دانلود رایگان ترجمه مقاله آموزش تعلیق TRX روش آموزش جدید کارآمد برای بزرگسالان سالمند – NCBI 2015

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تمرین آویزی TRX: یک رویکرد تمرینی کارکردی جدید برای بزرگسالان مسن – توسعه، کنترل تمرین و امکان سنجی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله تمرین آویزی TRX: یک رویکرد تمرینی کارکردی جدید برای بزرگسالان مسن – توسعه، کنترل تمرین و امکان سنجی
عنوان انگلیسی مقاله TRX Suspension Training: A New Functional Training Approach for Older Adults – Development, Training Control and Feasibility
رشته های مرتبط تربیت بدنی، یادگیری و کنترل حرکتی، فیزیولوژی ورزشی
کلمات کلیدی تمرین ورزشی زنجیره ای، بزرگ سالان سالم، توسعه برنامه، پروتکل تمرین
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه NCBI
مجله مجله بین المللی علوم ورزشی – International Journal of Exercise Science
سال انتشار ۲۰۱۵
کد محصول F870

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات تربیت بدنی

  

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
روش
شرکت کننده ها
پروتکل
تحلیل آماری
نتایج
بحث

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده 
مجله بین المللی علوم ورزشی۲۲۴-۲۳۳, ۲۰۱۵٫ تمرین ورزشی کارکردی به دلیل نزدیکی آن به فعالیت های روزانه به یک مسئله مهم برای بزرگ سالان مسن تر تبدیل شده است.تمرین زنجیره ای، که یک شکل تمرین کارکردی است، اولین بار برای درمان و توان بخشی توسعه یافت. به دلیل اثرات آن( فعال سازی ماهیچه های اصلی، بهبود استقامت و توازن)، تمرین زنجیره ای می تواند برای بزرگ سالان و افراد مسن سودمند باشد. با این حال، تا کنون هیچ برنامه تمرین حرکتی زنجیره ای برای اافراد مسن سالم، شامل کنترل تمرینی دقیقی نبوده است چرا که این کنترل یک مولفه مهم در طراحی و پیاده سازی این نوع آموزش جهت دست یابی به اثرات مثبت است. هدف این مطالعه، توسعه تمرین آویزTRX برای بزرگ سالان مسن سالم(TRX-OldAge) و ارزیابی امکان سنجی آن است. حتی شرکت کنندگان یک مطالعه مداخله ای ۱۲ هفته ای را تکمیل کردند. همه شرکت کننده ها در تمرین های (TRX-OldAge) شرکت کرده بودند( تمرین هایی که متشکل از هفت تمرین بودند از جمله ۳-۴ مرحله پیشرونده که در هر ورزش سخت تر می شود). در هر مرحله، شدت با افزایش تغییرات در موقعیت و وضع بدن تغییر می کند. داده های امکان سنجی از حیث آموزش انطباق و پرسشنامه های خود توسعه یافته برای رتبه بندی (TRX-OldAge) ارزیابی شد. انطباق تمرین برابر با ۸۵ درصد بود. پس از مطالعه، ۹۱ درصد شرکت کننده ها برنامه را دامه دادند. شدت آموزش، مدت و فراوانی ب صورت بهینه ارزیابی شد. همه شرکت کننده ها به اثرات مثبت اشاره کردند در حالی که بهره استقامتی بیشتر بود. بر اساس اطلاعات دقیق در مورد کنترل تمرین، (TRX-OldAge) را می توان برای هر برگ سال بر اساس شرایط، تقاضا و سلایق او استفاده کرد.

مقدمه
فرایند پیری ماهیجه های اسکلتی با کاهش تعداد واحد های حرکتی، فیبر های ماهیچه ای و اندازه الیاف نوع ۲ همراه است که منجر به کاهش مقاومت و توان ماهیجه ای می شود(۳۲).. به علاوه، حس عمقی و زمان واکنش با افزایش سن مشاهده شد. این تغییرات مربوط به سن منجر به کاهش مقاومت، توازن و حرکت می شود(۱۳-۷-۸-۳-۲) که موجب کاهش استقلال می شود(۲۸-۱۸). از این روی به بزرگ سالان توصیه می شود تا فعالیت بدنی منظم را برای اجتناب از محدودیت های عملی انجام دهند(۲۲). در فراتر از این، مطالعات مداخلهورزشی اثرات مثبت بر روی مقاومت،توازن و عملکرد کارکردی افرادب زرگ سال را نشان داده اند(۱۰، ۱۷، ۲۹). تمرین استفامتی با ماشین های وزنه ای برای افراد بزرگ سال موجب افزایش استقامت ماهیجه، عملکرد توازن و وظایف کارکردی می شود.
در طی سال های اخیر، علوم ورزشی بر آموزش مقاومتی کارکردی برای افراد بزرگ سال متمرکز هستند زیرا شامل مجموعه ای از حرکات روزمره است. در مقایسه با تمرین استقامنی سنتی، مطالعات قبلی یک افزایش درتکرار حداکثر و یک بهبود معنی دار را در تست های مقاومتی از طریق تمرین مقاومت کارکردی نشان داده اند در حالی که گروه ماشین وزنی به طئور معنی داری تغییر نیافتند. برای حداکثر سرعت پیمایش، بهبود معنی داری در تمرین استفامتی کارکردی دیده شد. در طی واکنش، افراد بزرگ سال شرکت کننده در تمرین مقاومتی کارکردی، زمان حرکت خود را افزایش دادند در حالی که تمرین با ماشین وزنه این نتیجه را نداد. بهبود مقاومت از تمرین مقاومتی سنتی و با تمرین های کارکردی مشابه بوده اند. با این حال در مقایسه با تمرین مقاومتی، عملکرد زمان بندی شده توانایی کارکردی همانند صعود یا پایین امدن از بلندی با ویلچر ئ توازن، با تمرین های کارکردی تغییر می کند.
تمرین پایداری و ثبات محوری، یک نوع تمرینی است که هر دو مولفه های کارکردی و مقاومتی را ترکیب می کند. با مقاوم سازی ماهچیه ها، یک انتقال بار بهینه از بالاتنه به پایین تنه صورت می گیرد. این منچر به توازن و پایداری بهتر می شود.به دلیل این اثرات، برنامه های تمرین استقامتی در مطالعات مداخله ای قبلی استفاده می شوند یک برنامه پایداری موسوم به تمرین زنجیره ای است.در مطالعات بر روی افراد جوان، هر دو بهبود در مقاومت مااهیجه و توازن مشاهده شد. در ر رابطه با سایر بزرگ سالان شواهد کمی در خصوص پیاده سازی تمرین زنجیره ای وجود دارد. مطالعات با سایر شرکت کننده ها به بررسی پوکی استخوان و ارتروز زانو پرداخته اند(۲۶، ۲۷ و ۳۱)..بر اساس اثرات مثبت تمرین زنجیره ای بر روی پارامتر های توازن و استقامت در بیماران و افراد جوان، این نوع تمرین برای افراد بزرگ سالم مناسب است تا کنون هیچ برنامه تمرین زنجیره ای برای این گروه هدف وجود نداشته است. این مطالعه ازمایشی اطلاعاتی را در مورد امکان سنجی و کاربرد برنامه تمرینی TRX برای افراد مسن می پردازد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

ABSTRACT

International Journal of Exercise Science 8(3): 224-233, 2015. Because of its proximity to daily activities functional training becomes more important for older adults. Sling training, a form of functional training, was primarily developed for therapy and rehabilitation. Due to its effects (core muscle activation, strength and balance improvements), sling training may be relevant for older adults. However, to our knowledge no recent sling training program for healthy older adults included a detailed training control which is indeed an essential component in designing and implementing this type of training to reach positive effects. The purpose of this study was to develop a TRX Suspension Training for healthy older adults (TRX-OldAge) and to evaluate its feasibility. Eleven participants finished the 12 week intervention study. All participants trained in the TRX-OldAge whole-body workout which consists of seven exercises including 3-4 progressively advancing stages of difficulty for every exercise. At each stage, intensity could be increased through changes in position. Feasibility data was evaluated in terms of training compliance and a self-developed questionnaire for rating TRX-OldAge. The training compliance was 85 %. After study period, 91 % of the participants were motivated to continue with the program. The training intensity, duration and frequency were rated as optimal. All participants noted positive effects whereas strength gains were the most. On the basis of the detailed information about training control, TRX-OldAge can be individually adapted for each older adult appropriate to its precondition, demands and preference.

INTRODUCTION

The aging process of skeletal muscles is characterized by a reduced number of motor units, muscle fibers and size of type 2 fibers that lead to a loss of muscular strength and power (32). Furthermore, deteriorated proprioception (14, 1) and reaction time (6) were observed with increasing age. These age-related changes result in strength, balance, and mobility declines (13, 7, 8, 3, 2), which could induce falls or a loss of independence (28, 18). It is recommended for older adults to perform regular physical activity to avoid functional limitations (22). Beyond that, exercise intervention studies have demonstrated positive effects on strength, balance, and functional performance for older adults (10, 17, 29). Traditional strength training with weight machines for older adults has been shown to increase muscular strength (29), balance performance if lower limb muscles were trained (17), and functional tasks (10). In past years, sport science has tended to focus on functional strength training for older adults, because it is geared to daily life movements (performing complex movements with own body weight). Compared to traditional resistance training, previous studies showed a similar one repetition maximum (1RM) increase (29, 19) and a significant improvement in the sit-tostand test (19) through functional resistance training, whereas the weight machine group did not change significantly. For maximal walking speed, a significant enhancement was observed within the functional strength training but not within the traditional resistance training group (29). During a reaction task, older adults participating in functional resistance training significantly enhanced their movement time whereas training with weight machines could not achieve this result (33). Strength improvements from traditional resistance training alone and with additional functional (strengthening) exercises are similar (11). However, compared to traditional strength training alone, timed performance of functional abilities like chair rising or stair climbing (20) and balance (5) only changed with additional functional exercises during strength training. Core stability training is a sort of training that combines both functional and strength components. By strengthening core muscles an optimal load transmission from upper to lower body can be realized (34). This can result in better core stability and balance. Because of these effects, functional core stability training programs were conducted in previous intervention studies for older adults (12, 9). One possible core stability program is called sling training. Previous studies focusing on patients with low back pain indicated an increased trunk muscle activation of transversus abdominis, internal oblique, rectus abdominis, multifidi and erector spinae during exercises with a sling trainer (15, 25). In studies with younger adults, both improvements in muscular strength (4, 24) and balance (16, 23) were observed. In regard to older adults, however, there is less evidence from intervention studies implementing sling training. The existent studies with older participants examined osteoporosis and knee osteoarthritis patients (26, 27, 31). Based on the positive effects of sling training on balance and strength parameters in younger adults and patients, this kind of training may be suitable for healthy older adults. However, to our knowledge no sling training program for this target group exists. Therefore the purpose of this study was to develop a detailed exercise prescription for a wholebody sling training program for healthy older adults and to analyze its feasibility. This pilot study provides information about feasibility and practicability of the TRX Suspension Training program developed for older adults (TRX-OldAge).

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا