دانلود رایگان ترجمه مقاله استفاده از تصمیم گیری خوشه ای خاکستری در تعیین معیار باز معدن کاوی – IEEE 2007

دانلود رایگان مقاله انگلیسی استفاده از تصمیم گیری خوشه بندی خاکستری در تعیین حد روباز معدن کاوی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله استفاده از تصمیم گیری خوشه بندی خاکستری در تعیین حد روباز معدن کاوی
عنوان انگلیسی مقاله The Application of Grey Clustering Decision in Determining the Rational Open-pit Limit of Mining
رشته های مرتبط مهندسی صنایع، بهینه سازی سیستم ها و برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه آی تریپل ای – IEEE
مجله کنفرانس بین المللی سیستم های خاکستری و خدمات هوشمند – International Conference on Grey Systems and Intelligent Services
سال انتشار ۲۰۰۷
کد محصول F896

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مهندسی صنایع

  

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
مشکل اصلی
اصل اساسی تصیم گیری خوشه بندی خاکستری
مثالی از استفاده ی تصمیم گیری خوشه بندی خاکستری در تعیین حدود روباز
نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

I. مقدمه
با پیشرفت سریع فناوری کامپیوتر و کاربرد آن در حوزه های علمی مختلف صنعت پایه نیز تغییرات شدیدی را تجربه نموده است. در سالهای اخیر فناوری کامپیوتر و اتوماتیزاسیون در صنعت معدن کاوی نیز وارد شده است. چنین برمیاید که خیلی از مشکلات موجود در عرصه ی مهندسی معدن معمولا نیاز به تجزیه و تحلیل و تجربه ی عدم قطعیت های فراوانی دارد. تا حال حاضر محاسبات صورت پذیرفته در حوزه ی معدن کاوی هنوز روابط کمّی قانع کننده ای برای اخذ تصمیمات در پی نداشته اند. چراکه شرایط زمین شناختی در معدن کاوی پیچیده است و پروسه و تکنیکهای تولید تغییر پذیرند. متدهای محاسباتی و مکانیکی موجود برای حل مسائل معدن کاوی نیز کامل نیستند. تا به حال درک قوانین و راه حل های معدن کاوی در مسائل تولید عمدتاً به الگوریتم پروژه(بدون اندکی حضور تئوریهای علمی) متکی بوده است. که علت اصلی عقب ماندگی در صنعت معدن کاوی است.
تحقیقات درباره ی سیستم خاکستری بعنوان یک حوزه ی علمی جدید از جوانب مختلفی توسعه داشته است. قطع نظر از این واقعیت که روش خاکستری پیچیده، فازی و غیراستاندارد است متدی برگزیده است. حین تصمیم گیری روشهای جایگزین بیشتری تحت بررسی قرار میگیرند ولی تئوری سیستم خاکستری از همه بیشتر مورد توجه است. مطالعه ی تئوری سیستم خاکستری و کاربرد آن در صنعت معدن کاوی بخصوص کاربرد تصمیم گیری خاکستری در یافتن معدن اهمیت آکادمیک و عملی بالایی داشته است.
II. مشکل اصلی
از خیلی وقت پیشتر تعیین حدود روباز منطقی عمدتا مستقیما توسط انسان و بصورت غیرماشینی صورت پذیرفته است. اطلاعات موجود حاکی از آن است که روشهای جایگزین محدودی وجود دارند. تعریف استانداردهای کاربردی برای حدود روباز مناسب خیلی سخت است. تجربیات طراحان در این وضعیت نقش تعیین کننده ای دارد. روش سنتی مبتنی بر تجربه جهت تعیین حد معدن کاوی نادرست است؛ جدای از این با توجه به اینکه در مرحله ی طراحی طراحان فقط قدری مطالعه ی کیفی و محاسبه ی کمّی انجام میدهند بدون ذکر اینکه کدام پیشنهاد بهینه است نمیتوان گفت که پیشنهادات منطقی هستند یا نه.
برای تضمین معدن کاوی پایدار بر اساس شرایط تکنیکی و اقتصادی موجود مهمترین کار تعیین حدود روباز منطقی است. معمولا از متد تابع پارامتری برای بدست آوردن خیلی از روشهای جایگزین استفاده میشود. با در نظر گرفتن عوامل موثر نظیر کیفیت سنگ معدن زیرزمینی، کمیت سنگ معدن زیرزمینی، کیفیت صخره، و نسبت کمیت سنگ معدن و صخره تعیین حدود روباز منطقی با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری فعلی سخت است. در حال حاضر یافتن تکنیک تصمیم گیری منطقی و آسان فاکتوری اساسی در تعیین حدود روباز است.

V. نتیجه گیری در این مقاله اصول اساسی تئوری تصمیم گیری خاکستری و تئوری تصمیم گیری خوشه بندی بکاربرده شده، تصمیم گیری های خوشه بندی از حدود روباز حاصله از تابع پارامتری حاصل میشود و پیشنهادهای بهینه و شدنی برای معدن کاوی بدست میاید. برای اینکه مطمئن شویم که حدود روباز منطقی هستند در این مقاله از چندین پیشنهاد حد معدن کاوی استفاده شده و عوامل تاثیرگذار(کمیت سنگ معدن، کیفیت سنگ معدن، کمیت صخره، نسبت کمیت صخره و سنگ معدن، سود کلی) مورد بحث گذاشته میشوند. و حین تعیین حدود روباز منطقی یک سری روشها و ایده های جدید تصمیم گیری ارائه میشوند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

I. INTRODUCTION

LONG with the rapid development of computer technology and the application in various realms of sciences, the basic industry also has experienced fierce technological changes. In recent years, the computer and the automated technology already seeped in the mining industry [1]. However, we find that many problems of the mining engineering usually involve a lot of experience and analysis for uncertainties. Until now, the mining computation could not propose the persuasive quantitative relations for decision-making. This is because the mining geological conditions are complex, and production process and techniques are changeable. The existing mathematics and mechanics methods in solving mining problems are also imperfect [2]. So far, the understandings of mining rules and solutions for production problems mainly rely on project analogism without any direction of scientific theories. This is the fundamental reason leading to the lag in mining technology and hindering the development of mining industry. As a new front-line science, the research on gray system has made progress in many aspects. Regardless of the fact that grey system is complex, fuzzy and nonstandard, the method applied is the Week Method. Whining using this method, the request for given information is weak; such information could be incomplete, qualitative and fuzzy. The more alternatives are considered when making a decision, the more prominent is grey system theory[3]. Research on the grey system theory and its application in mining industry, especially the application of grey decision-making in proposing mine, has shown great academic and practical significance.

II. THE KEY PROBLEM

Since long ago, the design of reasonable open-pit limits mainly depends on manual work. By analogy or borrowing ideas from the existing information and experience, the actual alternatives are limited. It’s very hard to define applicable standards for the appropriate open-pit limits. Under this circumstance, designers’ experiences play decisive role. So such a traditional method based on experience to define the mining limit is inaccurate; furthermore, since in the designing stage, designers only conduct some qualitative investigation and superficial quantitative computation, they can not prove whether the proposals are reasonable, without mentioning which proposal is optimal. Regarding mining in installments, in order to ensure the sustainable mining, based on the present technical and economical conditions, the most important work is to determine the reasonable open-pit limits. Usually, we apply parametric function method to obtain many alternatives. However, when considering the effective factors, such as quantity of underground ore, grade of the underground ore, quantity of rock, the ratio of rock’s and high grade ore’s quantity and the total benefit, it’s hard to determine the reasonable open-pit limits by applying the existing decision-making techniques. By now, finding a reasonable and feasible decision-making technique becomes the key factor in determining the open-pit limits.

V. CONCLUSION

This paper applies the basic principles of grey decision-making theory and grey clustering decision-making theory, makes grey clustering decisions for the open-pit limits obtained through parametric function and gets the optimal and feasible proposals for mining in installments. In order to make sure that the open-pit limits are reasonable, this paper applies multi mining limit proposals, discusses the influencing factors — quantity of milling in ore, grade of milling in ore, quantity of rock (including quantity of not milling in ore (low grade ore) and rock), the ratio of rock’s and milling in ore’s quantity, the total benefit, and provides new decision-making train of thought and methods when determining the reasonable open-pit limits.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا