دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت اکوسیستم های آبی و منابع آب تحت استرس چندگانه – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت اکوسیستم های آبی ومنابع آب در شرایط وجود محرک های متعدد – مقدمه ای بر پروژه MARS به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله مدیریت اکوسیستم های آبی ومنابع آب در شرایط وجود محرک های متعدد – مقدمه ای بر پروژه MARS 
عنوان انگلیسی مقاله Managing aquatic ecosystems and water resources under multiple stress — An introduction to the MARS project
رشته های مرتبط مهندسی محیط زیست، علوم و مهندسی آب، برنامه ریزی و علوم محیطی
کلمات کلیدی مدیریت حوزه رودخانه، اروپا، وضعیت بوم شناسی، خدمات اکوسیستم
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه الزویر – Elsevier
مجله مجله علوم کلی محیط زیست – Science of The Total Environment
سال انتشار ۲۰۱۵
کد محصول F812

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

  

فهرست مقاله:

چکیده
۱-مقدمه
۲- وضعیت کنونی
۲٫۱ برنامه ریزی مدیریت حوزه رودخانه
۲-۲ارزیابی وضعیت
۲-۳ ارزیابی خطر مدیریت
۲-۴ ارزیابی خدمات اکوسیستم
۳- اهداف و معماری پروژه MARS
۴- مدل MARS
۵٫روش ها و برنامه کاری MARS
۶- نتیجه کیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱- مقدمه
منابع آب و اکوسیستم آبی تحت تاثیر محرک های تنش زای متعددی قرار می گیرند که بر وضعیت شیمیایی و بوم شناسی – کمیت آب و عملکرد اکوسیستم و خدمات تاثیر می گذارد.ارتباط میان این محرک ها با توجه به هر منطقه متفاوت می باشد.در مناطق شمالی بلند و آلپ ، تاسیسات انرژی بادی تاثیر زیادی بر آب شناسی رودخانه ها و دریاچه – ساختار و انتقال رسوب و ارتباطات آنها می کذارند در حالی که در مناطق کم ارتفاع و مرکزی اروپا کشاورزی گسترده و پیشکیری از سیلاب از محرک های مهمی برای کاهش آب هستند.این در حالی است که در مناطق مدیترانه ای کمبود آب و انتقال آب های ساحلی تحت تاثیر آلودگی محیط ، تغییرات ساختاری و استفاده از منابع مختلف قرار می گیرند.به علاوه ، تغییر آب و هوا سبب افزایش سیلاب – فرسایش و آلودکی در مناطق مرطوب و خشکسالی در مناطق کم آب می شود.(EFA.2012B ).
با توجه به برنامه های اولیه اروپا در مورد مدیریت حوزه های رودخانه ای (RBMP ) ، ۵۶% از رودخانه های اروپا – ۴۴% از دریاچه ها – ۲۵% از اب های زیر زمینی و ۷۰% از اب های عبوری نمی توانند در قانون WFD به وضعیت مناسب برسند.به هر حال ، اختلافات منطقه ای زیادی در اروپای شمالی و برخی از مناطق شرقی اروپا و کشورهای مدیترانه ای وجود دارد و بیش از ۴۰ % از مناطق حوزه رودخانه در وضعیت خوبی هستند. در حالی که کشورهای اروپای مرکزی مثل بلژیک – هلند و آلمان در رسیدن به اهداف کیفیت بیش از ۸۰ درصد موفق نبوده اند. دلایل مربوطه چند مورد می باشند .در گزارشات اخیر مهم ترین محرک های تاثیرگذار بر دسته بندی های آب لیست شده اند.: فقط ۱۹ % از منابع آبی تحت تاثیر جدی قرار نگرفته اند در حالی که ۲ درصد شایع بوده اند و پخش آلودگی ( رودخانه ۴۵% – دریاچه ها بیش از ۳۰ درصد ) و .تجزیه هیدورو ساختاری ( رودخانه ها بیش از ۴۰ %و دریاچه ها بیش از ۳۰ درصد )وبا بررسی کاملتر این دو عامل می توان بیان کرد که عوامل متعدد با تعاملات پیچیده وجود دارد.انتشار الودگی عمدتا اشاره به افزایش مقدار مواد غذایی و تاثیرات اطراف رودخانه دارد که با رسوبات ریز – آفت کش ها و سایر مواد سمی در ارتباط هستند .تجزیه ساختار آب .یک اتفاق جدی تر است که شامل محرک های هیدرولوژیکی از جریان های کم و کیفیت آب – سیلاب های پرفشار و فشار ساختاری حاصل از موانع – صاف کردن – تثبیت حاشیه رودخانه- حذف پوشش اطراف رودخانه و افزایش دمای اب می شود.
با توجه به این شواهد ، بدیهی است که دلایل کاهش .آب های اروپا پیچیده هستند . در حالیکه محرک های منفرد مثل آلودگی ارگانیک و اسیدی شدن ابهای شیرین کاهش یافته اند و ۱۰ و ۱۴ درصد از حجم اب های رودخانه ای را تحت تاثیر قرار می دهند .در حال حاضر ترکیب پیچیده ای از محرک های حاصل از کاربری اراضی روستایی و کشاورزی – تولید انرژی آبی و تغییر هوا وحود دارد.
اگرچه برنامه های شاخص در پروژه RBMP باید میزان تنش ها را کم کنند و وضعیت آبی را بهبود بخشند ، پتانسیل آنها برای بیان مسائل پیچیده در حال افزایش است و موقعیت های وجود چند محرک با توجه به دانش موجود محدود هستند.یک آرشیو از RBMP در آلمان ، نشان دهنده تاکید قوی بر شاخص های بیان کننده نحرک های منفرد مثل آلودگی منبع و مناطق اطراف رودخانه است.به هر حال ، در شرایط وجود چند محرک اقدامات بازیابی .نیز می تواند آغازگر زنجیره های پیچیده علت – معلول باشند که به خوبی درک نشده اند.
در نهایت ، اولین پروژه RBMP چند مشکل دارد.
– برنامه های اندازه گیری معمولا از ارزیابی بوم شناسی ترکیب زدا هستند.
– اگرچه اکثر منابع آب اروپا تجت تاثیر بیش از یک محرک قرار می گیرند ، اما اطلاعات کمی در مورد تاثیرات مرکب انها وجود دارد.
– در موقعیت های چند محرکی هم روابط ساده حجم – واکنش بین شدت فشار و تاثیرات زیست شناسی با توجه به اطلاعات کاربردی برای توسعه درک ما از فرآیند کافی نیستند .نیاز به افزایش درک از چگونگی تاثیر محرک های متعدد بر اساس اطلاعات کاربردی وجود دارد که زیرا دانش کنونی برای کسترش شاخص های مدیریتی کافی نیست.
– علاوه بر ابزار موجود برای ارزیابی وضعیت کنونی منابع آب ، تبزاری هم برای اولویت دهی شاخص ها و پیش بینی وضعیت بوم شناسی نیاز است.
– استفاده از شاخص ها نیازمند متقاعد سازی مباحث فراتر از مفهوم وضعیت بوم شناسی است که به درک ارزش آن برای سیاستمداران و افراد عامه کار دشواری است.شاخص های مکمل مرتبط با عملکزد اکوسیستم – خدمات اکوسیستم و مزایای انسانی مورد نیاز است.
– این موارد از جمله موانع موجود در استفاده موفق WFD در یک مجموعه زمانی هستند .تولید نسخه دوم از RMP در سال ۲۰۱۵ – نسخه سوم در سال ۲۰۱۱ و دست یابی به اهداف نهایی WFD تا سال ۲۰۲۷٫ یک محرک جدید با عنوان تغییر آب و هوا در نسخه دوم در نظر گرفته می شود.نسخه برنامه ریزی از WFD در سال ۲۰۱۹ فرقی برای پیشرفت در مبنای مفهومی به همراه می آورد که اکنون حدود ۲۰ سال از قدمت آن می گذرد و اطلاعات کنونی در بیان نیازهای WFD در نظر گرفته می شود.
چالش های اصلی مدیریت منابع آب هم از سال ۲۰۰۰ مطرح شده اند .ترکیبات جدید محرک ها از جمله تغییرات آب و هوا – آلاینده های جدید – وجود پاتوژن و شکل های جایگزین انرژی – استفاده زیاد از اراضی به دلیل افزایش قیمت غذا و تقاضا برای سوخت های زیستی و افزایش اهداف مختلف تولید غذا – تولید انرژی – حفظ منابع اب و حفظ تنوع زیستی از سایر موارد هستند.
WFD در مرکزیت سیاست آب اروپا قرار دارد اما چند راهنمای دیگر با روش ها و اهداف متعدد وجود دارد که شامل قانون آزمایش آب های پسماندهای شهری (۹۱/۲۷۱/EEC )- قانون نیترات (۹۱/۶۷۶/EEC ) – قانون آب باتینگ (۲۰۰۶/۷/EC )- قانون اقامتگاه ها ( ۹۲/۴۳/EEC )- قانون مدیریت خطر سیلاب ( ۲۰۰۷/۶۰ /EC ) .استراتژی مرتبط با کمبود آب و خشکسالی و اصلاحات تغییرات آب و هوایی می شوند.استفاده از این سیاست ها برای محافظت از منابع آب اروپا در تعامل قوی با سایر حوزه ها مثل قانون انرژی تجدیدپذیر (۲۰۰۹/۲۸/EC ) و سیاست کشاورزی می باشد.کنترل تناسب سیاست اب های شیرین اتحادیه اروپا به نقاط قوت چارچوب قانونی موجود می پردازد و چالش های مرتبط با سایر سیاست های اتحادیه اروپا و نقاط ضعف اجرای انها را بیان می کند..مشکلات شناسایی شده شامل مطرح کردن مسائل مربوط به کمیت آب در RBMP و تعریف جریان های بوم شناسی است.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction

Europe’s water resources and aquatic ecosystems are impacted by multiple stressors, which affect ecological and chemical status, water quantity and ecosystem functions and services. The relevance of multiple stressors differs regionally (EEA, 2012a): in Alpine and upland northern regions hydropower plants have fundamentally changed river and lake hydrology, morphology, sediment transport and connectivity, in lowland areas of Northern and Central Europe intensive agriculture and flood protection are important drivers of degradation, whilst Mediterranean catchments are impaired by riparian degradation and water scarcity and transitional and coastal waters are affected by eutrophication, pollution, morphological changes and different resource exploitation. In addition, climate change increases the risk of floods, erosion and pollution in wet regions and of droughts in water scarce regions (EEA, 2012b). According to Europe’s first River Basin Management Plans (RBMPs), 56% of European rivers, 44% of lakes, 25% of groundwater bodies and 70% of transitional waters failed to achieve the good status targets of the Water Framework Directive (WFD) (EEA, 2012a; ETC-ICM, 2012a). There are, however, strong regional differences: in Northern Europe and in some Eastern European and Mediterranean countries more than 40% of river water bodies are in high or good status, whilst in Central European countries, such as Belgium, the Netherlands and Germany, more than 80% failed to achieve the WFD quality targets. The reasons are manifold. Recent reports (EEA, 2012a; ETC-ICM, 2012a) list the most important pressures impacting individual water categories: only 19% of water bodies was not significantly impacted, whilst two pressures prevail: diffuse pollution (rivers: 45%, lakes: N30%) and hydromorphological degradation (rivers: N40%, lakes: N30%). Viewed in more detail, both diffuse pollution and hydromorphological degradation are composed of several individual components with complex interactions. Diffuse pollution mainly refers to increased nutrient loads and associated eutrophication effects, often in conjunction with fine sediment, pesticides and other toxic substances. Hydromorphological degradation is an even more vague term, including hydrological stress from low flows and water abstraction, flash floods, and morphological stress from barriers, straightening, bank fixation, removal of riparian vegetation and subsequent increase of water temperatures (ETC-ICM, 2012b). From this evidence, it is apparent that the causes of degradation of Europe’s waters are manifold and complex. Whilst single stressors such as strong organic pollution and acidification of freshwaters are declining and nowadays affecting just 14% and 10% of river water bodies, respectively (EEA, 2012a), Europe’s water bodies and water resources are now affected by a complex mixture of stressors resulting from urban and agricultural land use, hydropower generation and climate change (e.g. Stelzenmüller et al., 2010; Schinegger et al., 2012). Although the Programmes of Measures included in the RBMPs should reduce stressors and improve water body status, their potential to address increasingly complex, multiple stress situations is limited by current knowledge. A recent inventory of RBMPs for Germany revealed a strong focus on measures targeting single pressures such as point-source pollution and river continuity (Kail and Wolter, 2011). Under conditions of multiple stress, however, restoration actions may also initiate complex cause-effect chains of recovery, which are poorly understood (Feld et al., 2011). Overall, the first RBMPs have several problems: • Programmes of Measures are often decoupled from ecological assessment. • Although the majority of European water bodies are affected by more than one stressor, little is known about their combined effects. • For multiple-stress situations, simple dose–response relationships between stress intensity and biological effects based on empirical data are not sufficient for developing appropriate management measures. There is a need for improved process understanding of how multiple stressors affect degradation and restoration. • Besides the existing tools to assess water body status, tools are needed to prioritise measures and to predict ecological status following restoration. • The implementation of measures requires convincing arguments beyond the concept of ecological status, whose value is difficult for the public and policy makers to understand. Supplementary indicators targeting ecosystem functions, ecosystem services and human benefits are required. These are obstacles for the successful implementation of the WFD within the following set timeline: production of a 2nd version of the RBMPs in 2015, a 3rd version in 2021, and achievement of the overall WFD targets by 2027. A new stressor, climate change, is to be taken into account in the 2nd version. The planned revision of the WFD in 2019 offers an opportunity to advance its conceptual basis which is now almost 20 years old, and to consider the recent knowledge in addressing the WFD requirements (Hering et al., 2010). Major challenges for water resource management have emerged since the ratification of the WFD in 2000: New stressor combinations, including not least climate change, new pollutants, emerging pathogens and exploitation of the sub-surface for alternative forms of energy; more intense land use due to increased food prices and demand for biofuel; and increasingly diverging targets for food production, energy generation, water resource protection and biodiversity protection. The WFD is the core of Europe’s water policy, but there are several other relevant directives with manifold (and sometimes contrasting) approaches and targets. These include the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC), the Nitrates Directive (91/676/EEC), the Bathing Water Directive (2006/7/EC), the Marine Strategy Framework Directive (2008/56/EC), the Habitats Directive (92/43/EEC), the Flood Risk Management Directive (2007/60/EC), the Strategy on Water Scarcity and Drought and the White Paper on Adaptation to Climate Change. The implementation of these policies to protect Europe’s water resources strongly interacts with other policy domains, such as the Renewable Energy Directive (2009/28/EC) and in particular with the Common Agricultural Policy. The Fitness Check of EU Freshwater Policy (http://ec.europa. eu/environment/water/blueprint/fitness_en.htm) outlines the strength of the current legislative framework, and also exposes conflicts with other EU policies and the weaknesses in its implementation. Problems identified include the incorporation of water quantity issues into RBMPs, including the definition of ecological flows (cf. environmental flows, Postel and Richter, 2003; Poff et al., 2010), land use impacts in particular from agriculture, climate change impacts, translation of the ecosystem services concept into practice, and insufficient dissemination and sharing of data. Implicit in all these issues is the need to address multiple stressors. The ecosystem services approach offers a powerful option to harness the efforts of all relevant partners (Ormerod, 2014). The Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources (http://ec. europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm) describes 39 actions to strengthen the implementation of Europe’s water policies. Key amongst them are land use and ecological status, chemical status and pollution of EU waters, water efficiency, vulnerability of EU waters, and the need for cross-cutting problem solving and global aspects. Overall, the Blueprint provides a realistic assessment of achievements and problems of European water management, and embeds Europe’s water policy into a wider political context. As with the Fitness Check, it identifies complex stressors resulting from intense land-use and over-abstraction as key problems, and outlines solutions possible through other policy fields such as the Common Agricultural Policy. According to the Blueprint, the Common Implementation Strategy (CIS) of theWFD ensures its prominent role for European water policies. The EU-funded project MARS (Managing Aquatic ecosystems and water Resources under multiple Stress, www.mars-project.eu) addresses these challenges and is closely linked to the policy framework outlined above. This paper describes context, approaches and objectives of MARS and aims in particular to outline the conceptual model on which MARS is based and to describe the project’s approaches acting at three different scales.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا