دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی ادبیات عملیات حمل و نقل هوایی – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی عملیات حمل و نقل هوایی: بررسی ادبیات و مقایسه با شیوه ها به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله عملیات حمل و نقل هوایی: بررسی ادبیات و مقایسه با شیوه ها
عنوان انگلیسی مقاله Air cargo operations: Literature review and comparison with practices
رشته های مرتبط مهندسی صنایع، لجستیک و زنجیره تامین، مهندسی عمران و مهندسی ترافیک یا حمل و نقل
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات پنج صفحه اول مقاله ترجمه نشده است.
نشریه  الزویر – Elsevier
مجله تحقیقات حمل و نقل بخش C: فن آوری های در حال ظهور
سال انتشار ۲۰۱۵
کد محصول F876

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مهندسی عمران

  

فهرست مقاله:

۳٫۱٫۳ مسیریابی ناوگان و برنامه زمانبندی پرواز

۳٫۱٫۴ بارگذاری هواپیما

۳٫۲ دیدگاه کارگزار حمل و نقل

۳٫۳ چشم انداز زنجیره تامین خدمات

۴٫ شکاف بین تئوری و عمل: فرصت های تحقیقاتی جدید

۴٫۱ واقعیت های عملیات های بار هوایی

۴٫۲ فرصت های تحقیقاتی جدید

۴٫۲٫۱ مدیریت ظرفیت خطوط هوایی

۴٫۲٫۲٫ عملیات های ترمینال حمل و نقل هوایی

۴٫۲٫۳٫ بارگذاری هواپیما و تثبیت محموله

۴٫۲٫۴٫ خدمات برون سپاری خطوط هوایی

۴٫۲٫۵٫ تصمیم گیری حمل و نقل،

۴٫۲٫۶٫ هماهنگی زنجیره تامین محموله هوایی

۵٫ خلاصه

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۴٫۲٫۵٫ تصمیم گیری حمل و نقل،
نوشته ها تنها به مشکل برآورد تقاضا در بازار لحظه ای و ظرفیت پرداخته اند. در واقع، کارگزار حمل و نقل باید تقاضا برای محموله ها را از دسته های مختلف جلوتر از زمان، غالبا یک ساله پیش بینی نماید و پس از آن تقاضاها را بین یک قرارداد بلند مدت با قیمت و بازار با تخفیف سفارشات با قیمت های دینامیک اختصاص دهد. تقاضای پیش بینی کارگزار حمل و نقل توسط عوامل یکپارچه سازی، مانند روند، حوادث فصلی و موقت تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین، کارگزار ظرفیت خطوط هوایی مختلف و قرارداد بلند مدت و بازار را به حداکثر رساندن سود مورد انتظار در شرایط عدم اطمینان تقاضا و قیمت بازار، تحت حمل و نقل بودجه، زمان خروج (به عنوان مثال، صبح یا شب پرواز)، اولویت خدمات ، و ظرفیت خطوط هوایی تخصیص می دهد. مشکل مدیریت ظرفیت برای کارگزار را می توان به عنوان یک مدل بهینه سازی قوی تدوین نمود زیرا تحویل محموله با اولویت بالا (با احتمال بسیار بالا) بایددر حالیکه تقاضا از شرکت های باربری و تخصیص ظرفیت از خطوط هوایی نامشخص است, تضمین شود.
۴٫۲٫۶٫ هماهنگی زنجیره تامین محموله هوایی
دو بازیکن مهم در زنجیره تامین بار هوایی, خطوط هوایی و حمل و نقل هستند. یک چالش بزرگ اینست که خطوط هوایی باید تقاضا و برنامه ریزی ظرفیت را برآورده سازی نماید. یک روش موثر برای بهبود برآورد ظرفیت این است که کارگزاران اطلاعات تقاضای خود را (Hihara، ۲۰۱۴) به اشتراک بگذارند. با این حال، این به اشتراک گذاری اطلاعات، بدون وجود یک مکانیسم مناسب برای اختصاص منافع، در تضاد با منافع حمل و نقل است, زیرا به دلیل ممکن است خطوط هوایی را تشویق به مطالبه هزینه حمل و نقل با قیمت های بالا نماید. بنابراین، مکانیسم به اشتراک گذاری اطلاعات و هماهنگی بین خطوط هوایی و حمل و نقل از ارزش قابل توجه است. این مورد در صنعت بار هوایی مهم است، زیرا یک شرکت هواپیمایی معمولا با حمل و نقل های متعدد از یک اندازه غیر قابل اغماض کار می کند، و برعکس، یک کارگزار با خطوط هوایی متعدد همکاری می کند. این وضعیت در نوشته های زنجیره تامین متفاوت هستند و طراحی مکانیزم را در صنعت بار هوایی جالب نموده است.
۵٫ خلاصه
در این کار، ما نوشته ها در مورد عملیات های بار هوایی را بازنگری نمودیم و نظریه های مدرن را با شیوه های دنیای واقعی مقایسه نمودیم. ما برای اولین بار صنعت بار هوایی را توصیف نمودیم و سپس ویژگی های حمل و نقل در هوا را با مسافر هوایی مقایسه نمودیم. پس از آن، ما یک بررسی کتابشناختی از نوشته ها در مورد عملیات بار هوایی را انجام دادیم که در آن مطالعات ما بر مدل های کمی دیدگاه خطوط هوایی، حمل و نقل حمل و نقل، و زنجیره تامین بار هوایی استفاده شده متمرکز شده است. پس از آن، مشکلات کلیدی در مورد تصمیم گیری های محموله هوایی و شکاف ها بین شیوه های تحقیق و دنیای واقعی قبلی را بر اساس بررسی نوشته های خود و در مصاحبه با خطوط هوایی حمل و نقل شناسایی نمودیم.
نوشته های حال حاضر با برخی از مشکلات دنیای واقعی در صنعت بار هوایی سرو کار دارند. با این وجود، تعدادی از مسائل کلیدی آنها به طور مناسب بررسی نشده اند. این مسائل عبارتند از مدیریت درآمد شبکه برای خطوط هوایی، کم و تقاضای بالای بسته بندی فروش، تخصیص ظرفیت بین قراردادهای بلند مدت و بازار نقطه برای حمل و نقل، استراتژی های قیمت گذاری خطوط هوایی، و هماهنگی میان بازیکنان در زنجیره تامین. این بررسی, چند شکاف قابل توجه بین نظریه ها و شیوه های مربوط به حمل و نقل در هوا را مشخص می کند. در پایان این مطالعه، دو نکته قابل توجه هستند. اول، سیستم های اطلاعات عملیاتی متعدد زمان واقعی و یا سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری در صنعت بار هوایی وجود دارند، و در نتیجه، مقدار زیادی از داده ها در واقع از خطوط هوایی حمل و نقل در دسترس است. بنابراین، ما انتظار داریم که تصمیم گیری مبتنی بر داده ها به عنوان یک رویکرد کلید حل مشکلات ناشی در محموله هوایی ظهور یابند و چنین برنامه های کاربردی به نوبه خود برای داده های بزرگ به نفع پژوهش باشند. دوم، زیرساخت های فناوری اطلاعات در صنعت هواپیمایی در طولانی مدت به خوبی توسعه یافته اند و ارتباط میان بازیگران مختلف در زنجیره تامین بار هوایی تا کنون رو به افزایش است. استفاده از RFID و سیستم ردیابی محموله موجب تسهیل افزایش بینش نسبت به بار هوایی در سراسر زنجیره عرضه می شود (Gontarz و همکاران، ۲۰۱۵). با چنین دید و ارتباط داخلی، برخی از مدل های تصمیم گیری یکپارچه را می توان انتظار داشت چرا که بسیاری از مشکلات تصمیم گیری عملیاتی که ما بررسی کرده ایم از نزدیک به یکدیگر مرتبط هستند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۴٫۲٫۵٫ Freight forwarders’ decisions

The literature has only addressed the problem of spot market demand estimation and capacity booking when a long-term contract has been made. In fact, the freight forwarder must forecast the demands for the shipments of different categories and different legs ahead of time, often a year, and then allocate the demands between a long-term contract with a discounted price and spot market orders with dynamic prices. The freight forwarder forecasts demand by integrating factors, such as trend, seasonality, and ad hoc events. Then, the forwarder allots capacity from several airlines and from the long-term contract and the spot market to maximize the expected profit under demand uncertainty and market prices, subject to transport budgets, departure time (e.g., morning or night flight), service priority, and capacity allocation from the airlines. The capacity management problem for the forwarder can be formulated as a robust optimization model because the delivery of the cargo with high priority (with very high probability) should be ensured while the demand of shippers and the capacity allocation from airlines are uncertain.

۴٫۲٫۶٫ Air cargo supply chain coordination

The two most important players in an air cargo supply chain are the airlines and the forwarders. A great challenge that airlines face is demand estimation and capacity planning. An effective approach to improve capacity estimation is to make forwarders share their demand information (Hihara, 2014). However, this information sharing, without a proper mechanism to allocate the benefits, is in conflict with forwarders’ interest because it might encourage airlines to charge forwarders with high prices. Therefore, the mechanisms of information sharing and coordination between airlines and forwarders are of significant value. What complicates the matter is that in the air cargo industry, an airline usually works with multiple forwarders of a non-negligible size, and conversely, a forwarder collaborates with multiple airlines. This scenario differs from the situation in the goods supply chain literature and makes the mechanism design in the air cargo industry particularly interesting.

۵٫ Summary

In this work, we reviewed the literature on air cargo operations and compared state-of-the-art theories with real-world practices. We first described the air cargo industry and then analyzed the characteristics of air cargo operations compared with air passenger operations. Then, we conducted a bibliographic survey of the literature on air cargo operations, in which we focused on studies that used quantitative models from the perspectives of airlines, freight forwarders, and the air cargo supply chain. Subsequently, we identified the key decision problems in air cargo operations and discussed the gaps between previous research and real-world practices on the basis of our literature review and in-depth interviews with airlines and forwarders. The literature has already investigated some real-world problems in the air cargo industry. Nevertheless, a number of key issues have not been adequately examined. These issues include network revenue management for airlines, low- and highdemand bundling sales, capacity allocation between long-term contracts and the spot market for forwarders, pricing strategies of airlines, and coordination among players in the supply chain. This review identified several significant gaps between the theories and practices related to air cargo operations. Operations managers commented that although theoretical models contribute significantly to the literature, some assumptions in the models often deviate from operational realities. In concluding this study, two points are noteworthy. First, numerous real-time operational information systems or decision support systems exist in the air cargo industry, and, thus, a huge amount of data is actually available from airlines and forwarders. Therefore, we expect that data-driven decision making will emerge as a key approach to solving problems arising in air cargo operations, and such applications will in turn benefit the methodological research for big data. Second, the IT infrastructure in the airline industry has long been well developed, and interconnection among different players in the air cargo supply chain is ever-increasing. The use of RFID and a cargo tracking system facilitates the increased visibility of air cargo throughout the supply chain (Gontarz et al., 2015). With such visibility and interconnection, some integrated decision models can be expected because many operational decision problems we have reviewed are closely related to one another.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا