دانلود رایگان ترجمه مقاله توسعه نظریه حسابداری اسلامی– ۲۰۰۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی توسعه نظریه حسابداری اسلامی: اصل شهادت – دومین اصل به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله توسعه نظریه حسابداری اسلامی: اصل شهادت – دومین اصل
عنوان انگلیسی مقاله Development of Islamic Accounting Theory: Principle of Shahadat – Second Principle
رشته های مرتبط حسابداری
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
مجله مرور بین المللی مقاله های پژوهشی کسب و کار – International Review of Business Research Papers
سال انتشار ۲۰۰۷
کد محصول F868

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات حسابداری

  

فهرست مقاله:

مقدمه
 بررسی منابع
 آموزه های قران و حدیث در مورد شهادت
توجیه
حضرت عمر به اهمیت شهادت صحیح اذعان کرده است
معنی و مفهوم شهادت
خصوصیات شاهد
نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱- مقدمه
حسابداری به عنوان فرایند شناسایی، اندازه گیری ، ثبت، طبقه بندی و خلاصه سازی تراکنش های کسب و کار محسوب می شود که امکان رسیدن به هدف تهیه گزارش مالی را برای سهام داران جهت تصمیم گیری در اختیار می گذارد. در زمینه نقد فعلی بر حسابداری، تهیه گزارش مالی در خصوص امور مربوط به نهاد ها می تواند معنی و مفهوم بسیار خاصی داشته باشد.
حسابداری، صحت و منصف بودن تراکنش های کسب و کار را به احزاب مربوطه تصدیق کرده وشهادت می دهد. نقد این که حسابداری یک ابزاری در دست مدیریت برای سود مدیریت است بسیار رواج پیدا کرده است. به خصوص از حیث باور های بسیاری از منتقدان شرکتی مبنی بر این که شرکت های بزرگ در الاش برای غالب شدن بر جهان به صورت ساکت و بی صدا هستند این مسئله به چشم می خورد. و از این روی مهم است که دیده شود آیا حسابداری می تواند به وظیفه مهم خود یعنی تهیه گزارش برسد یا نه. این مسئله هنوز بررسی نشده است. مدیریت سود بدترین مثال از این وضعیت نامطلوب است.
حتی با چارچوب GAAP یا استاندارد های تهیه گزارش و حسابداری بین الملل، مدیریت با کمک حسابداران اغلب اقدام به دست ورزی حسابداری برای فریب دیگر سهام داران برای رسیدن به اهداف نادرست می کند. مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران از قضاوت در تهیه گزارش مالی و تراکنش های ساختاری آن برای تغییر کزارش های مالی برای فریب سهام داران در خصوص عملکلرد شرکت و یا تاثیر بر نتایج قرار داد سو استفاده کنند.
شهادت صحت و منصف بودن تراکنش های کسب و کار و تجاری، واقعی بوده و پایه و اساس تهیه گزارش مالی است. در صورتی که گزارش های مالی قادر به تصدیق و شهادت صخت تراکنش ها نباشند، نقش حسابداری تهیه گزارش مالی نادیده گرفته می شود. از این روی، اصل شهادت دهی موجب تنظیم مهم ترین کارکرد حسابداری تهیه گزارش مالی می شود. با این حال رشته حسابداری فعلی نتوانسته است به این هدف برسد. استفان در مقاله خود با عنوان چگونه حسابدری امریکا به جایگاه امروزه رسیده است، به بررسی مسیر و تکامل حرفه حسابداری پرداخته و وضعیت فعلی آن را در امریکا تشریح می کند. او می افزاید
در زمانی که شرکای حسابرسی محرک هایی را توسط مدیریت ارشد شرکت دریافت می کنند، مشتریان آن ها با محرک های خاصی انگیزش می شوند: پاداش های مبتنی بر سود و گزینه های سهام با ارزش مربوط به قیمت سود سهام شرکت. مدیران مالی برای بیشینه سازی پدادش، از مزیت های قضاوت های عینی در حسابداری بهره می بردند و فشار زیادی را بر شرکای حسابرسی وارد می کنند طوری که بتوانند مشتریان را راضی نگه دارند و عملیات حسابداری را فراتر از حوزه قابل قبول پیش ببرند.
این وضعیت بر خلاف اصول امانت و شهادت می باشد که ما در این جا به بررسی آن می پردازیم. شاهد یا مدرک برای اجرای اصل دید منصف و واقع گرایانه زمانی می توان ناقص باشد که مسئولیت پذیری و سیستم های حاکمیت شرکتی کارکرد خوبی نداشته باشند. از این روی نیاز مبرمی به تقویت نقش حسابداری امانت وشهادت وجود دارد.
حسابداری، زبان کسب و کاری است که اطلاعات زیادی را در مورد تصمیم گیری در اختیار می گذارد. با این حال این اطلاعات صحیح و مطمئن هستند. این خود اهمیت زیادی برای گروه های خارجی دارد. حسابدار نقش مهمی در اطمینان از اطلاعات حسابداری با کیفیت ایفا می کند. حسابدار در تهیه گزارش مالی نقش دارد. لارن مانی و جیمز در مقاله خود با عنوان ماهیت اطمینان پذیری اطلاعات حسابداری، اثرات تحقیقات پژوهشی و بایگانی ، عنوان می کند
در نهایت یک بخش مهم از تحقیقات بر واکنش های کاربران به اطیمنان پذیر بودن اطلاعات حسابداری تاکید دارد. این منابع به این نتیجه رسیده اند که کاربران به تفاوت در اطمینان پذیری اطلاعات حسابداری و عوامل کاهش پایایی حساس هستند. تحقیقات ازمایشی به این نتیجه رسیده اند که حتی کاربران متخصص تحت تاثیر پایایی ضعیف قرار دارند.
استفاده از اخلاق در سر فصل آموزش حسابداری یا کد های اخلاقی حوزه های تخصصی یک پاسخ دقیق به کمبود نیرو های یک پارچه نیست . بر این اساس و بر اساس کفته های او در مقاله توسعه نظریه اسلامی حسابداری،هدایت الهی یعنی آموزه های قران و سنت پیامبر باید در دستور کار قرار گیرند. نویسنده قبلی در مقاله خود با عنوان توسعه نظریه حسابداری اصلامی، اصل امانت و حسابدار به عنوان امین، به بررسی اصل حسابداری امانت به عنوان نخستین گام در راه رسیدن به هدف پرداخته است و سعی کرده است.
مارشال، گیگر و پارچر در مقاله خود با عنوان شهادت مدیر مالی و اجرایی در خصوص اطلاعات مالی، به نقش این دو در شرکت های دولتی در قانون سابرناس اکسلی پرداختند. ضمن تاکید بر پایه و اساس این شهادت ها در حسابداری گفته می شود که
نظارت شخصی مدیر ارشد مالی و اجرایی و مسئولیت محتوی و کیفیت اطلاعات مالی، و افزایش مشارکت در کنترل داخلی از دیگر موارد مهم در این زمینه است. اگرچه این میاز ها توانایی بهبود گزارش دهی و افشای مالی را دارند، ولی استفاده بلند مدت و وابستگی به آن ها موجب افزایش سطح دقت و شفافیت شرکت ها می شود.
لارین، ماینس و جیز توصیه کردند که در نهایت، باید بر کار بران به دلیل نقش آن ها در فرایند تهیه گزارش مالی تاکید کنیم. قران و سنت یک منبع مهم تحقیق است. اصل شهادت بر اساس مفهوم شهادت، نقش مهمی در اطمینان از دید منصف و واقعی از کسب و کار و اطمینان پذیری اطلاعات حسابداری ایفا می کند. در بحث بعدی، تعریف اصل و نقش آن در تئوری حسابداری بررسی می شود.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction 

The accounting is normally defined as a process of identifying, measuring, recording, classifying and summarizing business transactions which make it possible to achieve its major goal of financial reporting to the stakeholders for decision making. In the context of present criticism on accounting the financial reporting on the affairs of an entity have a very special meaning. The accounting testifies the correctness and fairness of business transactions to the parties to whom these are related. The criticism that the accounting is a tool in the hand of management for misreporting has snatched its good name. Especially in view of the belief of critics of companies that the giant companies are striving in a “silent takeover” of the world. (Micklethwait & Wooddridge, 2003) it became more important to see that whether accounting is fulfilling its most important duty i.e. financial reporting. Unfortunately this is not being done. Earning management is a worst example of this undesirable situation. Even with in the framework of GAAP or International Accounting and Reporting Standards the management with the help of Accountants often manipulates accounting information to deceive other stake holders to meet its dishonest objectives. Earning management occurs when managers use judgment in financial reporting and in structural transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about underlying performance of the company, or to influence contractual outcome that depend on reported accounting numbers.” (Giroux, 2004) Testifying the correctness and fairness of business transactions is the actual and true spirit at the backdrop of financial reporting. If the financial reports are not in the shape to testify the correctness and fairness of business transactions to its stakeholders than it deny the most important role of accounting of financial reporting. So actually it is the “Principle of Testifying” which regulates the most important function of accounting of financial reporting. However, the present accounting discipline is not fulfilling its obligation. In his article “How the U.S. Accounting Profession Got Where It Is Today”, Stephen A. Zeff (2003) has taken a good stock of journey of accounting profession and its present status in the United States of America. He states: “At the same time as audit partners were given these perverse incentives by their firm’s top management, their clients were becoming ever more driven by their own set of perverse incentives; bonuses based on earnings, and stock options with values linked to the price of the company’s stock (and therefore, it was believed, to earnings). To maximize their mounting compensation, CEOs began to take every advantage of the subjective judgments implicit in accounting choices, thus placing immense pressure on audit engagement partners-themselves under pressure to keep clients content- to accede to accounting practices arguably beyond the realm of acceptability.” This situation is both against principles of “Amanah” (Amer, 2007) and Principle of “Shahadat” (Testimony) which we are discussing here. Actually “Evidence is found that the enforcement o f the “true and fair view” principle is intrinsically flawed when the accountability and the overall corporate governance systems do not work properly” (Melis, 2005).In nut shell there is a need to strength the important role of accounting of Amanah and Shahadat (Testimony). The accounting is oftenly called language of business which provides useful information for decision making. However, these information should be correct and reliable. This has special significance for external parties. As such the preparer i.e. the accountant play a key role for ensuring the quality accounting information. The accountant plays the key role in preparation of financial reporting. Laureen A. Maines and James M. Wahlen in their article “The Nature of Accounting Information Reliability: Inferences from Archival and Experimental Research” (۲۰۰۶) rightly states: “Finally, a significant body of research focuses on users’ reactions to accounting information reliability. This literature generally finds that users are sensitive to differences in the reliability of accounting information and factors that impair reliability. Experimental research, however, documents that even expert users can be influenced by preparers’ choices that weaken reliability. The inclusion of ethics in the accounting education curriculum or code of ethics of professional bodies is not the exact answer as its lack a binding force. As the author suggested in his paper “Development of Islamic Accounting Theory— Principle Of Amanah And Accountant As Ameen” (۲۰۰۷) under the circumstances the best solution to the problems inherited in conventional accounting is to lay down a foundation for a new accounting theory, based on Divine Guidance i.e. teachings of Qur’an and Sunnah of Prophet (Salla Allahu’alaihi wa sallam). Marshall A. Geiger and Porcher L. Taylor III in their article “CEO and CFO Certifications of Financial Information” took a good stock of role of CEO and CFO of public companies in the backdrop of Sarbanes-Oxley Act (SOA). While emphasizing the of spirit behind such certifications in their concluding remarks states: “At the heart of this series of certification requirements is CEO/CFO personal oversight and responsibility for the content and quality of financial information, and increased involvement with internal control. Although these new requirements have the ability to significantly improve financial reporting and disclosure, only long-run adherence to the spirit as well as the letter of the requirements will effectively increase the actual level of reporting accuracy and transparency of public companies in the U.S.” Laureen A. Maines and James M. Wahlen recommend that “Finally, we support research that focuses on preparers because of their central role in the financial reporting process.”(۲۰۰۶) The Quran and Sunah is a main source of such type of research. The Principle of Shahadat (Testimony), based on Islamic concept of testifying, can play a key role for ensuring “true and fair view” of business and reliability of accounting information. In the coming discussion we will briefly see that what this principle is and how it can be a vital component of accounting theory.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا