دانلود رایگان ترجمه مقاله روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در اندازه گیری هزینه های کیفیت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی رویکرد هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در اندازه گیری هزینه کیفیت در SME: مطالعه موردی  به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله رویکرد هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در اندازه گیری هزینه کیفیت در SME: مطالعه موردی
عنوان انگلیسی مقاله Activity-based costing approach in the measurement of cost of quality in SMEs: a case study
رشته های مرتبط حسابداری و حسابداری مالی، حسابداری مدیریت
کلمات کلیدی هزینه کیفیت، طرح PAF، هزینه مبتنی بر فعالیت، SME
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis
مجله مدیریت کیفیت جامع – Total Quality Management
سال انتشار ۲۰۱۳
کد محصول F822

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات حسابداری

  

فهرست مقاله:

مقدمه
هزینه کیفیت
هزینه یابی مبتنی بر فعالیت
اندازه گیری هزینه کیفیت تحت هزینه یابی مبتنی بر فعالیت
مطالعه موردی
مزایا و معایب پیاده سازی کیفیت هزینه/ هزینه یابی بر اساس فعالیت

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه
یک روش دست یابی به مزیت رقابتی در محیط کسب و کار چالش بر انگیز امروزه، استفاده از کیفیت و هزینه به عنوان عوامل متمایز کننده است. به منظور افزایش رضایت مشتری و ارزش خدمات و محصولات مربوط به بازار، سازمان ها باید اقدام به تعدیل کیفیت و هزینه کنند. هزینه های کیفیت بخش مهمی از هزینه های کل شرکت می باشند و از این روی برای عملکرد سازمانی اهمیت زیادی دارند( سیگما-موگان و ارل ۲۰۰۰). از این روی، مسائل مربوط به کیفیت بر قدرت رقابتی و اعتبار سازمان ها اسیب می زند. کاژدان(۲۰۰۷) نشان داده است که سازمان ها از روش های مدیریت کیفیت متفاوتی استفاده می کنند: نظیر تحلیل کار، ابزار های کیفیت پیشگیرانه و حذف فعالیت های ارزش افزوده برای کاهش هزینه بدون قربانی کردن کیفیت. هزینه کیفیت، از فنون اساسی در TQM می باشد و از این روی برای سازمان ها اهمیت دارد. هزینه کیفیت یک شاخص پیشرفت برای اندازه گیری عملکرد کل سازمان ها می باشد و در صورتی که هزینه کیفیت به طور کافی کنترل و اندازه گیری شود، سازمان ها قادر به کسب مزیت رقابتی خواهند بود( امورگلسون ۲۰۰۹). به طور کلی،هزینه کیفیت به عنوان همه منابع به کار برده شده توسط سازمان ها باری اطمینان از استاندارد ها و اجتناب از زیان های ناشی از شکست در نظر گرفته می شود.
دو مرحله در تهیه گزارش مربوط به هزینه کیفیت وجود دارد: طبقه بندی و اندازه گیری. طبقه بندیهزینه کیفیت بستگی به مدل های توسعه یافته دارد و اندازه گیری با حساب داری هزینه اضافی در برابر روش های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت صورت می گیرد. اندازه گیری هزینه کیفیت نیازمند ثبت اطلاعات هزینه ای دقیق است. با این حال، سیستم های حسابداری هزینه یابی سنتی قادر به ارایه اطلاعات هزینه ای دقیق برای مدیریت نمی باشد( یانگ ۲۰۰۸، تسای ۱۹۹۸)، و این به نوبه خود منجر به اختلال در اندازه گیری هزینه کیفیت می شود. یکی از دلایل کمبود سیستم های حسابداری هزینه سنتی این است که طبقه بندی هزینه و مخارج مطابق با مدل های طبقه بندی هزینه کیفیت نمی باشد( شیفرسونا و تامسون ۲۰۰۶، تسای ۱۹۹۸). به علاوه، در حسابداری هزینه، هزینه های مختلف به دلیل تخصیص سربار با استفاده از یک محرک بر اساس نرخ تخصیص براورد شده از قبل گزارش می شود. روش های تخصیص هزینه سنتی در صورتی رضایت بخش هستند که در آن ها تخصیص سربار به صورت مادی نباشد( هیگین و یانگ ۲۰۰۱). با این حال، با در نظر گرفتن اهمیت تولید سربار ها در ساختار هزینه محیط های تولید، استفاده از روش های هزینه یابی پیچیده برای تخصیص سربار به خدمات و محصولات مهم است.
در منابع، مدل های مختلف برای طبقه بندی هزینه کیفیت توسعه یافته است:مدلارزیابیشکستپیشگیرانه(PAF) (فایگنبام، ۱۹۵۶)،مدلانطباقوعدمانطباق (کرازبی، ۱۹۷۹)،مدلهزینهفرصت (کار، ۱۹۹۲)،مدلملموس-نامشهود (جوران،گرینا،وبینگهام، ۱۹۷۵) ومدلهزینهفرایند (راس، ۱۹۷۷). مدل های طبقه بندی هزینه کیفیت بیشتر مدل های مبتنی بر فعالیت یا فرایند محور هستند( شیفورسا و تامسون ۲۰۰۶) با این حال چون حسابداری هزینه قادر به دسته بندی عناصر هزینه بر اساس دیدگاه فرایند و فعالیت نیست، این موجب اندازه گیری غیر دقیق هزینه کیفیت می شود.
ABC توسط کوپر و کاپلان (۱۹۸۸) برای تخصیص صحیح سربار و کاهش اختلال در تخصیص هزینه و اندازه گیری آن توسعه یافته است و این بر کمبود های حسابداری هزینه سنتی غلبه کرده است. علاوه بر کاربرد خود در حسابداری هزینه،ABC یک روش هزینه یابی حمایتی در اندازه گیری هزینه کیفیت در مطالعات کیفیت است( تامسون ۲۰۰۶).
در منابع کیفیت، مطالعات سعی کرده اند تا به اندازه گیری هزینه کیفیت به طور نظری(Weinstein, Vokurka, & Graman, 2009; Schiffauerova & Thomson, 2006; Freiesleben,
۲۰۰۴; Tsai, 1998; Feigenbaum, 1956; Juran, 1951) و عملی(Fassoula, 2005;
Mukhopadhyay, 2004; Krishnan, Agus, & Husain, 2000; Simga-Mugan & Erel, 2000;
Keogh, Brown, & McGoldrick, 1996; Carr, 1992; Bohan & Horney, 1991) بپردازند. با این وجود در مطالعات حسابداری، مطالعات محدودی در خصوص اندازه گیری و تهیه گزارش هزینه کیفیت وجود دارد( ویلیامز، وان در ویلی و دیل ۱۹۹۹). امرگلسن(۲۰۰۶) بیان می دارد که یکی از دلایل این است که کیفیت را نمی توان بر اساس هزینه اندازه گیری کرد. دیگر دلیل مهم، استفاده از سیستم حسابداری هزینه در اندازه گیری هزینه کیفیت است. از این روی برای جمع اوری اطلاعات هزینه فعالیت و فرایند محور، روشABC در مطالعات گذشته پیشنهاد شده است. ماندالو شاه ۲۰۰۲، خاطر نشان کرده اند که هزینه کیفیت را می توان از طریق کار تیمی تحت مسئولیت متخصصان کیفیت و حسابداری اندازه گیری کرد.
احتمالاف هزینه های TQM و گزارشهزینه کیفیت کم تر توسط شرکت های با اندازه کوچک و متوسط تایید شده است. از این روی، این ناشی از پیاده سازی TQM در SME می باشد. به علاوه، اثر کلی TQM اثبات شده بر روی عملکرد مالی و تهیه گزارش در کوتاه مدت زیاد مشخص نیست. از این روی در رابطه با SME نتیجه محور، مدیریت قادر به اندازه شیوه اندازه گیری هزینه نمی باشد. دیگر عامل مهم، نبود سیستم های اطلاعات حسابداری پیشرفته و ابزار های مدیریت هزینه می باشد. این عدم استفاده از SME برای توجیه TQM توسط این حقیقت که تحقیقات قبلی مربوط به پیاده سازی هزینه کیفیت مربوط به سازمان های سود محور است توجیه شده است
SME ها، به شدت انعطاف پذیر، جدید ، و عملیاتی در بازار های رقابتی است و بخش عظیمی از شرکت ها را در اقتصاد دنیا شامل می شود. از این روی، هدف این مطالعه اثرات اقتصادی SME، ارزش اندازه گیری هزینه کیفیت در محیط کسب و کار رقابتی و عدم وجود مطالعات در خصوص پیاده سازی هزینه کیفیت در SME است.
بر این اساس، هدف اصلی مطالعه، دست یابی به یک درک و دانش کلی در خصوص اندازه گیری و تهیه گزارش هزینه کیفیت تحت ABC با استفاده از توسعه مطالعه موردی در شرکت های کوچک می باشد/
خلاصه مختصر از این مطالعه به شکل زیر است: مرور منابع در خصوص هزینه کیفیت ارایه می شود و. کاربرد و پشتیبانی از ABC در اندازه گیری هزینه کیفیت توضیح داده شده و مطالعه موردی ارایه می شود. در نهایت یافته های این مطالعه با تاکید بر اهمیت، مزایا و نقش مدل ABC/هزینه کیفیت در همه سازمان ها خلاصه سازی می شود.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

One way of gaining a competitive advantage in today’s challenging business environment is to use quality and cost as differentiating factors. In order to increase customer satisfaction and the value of the products/services delivered to the market, organisations need to balance the quality and costs. Quality costs are considerable part of a company’s total costs (Giakatis, Enkawa, & Washitani, 2001) and they are essential for organisational performance (Simga-Mugan & Erel, 2000). Therefore, problems with quality are likely to damage both competitiveness and reputation of organisations. Kajdan (2007) indicates that organisations use different total quality management (TQM) methods, such as labour analysis, preventive quality tools and eliminating non-valueadded (NVA) activities to reduce costs without sacrificing quality. Cost of quality (CoQ) is among those fundamental techniques in TQM (Tsai, 1998) and it has become important for organisations (Letza & Gadd, 1994). CoQ is used as a progress indicator in measuring the overall performance of the organisations (Fassoula, 2005), and if CoQ is adequately measured and controlled, organisations are able to gain competitive advantage (Omurgonulsen, 2009). In general, CoQ is defined as all resources employed by organisations to assure quality standards (Bohan & Horney, 1991) and thus avoid losses resulting from failure. There are two steps in CoQ reporting: classification and measurement. The classification of CoQ depends on the models developed, and measurement is resolved by traditional cost accounting vs. activity-based costing (ABC) methods. Measuring CoQ requires precise cost information records. However, traditional cost accounting systems fail to provide accurate cost information to management (Yang, 2008; Tsai, 1998), which in turn causes a distortion in the measurement of CoQ. One of the reasons for the deficiency of traditional cost accounting systems is that the cost/expense categorisation does not fit well with CoQ classification models (Schiffauerova & Thomson, 2006; Tsai, 1998). Moreover, in traditional cost accounting, several costs are incorrectly reported (Yang, 2008) due to the allocation of the overheads using a single driver based on a predetermined estimated allocation rate. Traditional cost allocation methods may be satisfactory where overhead allocations are not material (Higgins & Young, 2001). However, considering the significance of manufacturing overheads in the cost structure of current production environments, it is important to use more sophisticated costing methods to allocate overheads over products/services. In the literature, several models have been developed to classify CoQ; the prevention– appraisal–failure (PAF) model (Feigenbaum, 1956), conformance and non-conformance model (Crosby, 1979), the opportunity cost model (Carr, 1992), the tangible–intangible model (Juran, Gryna, & Bingham, 1975) and the process cost model (Ross, 1977). CoQ classification models are mostly activity/process oriented (Schiffauerova & Thomson, 2006). However, as traditional cost accounting does not classify cost elements in accordance with activity/process orientation, it causes imprecise measurement of quality costs. ABC was developed by Cooper and Kaplan (1988) in order to accurately allocate overheads and mitigate the distortion on cost allocation and measurement, thus it is assumed to overcome the shortcomings of traditional cost accounting (Higgins & Young, 2001). Besides its application in cost accounting, ABC is also proposed as a supportive costing method in measuring CoQ in quality studies (Schiffauerova & Thomson, 2006). In the quality literature, studies have been attempted to measure CoQ both in theory (Weinstein, Vokurka, & Graman, 2009; Schiffauerova & Thomson, 2006; Freiesleben, 2004; Tsai, 1998; Feigenbaum, 1956; Juran, 1951) and in practice (Fassoula, 2005; Mukhopadhyay, 2004; Krishnan, Agus, & Husain, 2000; Simga-Mugan & Erel, 2000; Keogh, Brown, & McGoldrick, 1996; Carr, 1992; Bohan & Horney, 1991). Nevertheless, in the accounting literature, there is a very limited number of studies concerning the measurement and reporting of CoQ (Williams, van der Wiele, & Dale, 1999). Omurgonulsen (2009) argues that one possible reason for this is the belief that quality cannot be measured in terms of cost. Another important reason may be the use of traditional cost accounting system in the CoQ measurement. Therefore, in order to gather activity/ process-oriented cost information which supports CoQ measurement, the ABC approach is proposed in the literature (Tsai, 1998). Moreover, Mandal and Shah (2002) claim that quality costs can be measured through teamwork under the responsibility of both accounting and quality professionals. It is likely that the benefits of TQM and CoQ reporting are less understood by small- and medium-sized enterprises (SMEs) (Desai, 2008). Primarily, this might be due to the slow implementation of TQM in SMEs (Ghobadian & Gallear, 1996). Additionally, the overall effect of a well-established TQM on both operating and financial performance may not be apparent in the short run. Thus, especially in the case of result-oriented SMEs, the management may choose not to measure quality costs. Another potentially important factor is their lack of sophisticated accounting systems and cost management tools due to higher initial costs. This reluctance of SMEs to account for CoQ is supported by the fact that most previous research on CoQ implementation relates to large, profit-oriented organisations. SMEs are characterised as flexible, innovative, open to change, operating in highly competitive markets and they constitute large portion of total enterprises in the world economy. Therefore, the motivation of this study originates in the economic contributions of SMEs, the value of CoQ measurement in competitive business environment and the lack of the studies on the implementation of CoQ in SMEs. In light of the above arguments, the main aim of this study is to gain a comprehensive understanding of the measurement and reporting of CoQ under ABC using a case study development in a small enterprise. A brief summary of this study is as follows: the CoQ literature is reviewed, the use and support of ABC in measurement CoQ is explained and the case study is presented, respectively. Finally, the findings of the case study are summarised with the emphasis on the importance, the advantages and the role of ABC/CoQ model in all organisations, including SMEs.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا