues not only limited to the sharing of expenses or profits between main contractors and sub contractors, but also, sometimes there are conflicts driven from clients and main contractors due to the non-cooperative behaviors between them. These conflicts may be driven from different issues such as project delays or suspension, differing site conditions, contract changes and etc. If these conflicts not peacefully be resolved, they can lead to non compensable consequences, such as project suspension that can cause considerable lost for both parties involved in the project. In this situation the best decision should be considered for resolving the conflicts. Different quantitative and qualitative methods have been proposed for conflict resolution in water resource management, and some of them have been mentioned in Madani (2010): Interactive Computer-Assisted Negotiation Support system (ICANS) (Thiessen and Loucks, 1992; Thiessen et al., 1998), Graph Model for Conflict Resolution (GMCR) (Hipel et al., 1997), Shared Vision Modeling (Lund and Palmer, 1997), Adjusted Winner (AW) mechanism (Massoud, 2000), Alternative Dispute Resolution (ADR) (Wolf, 2000), Multivariate Analysis Biplot (Losa et al., 2001), and Fuzzy Cognitive Maps (Giordano et al., 2005). Wolf (2002) presents some significant papers and case studies on the prevention and resolution of conflict (using descriptive methods) over water resources.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا