دانلود رایگان ترجمه مقاله بیوسنسور حساس به DNA ساخته شده با نانوذرات طلا – الزویر ۲۰۱۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بیوسنسور حساس DNA تولید شده با نانوذرات طلا/پلی (پی-آمینو بنزوییک اسید) / الکترود اصلاح شده با نانولوله های کربنی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله بیوسنسور حساس DNA تولید شده با نانوذرات طلا/پلی (پی-آمینو بنزوییک اسید) / الکترود اصلاح شده با نانولوله های کربنی
عنوان انگلیسی مقاله A sensitive DNA biosensor fabricated with gold nanoparticles/ploy (p-aminobenzoic acid)/carbon nanotubes modified electrode
رشته های مرتبط مهندسی مواد و شیمی، نانو شیمی، شیمی کاربردی، نانو مواد
کلمات کلیدی بیوسنسور دی ان ای، نانولوله های کربن چند دیواره، نانوذرات طلا، الکتروپلیمریزاسیون، رسوب الکتروشیمیایی
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه الزویر – Elsevier
مجله کلوئید و سطوح B: رابط های زیستی
سال انتشار ۲۰۱۰
کد محصول F809

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

  

فهرست مقاله:

چکیده
۱- مقدمه
۲٫ازمایش 
۲٫۱ معرف ها
۲٫۲ابزار و روش ها
۲٫۳ تهیه الکترود اصلاح شده با 
۲٫۴ تشخیص الکترو شیمیایی هیبریدیزاسیون DNA
۳٫نتایج و بحث
۳٫۱الکتروپلیمریزاسیون p-ABA در MWCNTs/GCE 
۳٫۴ بهینه سازی شرایط سنجش DNA 
۳٫۵ انتخاب پذیری بیوسنسور DNA
۳٫۶عملکرد تحلیلی
۳٫۷ پایداری قابلیت استفاده مجدد و تکرار پذیری بیوسنسور DNA 
۴٫نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱- مقدمه
تشخیص ویژه توالی اهداف اسید نوکلئیک در تشخیص بیماری، فیلتر دارویی، پیش گیری از بیماری و حفاظت زیست محیطی اهمیتی روز افزون دارد( ۱٫۲). روش های مختلفی برای تشخیص دی ان ای هدف گزارش شده اند ازجمله، روش الکتروشیمیایی، میکروبالانس بلور کوارتز، رادیویی و شیمیایی. در این میان، سنسور های دی ان ای به دلیل حساسیت بالا، ابعاد کم و هزینه کم، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. تا به امروز، روش های زیادی در تشخیص الکتروشیمیایی هیبریداسیون دی ان ای ( ۳-۶) گزارش شده است. این سنسور ها با استفاده از شاخص های الکترواکتیو( ۷-۱۱)، از طریق تشخیص آنزیمی( ۱۲)، تگ های ردوکس با پیوند کوالان به الیگومر های دی ان ای تک رشته ای ( ۱۳-۱۷)، نانوذرات( ۱۸-۲۰) و سیگنال های تقویت شده مهره های الکترو اکتیو( ۲۱) تشکیل شده اند. فناوری تشخیص این ستسور ها به طور کلی DPV( 22)، EIS( 23و۲۴)، ولتامتری آندی( ۲۵، ۲۶)، و کرنوکلومتری (CC) است(۲۷). اخیرا، ارزیابی های زیادی در مورد این رشته گزارش شده است( ۲۸-۳۴).
همان طور که می دانیم، تثبیت پروب های دی ان ای بر روی سطوح الکترود، یگی از مراحل کلیدی در توسعه دی ان ای است. اثبات شده است که عملکرد سنسور دی ان ای( حساسیت، انتخاب گرایی و پایداری) وابسته به خصوصیات پروب های دی ان ای تثبیت شده است. چندین روش برای تثبیت پروب های دی ان ای بر روی سطح الکترود گزارش شده است از جمله جذب فیزیکی، کراس لینک، و پلی مریزاسیون الکتروشیمیایی. چون پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی می تواند ضخامت، تراوایی و خصوصیات انتقال بار با تعدیل پارامتر های الکتروشیمیایی کنترل کند. از این روی، پلیمریزاسیو ن الکتروشیمیایی یکی از رویکرد های تثبیت پروب های دی ان ای نظیر پلی پیرول(۲۴) بوده و پلیمر ها، برای بیوسنسور های با زمان پاسخ سریع، حساسیت بالا و چند کاره بودن ماتریکس بسیار مناسبی هستند( ۳۵ و ۳۶).
نانولوله های کربنی نانومواد نوینی هستند که یک بستر و پشتیبان ایده ال برای تولید حسگر های الکتروشیمیایی است. حسگر های مبنی بر نانولوله های کربنی حساسیت و انتخاب پذیری خوبی را نشان داده اند. اخیرا، مواد کامپوزیت بر اساس ترکیب نانولوله های کربنی و پلیمر ها، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند زیرا آن ها دارای خصوصیات هر جز با یک اثر هم افزایی است.جیائو و همکاران، چندین بیوسنسور دی ان ای الکتروشیمیایی مبتنی بر الکترود اصلاح شده با فیلم کامپوزیت نانولوله کربنی -پلیمر، از جمله، PDDA/poly (2,6-pyridinedicarboxylic acid)-MWCNTs(37)،فیلم Poly(l-lysine)/SWCNT ( 38) گزارش کردند. قبلا، ما بیوسنسور دی ان ای مبتنی بر الکترود اصلاح شده با فیلم Agnano/PPAA/CNT تولید کردیم(۳۹). این بیوسنسور های دی ان ای، انتخاب و حساسیت خوبی را نشان می دهند.
پی-آمینوبنزوییک اسید حاوی اتم N غنی از الکترون و تراکم الکترون بالای گروه کربونیل می باشد و به آسانی بر روی الکترود کربن شیشه ای توسط cV پلیمریزه می شود. جین و همکاران، از الکترود اصلاح شده poly (p-ABA) برای بررسی مدل جانوری پارکینسون آزمایشی استفاده کردند. این الکترود اصلاح شده با فیلم پلیمری برای تشخیص دوپامین در حضور اسید اسکوربیک استفاده شده است(۴۱)

۴٫نتیجه گیری
به طور کلی مطالعه ی حاضر یک راهبرد را برای تشخیص هیبریداسیون DNA با استفاده از الکترود اصلاح شده با AuNPs/PABA/MWCNTs-COOH معرفی کرد.نتایج ازمایشی نشان می هد که سنسور DNA سرعت بالا تولید اسان داشته و می تواند توالی DNA ،۳ بازی را تشخیص دهد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction

Sequence-specific detection of nucleic acid targets has become increasingly important in disease diagnostics, drug screening, epidemic prevention, and environmental protection [1,2]. Various techniques have been developed for the detection of target DNA, including radio-chemical, quartz crystal microbalance, and electrochemistry method. Among these techniques, electrochemical DNA sensors have attracted significant research interests, due to its high sensitivity, small dimensions and low cost. To date, a variety of approaches have been explored in electrochemical detection of DNA hybridization [3–۶]. Such sensors are commonly accomplished by using electroactive indicators [7–۱۱], through enzyme amplified recognition [12], redox tages covalently bond to single-stranded DNA oligomers [13–۱۷], nanoparticle [18–۲۰] and electroactive beads [21] amplified signal. Detecting technology of those sensors generally are DPV [22], EIS [23,24], anodic stripping voltammetry (ASV) [25,26], and chronocoulometry (CC) [27]. Recently, several reviews about this field have been reported [28–۳۴]. As is well known, the immobilization of DNA probes onto electrode surfaces is one of the key steps toward DNA sensor development. It has been well demonstrated that the DNA sensor performance (e.g., sensitivity, selectivity, and stability) is highlydependent on properties of immobilized DNA probes. Several methods for immobilizing DNA probes onto electrode surface have been reported, including physical adsorption, cross-linking and electrochemical polymerization. Because electrochemical polymerization can control film thickness, permeation and charge transport characteristics by adjusting the electrochemical parameters. So the electrochemical polymerization is one of the promising approaches to immobilize DNA probes, such as poly(pyrrole) [24], and the polymers have been proven to be a very suitable matrix for biosensors with fast response time, high sensitivity and great versatility in analytical tools [35,36]. Carbon nanotubes (CNTs) are novel nanomaterials, which have been widely recognized as an ideal support for fabricating electrochemical sensors. The CNT-based sensors have shown good sensitivity and selectivity. Recently, composite materials based on integration of CNTs and polymers have gained growing interest because they possess the properties of each component with a synergistic effect. Jiao and co-works have fabricated several electrochemical DNA biosensor based on polymer–CNT composite film modified electrode, including PDDA/poly (2,6-pyridinedicarboxylic acid)-MWCNTs [37], Poly(l-lysine)/SWCNT film [38]. Previously, we fabricated DNA biosensor based on Agnano/PPAA/CNT film modified electrode [39]. This DNA biosensors show good selectivity and sensitivity. p-Aminobenzoic acid (ABA) contains electron-rich N atom and high electron density of carbonyl group, and it is easy to be polymerized on glassy carbon electrode by CV. Jin and co-workers have ever applied poly (p-ABA) modified electrode to investigate an experimental Parkinsonian animal model [40]. This polymeric film modified electrode has been used to detect dopamine in the present of ascorbic acid [41].

۴٫ Conclusions

In conclusion, the present study has introduced a strategy for DNA hybridization detection by employing AuNPs/PABA/ MWCNTs-COOH modified electrode. The experimental results show the DNA sensor has fast response, easy fabrication, and can detect three-base mismatched DNA sequence.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا