دانلود رایگان ترجمه مقاله استفاده بهینه از تجهیزات ساخت و ساز با برنامه نویسی خطی با ضرایب فازی – الزویر ۲۰۰۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی استفاده بهینه از تجهیزات ساخت و ساز با استفاده از برنامه نویسی خطی با ضرایب فازی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: استفاده بهینه از تجهیزات ساخت و ساز با استفاده از برنامه نویسی خطی با ضرایب فازی
عنوان انگلیسی مقاله: Optimal deployment of construction equipment using linear programming with fuzzy coefficients
رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، بهینه سازی سیستم ها، مهندسی الگوریتم ها و محاسبات، برنامه نویسی کامپیوتر
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله پایین میباشد 
توضیحات ترجمه به صورت خلاصه انجام شده است
نشریه الزویر (Elsevier)
مجله  پیشرفت در مهندسی نرم افزار (Advances in Engineering Software)
کد محصول F97

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات 

 

بخشی از ترجمه فارسی:

تصمیمات اتخاذ شده توسط متخصصان در صنعت ساخت و ساز غالبا تقریبی بوده و حاوی برخی اقسام بی دقتی است. مدل برنامه نویسی خطی کلاسیک ، شرایط تصمیم گیری را در محیط نامساعد و شکننده بهینه سازی می کند. اتخاذ یک تصمیم بهینه با اطلاعات غیر دقیق محیط پروژه با استفاده از LP مشکل است. در صنعت ساخت و ساز، شناسایی تعداد بهینه قطعات ساخت و ساز تجهیزاتی مستلزم دانش متخصص است. وقتی که درجات خاصی از انعطاف پذیری باید در یک مدل برای رسیدن به نتایج واقعی گنجانده شود، LP فازی استفاده می شود. با این حال وقتی پارامتر های تابع هدف در حالت مبهم قرار می گیرد، آنگاه اصل گسترش مناسب ترین خواهد بود که بر اساس عقاید شخصی و قضاوت های عینی می باشد.هدف این مقاله شناسایی تعداد بهینه قطعات تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل پروژه در دوره هدف با داده های فازی است. مطالعه موردی واقع گرایانه ای برای بهینه سازی و LINGO6 جهت حل معادلات غیر خطی مختلف استفاده شده است.
لغات کلیدی: مجموعه های فازی، برنامه نویسی خطی فازی، اصل گسترش، انعطاف پذیری، تابع عضویت
۲-تجهیزات ساخت
صنعت ساخت و ساز در بر گیرنده طیف گسترده ای از تجهیزاتی است که شامل اسکراپر ها، گریدر ها، حفار های هیدرولیک، ترنشر ها و لایه های لوله می باشند. بسته به نوع و ماهیت شغل های ساختمانی، تجهیزات و ابزارهای مختلف در نقاط زمانی مختلف طی دوره اجرایی نیاز هستند. این تجهیزات را می توان توسط کرایه سازی، خرید و یا انتقال از یک محل به محل دیگر نگه داری کرد. براورد دقیق تعداد تجهیزات خریداری شده، کرایه شده و تغییر یافته از مناطق دیکر بسیار مهم است. طبیعتا، قضاوت و براورد کیفی متخصصان از تعداد تجهیزات مورد نیاز و و از این روی اعداد براوردی می تواند موجب افزایش و یا کاهش این مقادیر شود. استفاده بهینه از این تجهیزات، آماده سازی یک برنامه تجهیزاتی و یا تقویم تجهیزاتی یک وظیفه مهم مدیر پروژه بوده طوری که مدیر ساخت و ساز هیچ گونه مشکلی در آرایش تجهیزات در زمان و مکان مناسب ندارد و کمبود تجهیزات هیچ کمکی در این زمینه نمی کند. لازم به یاد آوری است که عدم دسترسی به تجهیزات مناسب و یا ابزارهای دیگر در محل می تواند موجب زیان مالی و تاخیر شود. تجهیزات و کاربرد آن ها در محل لازم بوده و برنامه ریزی آن ها می تواند منجر به نتایج خوبی شود. تعداد و ظرفیت تجهیزات به شدت بستکی به ماهیت و اندازه پروژه دارد.
۴٫اعداد فازی
اعداد فازی توسط مجموعه های فازی تعریف می شوند که به صورت تک نقطه ی محدب و نرمال هستند. دو طبقه ی خاص از اعداد فازی عملا استفاده می شوند که شامل مثلثی و زوزنقه ای هستند. اگر یک عدد فازی باشد ان گاه مقادیر عضو را می توان به شکل ذیل در نظر گرفت:
۸٫بحث
چندین مشاهده ی مهم از انالیز فوق به دست امد. مقدار هدف با افزایش عرض tfn افزایش می یابد اگر چه این مطالعه ی موردی تنها TFN را در نظر می گیرد دیگر انواع نظیر اعداد فازی زوذنقه ای می توانند استفاده شوند. کاهش در تعداد قطعات تجهیزات خریداری شده و افزایش در تعداد قطعات اجاره شده می توانند مطمئنا موجب کاهش تعتداد تابع هدف شوند .به دلیل شرایط بازار نمی توان ان هار ا کاهش داد. تجهیزات این گام خری می توانند به دیگر مکان ها در صورتی که نیاز به یک محیط پروژه ایجاب کند انتقال داده شود.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract Decisions made by the experts in the construction industry are usually approximate and contain some sort of imprecision. Classical linear programming (LP) model optimize the decision making situation in a crisp environment. It is difficult to get an optimum decision with imprecise information of the project environment using LP. In the construction industry, identifying optimum number of construction pieces of equipment require experts’ knowledge. When certain degree of flexibility needs to be incorporated in the given model to get more realistic results, fuzzy LP is used. But when the parameters on constraints and objective function are in a state of ambiguity then the extension principle is best suited, which is based on personal opinions and subjective judgments. The objective of this paper is to identify the optimum number of pieces of equipment required to complete the project in the targeted period with fuzzy data. A realistic case study has been considered for optimization and LINGO6 has been used to solve the various non-linear equations. q 2003 Elsevier Ltd. All rights reserved. Keywords: Fuzzy sets; Fuzzy numbers; Fuzzy linear programming; Extension principle; Flexibility; Membership function 1. Introduction Decision making in construction industry is very complex and requires deep knowledge of various construction management techniques. Operations Research (OR) techniques are widely used under such circumstances through appropriate mathematical models. Of all the models of OR Linear Programming (LP) is widely used in the construction industry. In LP models, all the information pertaining to the problem is expressed in terms of linear constraints on the decision variables where the data is precise. Many project managers arrive at feasible decisions using this model. The construction industry is clearly affected by market conditions, i.e. by ups and downs in construction activity and by the size and the type of the construction projects undertaken. It is also affected by technological innovation in fields such as materials, metallurgy, mechanical systems, electronic sensing and hydraulic controls. The industry focuses on the continuous improvement of its products by introducing advanced technology [1]. In addition, the success of any construction project depends on the efficiency and economy achieved in the construction phase of the project. The economy of the project is dependent on accurate and elaborate analysis in early stages of construction. But in real project, activities must be scheduled under limited resources, such as limited crew sizes, limited equipment amounts, and limited materials [2]. The presence of large number of interacting variables creates a problem for optimization. Decisions are mainly based on the conceptual understanding of the project by the experts and are usually vague. Therefore, consideration of imprecise and vague information becomes an important aspect in the decision making process. In view of uncertain environment prevailing in the construction industry, the ability to arrive at an optimal decision is most important for its success. Hence, decisions in the construction industry are to be taken only after evaluating the feasibility of an alternative with respect to various criteria affecting its outcome. The traditional quantitative methods of assessing the feasibility of an alternative such as payback period, rate of return, and benefit cost analysis evaluate the project from the aspect of monitory costs and benefits. But many 0965-9978/$ – see front matter q 2003 Elsevier Ltd. All rights reserved. doi:10.1016/S0965-9978(03)00111-X Advances in Engineering Software 35 (2004) 27–۳۳ www.elsevier.com/locate/advengsoft * Corresponding author. E-mail addresses: vsskumar@hd2.dot.net.in (V.S.S. Kumar), eshwar_konkati@rediffmail.com (K. Eshwar). non-quantitative factors and approximate numbers such as availability of labor, weather conditions, and number of equipments also influence the construction project. The above methods fail to incorporate the necessary qualitative parameters and uncertainty in decision making and thus it is difficult to get an optimum decision in construction industry for optimal deployment of machinery. These uncertainties can be accommodated into the analysis using Artificial Intelligence techniques such as fuzzy sets, neural networks, and expert systems. The successful application of fuzzy logic reflects the true situation of the real world, where human thinking is dominated by approximate reasoning. Hence to obtain optimality, hybrid optimization techniques are used for incorporating flexibility in decision making. Fuzzy LP makes it possible to accommodate these intangible factors in a most systematic way. The objective function is characterized by its membership value and so are the constraints. In fuzzy LP, the decision maker establishes a satisfaction criterion rather than just maximizing or minimizing the objective function. Here, each of the constraints is modeled as a fuzzy set with their respective membership values. The aim of this paper is to introduce the approximate numbers into the analysis for optimal decisions. This is done by incorporating flexibilities in the coefficients of the objective function and constraints for an optimal value. The approach described in this paper is intended to illustrate the practicability of applying fuzzy LP with fuzzy parameters to civil engineering problems and the potential advantages of the resultant information. 2. Construction equipment Construction industry comprises of broad range of equipment which include scrapers, graders, hydraulic excavators, trenchers, pipe layers, etc. Depending upon the type and nature of the construction jobs, various equipments and tools are required at different point of time during the execution period. These equipments can be accommodated by hiring, buying or by transferring from other sites. It is important to estimate exactly, the number of equipments to be bought, hired and number of equipments that can be adjusted from the other sites. Normally, experts’ qualitatively judge the number of equipments required and hence there is every possibility that the estimated numbers may increase or decrease at the site. Optimally deploying these equipments, preparing an equipment schedule or equipment calendar is an important task of the project manager, such that the construction manager may have no difficulty in arranging the equipments for the purpose at the right time and the work will not be held up because of lack of any equipment. It must be remembered that non-availability of the appropriate equipment or extra idle equipments/tools on the site may lead to financial loss and delays. Hence, the knowledge of various equipments and their usage on the site is necessary and proper planning of them will always fetch good results. The number and the capacity of the equipment is entirely dependent on the nature and the size of the project. 3. Literature review In construction industry, optimal deployment of machinery plays a significant role. Even though conventional quantitative techniques are efficient enough for getting optimal decisions, they have their own drawbacks. Fuzzy set theory was developed by Zadeh in 1965 for analyzingthedecisionproblemsinvolvingfuzzyinformation. Since then, more than 5000 publications have highlighted the concept and diversified the use of fuzzy set theory. Bellman and Zadeh [3] developed a decision theory based on fuzzy goals and constraints. In their opinion decision is the confluence offuzzy goals and Constraints. Zadeh [4] outlined the rules of fuzzy set interpretation of linguistic hedges. He presented systematic conversion of qualitative factors into membership grades for decision analysis. Sasikumar and Mujumdar [5] stated that the imprecisely defined goals and constraints are represented as fuzzy sets in the space of alternatives. Ayyub and Haldar [6] developed a method for estimating the duration of construction activities based on fuzzy set models, and the factors affecting the activity duration. In subsequent years, decision methodologies are developed for selecting and designing construction strategies using approximate reasoning. Wang et al. [7] have evaluated a competitive tendering methodology using fuzzy set theory. Lorterapong [13] proposed the fuzzy network scheduling (FNET) model in which a fuzzy heuristic method was developed to solve the resource constraint project-scheduling problem under uncertainty. Kumar et al.[8] applied fuzzy set theory to working capital requirement. Skibniewski and Armijos[9] adopted LP approach to construction equipments and labor assignments. Mohan [10] used fuzzy LP for optimal crop planning for irrigation system dealing with the uncertainty and randomness for the various factors affecting the model. Tanaka and Asai [11] have formulated a fuzzy LP problem and considered the ambiguity of parameters. Cross and Cabello [12] applied fuzzy set theory to optimization problems, where multiple goals exist. They have solved a multi-objective LP problem with fuzzy parameters for borrowing/lending problem. It is found that several methods have been suggested for including non-quantitative variables into the decision making process. But very few people have incorporated the complete fuzziness in to the problem. A civil engineering problem comprise mostly of complete fuzzy data, which have to be incorporated to arrive at optimal decisions. In this paper, the scope has been expanded to include applications in civil engineering projects where optimal 28 K. Eshwar, V.S.S. Kumar / Advances in Engineering Software 35 (2004) 27–۳۳ equipment allocation is required with ambiguity for the number of equipments to be bought or rented in the construction industry. The approach described in this paper illustrates the practical applications of fuzzy LP with fuzzy parameters to civil engineering problems and the potential advantages of the resultant information.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا