دانلود رایگان ترجمه مقاله مصرف الکل در اسپانیا و هزینه اقتصادی آن – الزویر ۲۰۱۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدل سازی ریاضی مصرف و هزینه اقتصادی الکل در اسپانیا به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: مدل سازی ریاضی مصرف و هزینه اقتصادی الکل در اسپانیا
عنوان انگلیسی مقاله: Alcohol consumption in Spain and its economic cost: A mathematical modeling approach
رشته های مرتبط: علوم اجتماعی، اقتصاد، پژوهشگری‌ اجتماعی، اقتصاد نظری
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله پایین میباشد 
توضیحات ترجمه به صورت خلاصه انجام شده است
نشریه الزویر – Elsevier
مجله مدلسازی ریاضی و کامپیوتر (Mathematical and Computer Modelling)
کد محصول F91

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات علوم اجتماعی

 

بخشی از ترجمه فارسی:

چکیده
در این مقاله، مدل ریاضی برای مصرف الکل در جمعیت اسپانیا پیشنهاد می شود. پارامتر های آن با برازش مدل با داده های واقعی از وزارت بهداشت براورد می شوند.پیش بینی های در مورد رفتار آینده مصرف الکل در اسپانیا با این مدل ارایه می شوند. نتایج برای براورد هزینه های اقتصادی توسط جامعه اسپانیا تعمیم داده شده و از این مصرف بر گرفته شده است.
لغات کلیدی: مصرف الکل، هزینه اقتصادی، سیستم معادله دیفرانسیل، مدل سازی
مقدمه
مصرف الکل در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته روز به روز در حال افزایش است و به یک مشکل جدی نه تنها از نظر سلامت فردی بلکه از دیدگاه اقتصادی اجتماعی شده است که هزینه زیادی را برای سیستم بهداشت عمومی به دلیل هزینه های کمکی به افراد دارای بیماری های ناشی از مصرف آن به بار می اورد. براورد می شود که هزینه مصرف الکل ۳۸۰۰ میلیون یورو در هر سال در اسپانیا است. در این مقاله، ما به تحلیل تغییرات و روند مصرف الکل در چند سال بعد می پردازیم.
در این مقاله، مدل ریاضی نوع اپیدمولوژیکی برای مطالعه دینامیک انتقال و تغییرات مصرف الکل در جمعیت اسپانیا ارایه می شود. به علاوه، براورد هایی از هزینه های اقتصادی این مصرف ارایه می شود. این انواع مدل های اپیدمولوژیکی در مطالعه اعتیاد به قرص اکستازی و هرویین در نظر گرفته شده است.
این مقاله به صورت زیر سازمان دهی می شود. در بخش بعدی، مدل ریاضی ارایه شده و پارامتر های مدل براورد می شود. وقتی مدل ریاضی اثبات شد، بخش ۳ شبیه سازی مدل را با پیش بینی مصرف برای چند سال بعد نشان می دهد. در بخش ۴، ما براورد های هزینه اقتصادی را ارایه می کنیم. بخش ۵ نتیجه گیری را شامل می شود.
۲-مدل ریاضی
۲-۱ مدل سازی
در این مقاله، مصرف الکل به عنوان بیماری واگیر دار در سطح اجتماع در نظر گرفته می شود. فرض می شود که این تماس ها بر احتمال انتقال عادات مصرف اثر دارند. این موجب می شود تا مدل اپیدمولوژیکی را برای مطالعه تغییرات اپیدمیک در نظر بگیریم.
شکل ۱: دیاگرام مدل ریاضی برای دینامیک مصرف الکل در اسپانیا
برای ایجاد مدل، جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال اسپانیا به سه زیر جمعیت تقسیم می شود:
A.t : غیر مصرف کننده ها، افرادی که هرگز الکل مصرف نکرده اند و یا کم تر مصرف می کنند
M(t): مصرف کننده های بی خطر افرادی با مصرف منظم ولی کم، مردانی که کم تر از ۵۰ سی سی الکل در روز مصرف می کنند و زنانی که کم تر از۳۰ سی سی مصرف می کنند.
R(t: مصرف کننده های خطرناک: افرادی با مصرف بالا و مکرر، مردانی که بیش تر از ۵۰ سی سی الکل در روز مصرف می کنند و زنانی که بیش تر از۳۰ سی سی مصرف می کنند.
به علاوه، فرضیات زیر را در نظر می گیریم.

بخشی از مقاله انگلیسی:

a b s t r a c t In this paper, a mathematical model for alcohol consumption in Spanish population is proposed. Its parameters are estimated by fitting the model to real data from Spanish Ministry of Health. Predictions about the future behavior of the alcohol consumption in Spain are presented using this model. Results are applied to estimate the economic costs (sanitary and non-sanitary) assumed by Spanish society that are derived from this consumption. © ۲۰۱۰ Elsevier Ltd. All rights reserved. 1. Introduction Alcohol consumption is growing at a fast rate in developed and developing countries and it is becoming a serious problem not only from the individual health point of view but also from the public socioeconomic one, motivated by the high cost of the Health Public Care System due to the assistance expenditure of people suffering diseases related with this consumption [1,2]. It has been estimated that the alcohol consumption derived cost is around 3800 millions of Euros per year in Spain [3]. In this paper, we analyze the evolution of alcohol consumption in Spain (see Table 1 [3]) and estimate the economic quantification of the impact of this alcohol consumption in the next few years. In this article, we present an epidemiological-type mathematical model to study the transmission dynamics and evolution of the alcohol consumption in Spanish population. Additionally, we present estimations of the economic costs of this consumption. These types of epidemiological models also have been used in the study of ecstasy or heroin addiction [4,5] and in the approach to another topics that spread by social contact like obesity or extreme behaviors [6,7]. This paper is organized as follows. In the next section the mathematical model is presented and the model parameters are estimated. Once the mathematical model is established Section 3 contains numerical simulations of the model with consumption predictions for the next few years. In Section 4, we present the economic cost estimations. Section 5 is devoted to the conclusions. 2. Mathematical model 2.1. Building the model In this paper we assume the proposal showed in [8,9] and treat alcohol consumption as a disease that spreads by social ∗ Corresponding address: Instituto de Matemática Multidisciplinar, Edificio 8G, piso 2, Ciudad Politécnica de la Innovación, Universidad Politécnica de Valencia, 46022 Valencia, Spain. E-mail address: franciscosantonja@hotmail.com (F.-J. Santonja). 0895-7177/$ – see front matter © ۲۰۱۰ Elsevier Ltd. All rights reserved. doi:10.1016/j.mcm.2010.02.029 1000 F.-J. Santonja et al. / Mathematical and Computer Modelling 52 (2010) 999–۱۰۰۳ Fig. 1. Flow diagram of the mathematical model for the dynamics of alcohol consumption in Spain. contact. We suppose that these contacts influence in the probability of transmission of the consumption habits. This fact leads us to propose an epidemiological-type model to study the epidemic evolution. For model building, 15–۶۴ years old Spanish population is divided into three subpopulations [10]: • A(t): Non-consumers, individuals that have never consumed alcohol or they infrequently have alcohol consumption. • M(t): Non-risk consumers, individuals with regular low consumption. To be precise, men who consume less than 50 cc of alcohol every day and women who consume less than 30 cc of alcohol every day. • R(t): Risk consumers, individuals with regular high consumption, i.e., men who consume more than 50 cc of alcohol every day and women who consume more than 30 cc of alcohol every day. Furthermore, we consider the following assumptions: 1. We assume population homogeneous mixing. That is, each individual can contact with any other individual [11]. 2. The transitions between the different subpopulations are determined as follows: • We consider that the new recruited 15 years old individuals become members of the A(t) subpopulation. • Once an individual starts regular alcohol consumption he/she becomes a non-risk consumer, M(t). If this person increases his/her consumption habit he/she can become a risk consumer, R(t). • Individuals of subpopulation R(t) becomes a member of subpopulation A(t) if the alcohol consumption is reduced at an appropriate rate.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا