دانلود رایگان ترجمه مقاله بارگذاری باد در ساختمان های بلند – EJSE 2007

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ظرفیت باد در ساختمان های بلند به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله ظرفیت باد در ساختمان های بلند
عنوان انگلیسی مقاله Wind Loading on Tall Buildings
رشته های مرتبط مهندسی عمران، سازه و مدیریت ساخت
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه EJSE
سال انتشار ۲۰۰۷
کد محصول F875

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مهندسی عمران

  

فهرست مقاله:

چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ ۲٫ سرعت باد
۳٫طراحی ظرفیت باد 
۳٫۱ انواع طراحی های بادی
۳٫۲ معیار طراحی
۳٫۳ تحلیل استاتیک
۴٫ بارهای باد همراستا و متقاطع
۴٫۱ حجم بارهای همراستا
۴٫۲ ظرفیت بادهای موجود در یک مسیر
۵٫ آزمون تونل باد
۵٫۱ مدلسازی هواکشسانی
۵٫۲ تداخل
۵٫۳ آزمایش های تونل باد
۵٫۴ طراحی جریان آهسته باد
۵٫۵ حجم باد در پوشش ها
۶-معیار راحتی: واکنش های انسان به حرکات ساختمان
۷ تنطیم جریان هوا
۸ تکنیک های محاسبه دینامیک مایع
۹٫ نکات جمع بندی

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۷ تنطیم جریان هوا
تنظیم جریان هوا در یک سیستم مکانیکی یا ساختاری یکی از شاخص های میزان انرژی جنبشی سیستم است.تمام سیستم های واقعی دارای ابزار تنظیم جریان هوا هستند.یک مثال از اصطکاک مربوط به کشش است.مثال دیگر مربوط به تنظیم جریان حاصل از سوخت جاذب اتوماتیک است. در بسیاری از سیستم ها ،تنطیم جریان هوا مفید نمی باشد و باید با استفاده از داده های دستگاه برطرف شود.در موارد مربوط به سازه های آسیب پذیر در برابر باد ، این عامل مفید است زیرا تنظیم جریان هوا حرکات را کاهش می دهد و باعث می شود تا ساختمان از نظر ساکنان با ثبات تر باشد.
کنترل ارتعاش با افزایش تنظیم جریان هوا می تواند یک گزینه مقرون به صرفه باشد.در یعضی از موارد،این گزینه تنها ابزار کاربردی برای کاهش ارتعاشات است.انواع سیستم های تنظیم جریان هوا که استفاده می شود شامل سیستم های فعال – غیر فعال و نیمه فعال می شود .بعضی از مثال های مربوط به سیستم های غیر فعال عبارتند از :
• Tuned Mass Damper(TMD) که یک مثال آن در شکل ۸ نشان داده شده است.
• Distributed Viscous Dampers
• Tuned Liquid Column Dampers (TLCD), که تحت عنوان جذب کننده ارتعاشی ستون مایع (LVCA) نیز نامیده می شوند
• Tuned Sloshing Water Dampers (TSWD)
• Impact Type Dampers
• Visco-Elastic Dampers
• Friction Dampers
مثال های مربوط به دستگاه تنظیم جریان هوا شامل موارد زیر می شود.
• Active Tuned Mass Damper (ATMD)
• Active Mass Driver (AMD)
مثال های مربوط به سیستم های نیمه فعال شامل موارد زیر می شوند:
Variable Stiffness Dampers
• Hydraulic dampers
• Controllable Fluid Dampers
• Magneto-Rheological (MR) Dampers
• Electro-Rheological (ER) Dampers
• Variable Friction Dampers
در حالی که فلسفه کلی طراحی متمایل به سیستم های غیر فعال – به دلیل سرمایه کم و هزینه نگهداری پایین است – سیستم های فعال و نیمه فعال می توانند راه حل بسیار خوب برای مسائل خاص ارتعاش باشند. جزئیات بیشتر در مورد سیستم های فعال برای کنترل ارتعاش توسط سونگ و کوستانتینو در سال ۱۹۹۴ داده شده است.

۸ تکنیک های محاسبه دینامیک مایع
در چندین حوزه ، شبیه سازی های عددی با استفاده از CFE ابزاری قوی برای پیش بینی رفتار سازه ها در موارد مهندسی شده اند.این تکنیک شامل استفاده از تعاملات سازه مایع می شود. تکنیک های CFD می توانند برای تعیین تاثیرات باد در شرایطی مورد استفاده قرار بگیرند که استانداردها به صورت مستقیم و به سهولت قابل استفاده نباشند، برای مثال می توان به طراحی سازه های بلند و ساختمان غیر مرسوم اشاره کرد. بعضی ا ز مثال های مربوط به CFD انجام شده در دانشگاه ملبورن در زیر داده شده اند. یک مدل با معیار ۱:۴۰۰ برای ساختمان ۰ ۴۰m x 40 m x 300 m در شکل ۹ و ۱۰ نشان داده شده اند .حداکثر سرعت باد در بالای ساختمان ۴۰ متر در ثانیه است .شدت نوسان با توجه به استاندارد استرالیا در دسته ۲ قرار می گیرد. این تحلیل با استفاده از برنامه CFX10. انجام شده است. مدل نوسان هم SST ( انتقال فشار سطح) است.
۹٫ نکات جمع بندی
این تحقیق تعدادی از عوامل کلیدی مرتبط با طراحی ساختمان های بلند رادر براب ظرفیت باد در نظر می گیرد. نیازهای اصلی برای مقاومت سازه و قابلیت استفاده اهمیت خاصی در طراحی ساختمان های بلند دارد زیرا واکنش های دینامیک مهم می توانند از محیط اطراف و مکانیزم های تحریک حجم باد حاصل شوند. قابلیت استفاده با توجه به درک سازنده از واکنش لرزه ای می تواند یکی از مسائل کنترل کننده در طراحی باشد که نیازمند معرفی سیستم های طراحی شده برای کاهش ارتعاشات تا حد قابل قبول است.میزان واکنش های دینامیک هم نقش مهمی در طراحی سیستم های نمای سازه ایفا می کنند.وضعیت موجود برای لایه مرزی در آزمایش تونل باد – جهت تعیین ضرایب نیروهای سراسری و منطقه ای و تاثیر جهت باد ، ویژگی های موقعیتی و سازه های مجاور بر واکنش سازه ای – برای طراحی ساختمان های بلند مفید می باشند. استفاده از کدهای CFD و بخصوص در مرحله طراحی نیز اهمیت زیادی در طراحی ساختمان های بلند دارد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۷ DAMPERS

The damping in a mechanical or structural system is a measure of the rate at which the energy of motion of the system is dissipated. All real systems have some form of damping. An example is friction in a bearing. Another example is the viscous damping created by the oil within an automotive shock absorber. In many systems, damping is not helpful and it has to be overcome by the system input. In the case of wind sensitive structures such as tall buildings, however, it is beneficial, as damping reduces motion, making the building feel more stable to its occupants. Controlling vibrations by increasing the effective damping can be a cost effective solution. Occasionally, it is the only practical and economical means of reducing resonant vibrations. Types of damping systems that can be implemented include, passive, active and semi-active dampers. Some examples of passive dampers are: • Tuned Mass Damper (TMD) (an example is given in Fig. 8) • Distributed Viscous Dampers • Tuned Liquid Column Dampers (TLCD), also known as Liquid Column Vibration Absorbers (LVCA) • Tuned Sloshing Water Dampers (TSWD) • Impact Type Dampers • Visco-Elastic Dampers • Friction Dampers Examples of active and hybrid dampers include: • Active Tuned Mass Damper (ATMD) • Active Mass Driver (AMD) Examples of semi-active dampers include : • Variable Stiffness Dampers • Hydraulic dampers • Controllable Fluid Dampers • Magneto-Rheological (MR) Dampers • Electro-Rheological (ER) Dampers • Variable Friction Dampers While general design philosophy tends to favour passive damping systems due to their lower capital and maintenance costs, active or semi-active dampers may be the ideal solution for certain vibration problems. More details about passive and active systems to control vibrations are given by Soong and Costantinou (1994).

۸ COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS TECHNIQUES

In a number of fields, numerical simulation by means of CFD (Computational Fluid Dynamics) is becoming a promising and powerful tool for predicting the behaviour of structures in practical engineering cases. This includes applications involving fluidstructure interaction. CFD techniques may be used for determination of wind effects where Standards are sometimes not directly or as easily applicable, for instance when designing tall buildings and non conventional structures. Some examples of CFD studies conducted at the University of Melbourne are given below. A typical 1: 400 scale model of a 40 m x 40 m x 300 m building is shown in Figure 9 and Figure 10. The maxi mum wind speed at the top of the building is 40 m/s (in the prototype). The turbulence intensity follows the Australian code terrain category 2 wind. This analysis was conducted using program CFX10. The turbulence model is SST (shear stress transport).

۹ CONCLUDING REMARKS

This paper has considered a number of key factors associated with the design of tall buildings to the effects of wind loading. The general design requirements for structural strength and serviceability assume particular importance in the case of tall building design as significant dynamic response can result from both buffeting and cross-wind wind loading excitation mechanisms. Serviceability with respect to occupier perception of lateral vibration response can become the governing design issue necessitating the introduction of purpose-designed damping systems in order to reduce these vibrations to acceptable levels. Dynamic response levels also play an important role in the detailed design of façade systems. State of the art boundary layer wind tunnel testing, for determining global and local force coefficients and the effects of wind directionality, topographical features and nearby structures on structural response, is recognized as being particularly useful to tall building design. The emerging use of CFD codes, particularly at the concept design stage, is also noted as assuming increasing importance in the design of tall buildings.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا