دانلود رایگان ترجمه مقاله متد شناسایی جزیره ای بر اساس روش جدید برای زاویه فاز ولتاژ مبدل های قدرت ثابت – Ietdl 2016

دانلود رایگان مقاله انگلیسی روش تشخیص جزیره ای بر مبنای یک رویکرد جدید برای زاویه فاز ولتاژ مبدل های قدرت ثابت به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله روش تشخیص جزیره ای بر مبنای یک رویکرد جدید برای زاویه فاز ولتاژ مبدل های قدرت ثابت
عنوان انگلیسی مقاله Islanding detection method based on a new approach to voltage phase angle of constant power inverters
رشته های مرتبط مهندسی برق، مهندسی الکترونیک، سیستم های قدرت، مهندسی کنترل، تولید، انتقال و توزیع، الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه Ietdl
مجله موسسه مهندسی و فناوری – The Institution of Engineering and Technology
سال انتشار ۲۰۱۶
کد محصول F840

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مهندسی برق

  

فهرست مقاله:

چکیده
۱- مقدمه
۲- سیستم مورد مطالعه و طرح کنترل
۳-روش تشخیص پیشنهادی
۴- ارزیابی روش پیشنهادی توسط شبیه سازی
۴-۱ سناریوی سوییچینگ بار برای ارزیابی روش پیشنهادی
۴-۲ آزمون UL1741
۴-۳ اثر ضریب کیفیت بار
۴-۴ اثرات عدم تعادل بار
۴-۵ اثرات بار پراکنده چندگانه بر روی تشخیص جزیره ای شدن
۵-نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱- مقدمه
تولید پراکنده(DG) را می توان به صورت تجهیزات تولید الکتریکی متصل به یک بخشی از سیستم توان الکتریکی(EPS) از طریق نقطه کوپلینگ مشترک(PCC) تعریف کرد که در بارهای محلی اطراف واقع شده است(۱). در سال های اخیر، نفوذ تولید پراکنده در سیستم های توان در حال افزایش است(۲-۳).
اتصالات تولید پراکنده به سیستم یوتیلیتی( تاسیسات) دارای برخی مسائل حفاظتی نظیر جزیره ای شدن می باشند. جزیره ای شدن ناخواسته اشاره به وضعیتی دارد که در آن یک یا چند تولید پراکنده و برخی بار ها از بقیه سیستم توان اصلی منفصل می شوند، در حالی که بار ها توسط تولید پراکنده در بخش ایزوله شده از توان عرضه می شوند(۴-۵). وضعیت جزیره ای شدن برخی مسائل قابل ملاحظه را در سیستم های توان ایجاد می کند نظیر مسائل کیفیت توان( فرکانس و انحرافات ولتاژ)، خطرات ایمنی برای پرسنل شبکه، وضعیت بار بیش از حد، اثرات نامطلوب بر روی حفاظت سیستم و مسائل اتصال مجدد(۶-۸). از این روی جزیره بایستی فورا از طریق روش های تشخیص جزیره ای شدن شناسایی شود.
روش های مختلف برای شناسایی جزیره ای شدن توسط محققان پیشنهاد شده است. روش های شناسایی و تشخیص جزیره ای شدن را می توان به روش های ارتباطی و محلی تقسیم بندی کرد. به علاوه، روش های تشخیص محلی را می توان به صورت روش های فعال و غیر فعال در نظر گرفت(۷-۹).
روش های غیر فعال، جزیره را با پایش تغییرات پارامتر هایی نظیر انحراف فرکانس یا تغییر ولتاژ در PCC تشخیص می دهد. نه تنها پیاده سازی و اجرای آن ها ساده و کم هزینه است،بلکه آن ها هیچ گونه اثرات نامطلوب چشم گیری بر روی سیستم توان و عملیات تولیدپراکنده ندارند. اگر عدم تطابق قدرت(توان) بین بار ها و تولید پراکنده کوچک باشد، انحراف پارامتر ها، فراتر از آستانه نخواهد بود. از این روی، روش های غیر فعال یا منفعل قادر به تشخیص شرایط جزیره ای در یک زمان منطقی نیست زیرا آن ها دارای یک منطقه عدم تشخیص بزرگ هستند. به این ترتیب، تنها انحراف از پارامتر های سیستم نمی تواند معیار کافی برای تشخیص جزیره ای شدن باشد(۱۰-۱۲). حفاظت فرکانس و ولتاژبالاتر یا پایین تر از مقدار معین، تشخیص انتقال فاز و سرعت تغییر فرکانس و توانف از انواع روش های غیر فعال می باشند(۱۳-۱۵).
در روش های فعال، یک اغتشاش کوچک به سیستم توان از طریق تولید پراکنده از طریق PCC برای ایجاد تغییرات در پارامتر های سیستم تزریق می شوند. در حقیقت در حالت اتصال به شبکه، اغتشاش کوچک قادر به ایجاد تغییرات قابل ملاحظه ای در پارامتر های سیستم توان نظیر ولتاژ یا فرکانیس نیست زیرا پارامتر های تولید پراکنده با سیستم قدرت شناسایی می شوند. با این حال، وقتی که یک جزیره تشکیل می شود، اغتشاش کوچک می تواند ایجاد یک تغییر کافی در پارامتر های جزیره ای کند. از این روی، روش های فعال دارای یک منطقه عدم تشخیص کوچک تر نسبت به روش های غیر فعال می باشند.(۱۶-۱۷)با این حال به دلیل تزریق اغتشاش، آن ها اثرات نامطلوبی بر روی کیفیت توان دارند.
روش های فعال به تولید پراکنده بیش از روش های دیگر علی رغم معایب آن ها و اثرات منفی خود بر روی کیفیت توان اعمال می شوند. آن ها نیازی به زیر ساختار ارتباطی پر هزینه ندارند و هم چنین صحت تشخیص آن هابهتر از روش های غیر فعال یا پاسیو است(۱۸). برخی از روش های فعال که اخیرا پیشنهاد شده اند، شامل حالت لغزش روی تغییر فرکانس(SMS)، انتقال فرکانس ساندیا(SFS)، تزریق جریان متوالی منفی(۱۹-۲۱)، الگوریتم ضد جزیره ای قوی(۲۲)و بازخورد مثبت ولتاژ برای مبدل منبع ولتاژ(۲۳-۲۶) است.
این مقاله، یک رویکرد تشخیص فعال جدید را با اثرات منفی غیر معنی دار بر روی کیفیت توان پیشنهاد می کند. پیاده سازی و اجرای این روش نیازمند تغییرات قابل ملاحظه ای در ساختار مبدل نیست و منجر به بروز مسئله و مشکلی برای تولید پراکنده و سیستم توان در طی سوییچینگ بار نمی کند. در روش پیشنهادی، تفاوت بین زاویه فاز ولتاژ لحظه ای تولید پراکنده(VPA) و VPA اسمی، که ثابت است، به زاویه ورودی بلوک تبدیل abc به dqo افزوده خواهد شد. در وضعیت جزیره ای شدن، VPA لحظه ای تغییر می کند و از این روی بزرگی خطا( تفاوت) افزایش می یابد. در حالت اتصال به شبکه، مقدار خطا غیر معنی دار است زیرا VPA لحظه ای نزدیک به VPA اسمی است. از این روی این روش اثری منفی بر روی پارامتر های سیستم دارد. در حقیقت، هیچ گونه اثر نامطلوب معنی داری بر روی کیفیت توان در طی حالت اتصال به شبکه سیستم های توان وجود ندارد. علی رغم مسائل غیر معنی دار مربوط به کیفیت توان، زمان تشخیص جزیره ای شدن در این روش منطقی خواهد بود.
ادامه این مقاله به صورت زیر سازمان دهی شده است: بخش دوم یک مدل سیستم توان و سیستم کنترل تولید پراکنده را ارایه می کند. در بخش سوم، روش مورد نظر توصیف شده است. بخش چهارم، شبیه سازی مربوط به ارزیابی را ارایه می کند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱ Introduction

The distributed generation (DG) can be defined as electric generation facilities connected to an area of an electric power system (EPS) through point of common coupling (PCC), which is located nearby local loads [1]. In recent years, the penetration of DGs in power systems is increasing [2, 3]. The connections of DGs to utility system have some protection issues such as islanding. The unintentional islanding refers to the condition that one or more DGs and some loads are disconnected from the rest of main power system while the loads are supplied by DGs in the isolated part of the power [4, 5]. The islanding situation imposes some considerable problems into power systems such as power quality problems (frequency and voltage deviations), safety hazards to network personnel, overload condition, adverse effects on system’s protection and reconnecting problems [6–۸]. Thus, island must be detected by islanding detection methods immediately. Various methods are proposed for the islanding detection by researchers. Islanding detection methods could be categorised as communication and local detection methods. Moreover, local detection methods can be considered as passive and active methods [7, 9]. The passive methods detect island by monitoring the changes of parameters such as frequency deviation or voltage variation at the PCC. Not only are they both simple and low-priced to implement, but also they have no considerable adverse effects on the power system and DGs operation. If the power mismatch between loads and DG is small, the deviation of parameters will not go beyond the threshold. Therefore, the passive methods cannot detect island condition in a reasonable time because they have a large non-detection zone. Thus, the only deviation of system parameters cannot be enough criteria for islanding detection [10–۱۲]. The over or under voltage and frequency protection, phase jump detection and rate of change of frequency and power are some of typical passive [13–۱۵]. In active methods, a small disturbance is injected into the power system by DG through the PCC to create changes in the system parameters. In fact, in the grid-connected mode, the small disturbance cannot create considerable variations in the power system parameters such as voltage or frequency because the DG parameters are dictated by the power system. However, when an island is formed, the small disturbance can create an enough variation in the island parameters. Hence, active methods have a smaller non-detection zone compared with the passive methods [16, 17], but due to the disturbance injection, they have unfavourable impacts on the power quality. Active methods are usually applied to DGs more than other methods despite their disadvantages imposed on power quality. They do not need costly communication infrastructure and, also, their detection accuracy in better than that of passive methods [18]. Some of active methods that have been recently proposed are slip-mode frequency shift (SMS), Sandia frequency shift (SFS), negative-sequence current injection [19–۲۱], robust anti-islanding algorithm [22] and voltage positive feedback for voltage source inverter [23–۲۶]. This paper proposes a new active detection approach with insignificant negative impacts on the power quality. The implementation of this method does not require any considerable changes in structure of inverter and does not cause any problem for DG and the power system during load switching. In the proposed method, the difference between the DG instantaneous voltage phase angle (VPA) and the nominal VPA, which is constant, will be added to the input angle of abc-to-dqo transformation block [derived from phase-locked loop (PLL) block]. In the islanding condition, the instantaneous VPA will change; thus, the error amplitude (difference) will be grown. In the grid-connected mode, the error value is insignificant because instantaneous VPA is close to the nominal VPA; therefore, this method will not negatively affect the system parameters. In fact, there are no significant adverse effects on the power quality during grid connected mode of power systems. Despite insignificant problems of power quality, the islanding detection time is reasonable in this method. The rest of paper is structured as follows. Section 2 presents the power system model and DG control system. In Section 3, the intended method is described. Section 4 provides simulation proofs for evaluation.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا