دانلود رایگان ترجمه مقاله وابستگی بازار مالی اروپایی – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی وابستگی بازار مالی اروپا: یک تحلیل صنعتی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله وابستگی بازار مالی اروپا: یک تحلیل صنعتی
عنوان انگلیسی مقاله European financial market dependence: An industry analysis
رشته های مرتبط علوم اقتصادی، اقتصاد مالی، پول و بانکداری و اقتصاد پولی
کلمات کلیدی  یورو، امور مالی بین الملل، بازار های مالی، وابستگی، مفصل، GARCH
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه الزویر – Elsevier
مجله مجله بانکداری و مالی – Journal of Banking & Finance
سال انتشار ۲۰۱۵
کد محصول F804

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات علوم اقتصادی

  

فهرست مقاله:

چکیده
۱- مقدمه و هدف
۲- وابستکی بازار سهام اروپا
۲-۱ بررسی منابع و فرضیات
۲-۲ روش
۲-۲-۱ مزیت های رویکرد های مفصل
۲-۲-۲ مدل وابستگی شرطی کاپیولا
داده ها
۲-۴ نتایج تجربی
۲-۴-۱ ورود یورو
۲-۴-۲ بحران های مالی اخیر
۲-۴-۳ مقایسه با شاخص یکپارچگی
۳- عوامل موثر بر تغییرات در وابستگی بازار اروپا
بررسی منابع و فرضیات
۳-۲ روش و داده
۳-۳ نتایج تجربی
۴- نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱- مقدمه و هدف
بحران بدهی اخیر موجب تجدید توجه به یکپارچگی اروپا و یورو توسط سیاست گذاران، بانک های مرکزی و محققان شده است. اگرچه نگرانی های در مورد آینده ارزی اروپا هرگز متوقف نخواهد شد، این بحران موجب بروز چالش های بی سابقه ای برای یورو شده و همگنی کشور های اروپایی را که موفقیت اتحادیه پولی به آن ها وابسته است را زیر سوال برده است. در نتیجه، بحران اصلی، تنها یک بحران مالی نیست بلکه بحران اعتماد در قدرت اتحادیه پولی است.
در این رابطه، این مقاله به بررسی درجه و عوامل موثر بر وابستگی بازار اروپا طی دوره ۱۹۹۲-۲۰۱۱ می پردازد که شامل ورود یورو، فروپاشی برادران لهمن و بحران مالی اروپا است. مطالعات قبلی در خصوص وابستکی بازار سهام اروپا بر سطح کشور تاکید داشته اند. با این حال،Tsatsaronis
(۲۰۰۱), Galati and Tsatsaronis (2003), Adjaouté and Danthine
(۲۰۰۳), and Flavin (2004) خاطر نشان کردند که عوامل در سطح صنعتی بر تغییرات در وابستگی بازار سهام به خصوص بعد از ورود یورو اثر دارند. سپس، بعد صنعتی وابستگی بازار سهام اروپا بررسی شد. برای این منظور، این مقاله، تحلیلی جامع بر وابستگی بازار سهام در ۱۰ صنعت در ۱۲ کشور منطقه یورو و ۸ کشور غیر یورو دارد.
به خصوص این که ما از مدل برای براورد وابستگی متغیر زمانی برای هر پورت فولیو صنعت با شاخص مربوط به منطقه یورو متناظر استفاده کرده و این مورد را بررسی کردیم که آیا یک بازار خاص، افزایش وابستگی به بازار منطقه اروپا با ورود واحد پول رایج نشان می دهد یا نه؟ همپچنین، وابستگی بازار سهام در سال های اخیر به خصوص طی بحران بدهی ۲۰۰۹-۲۰۱۱ بررسی شد. سپس، رگرسیون های مقطعی برای بررسی نوع کشور و عوامل صنعتی موثر بر تغییرات وابستگی استفاده شد.
مدل های مفصل، مزیت های زیادی نسبت به روش های اقتصادی دیگر در تحلیل سری های زمانی مالی دارند. بر خلاف بسیاری از مطالعات قبلی که از ضرایب همبسنگی برای اندازه گیری وابستگی بازار مالی استفاده کرده اند، توابع مفصل امکان مدل سازی انعطاف پذیر وابستکی بین متغیر های تصادفی را با ساخت تراکم های چند متغیره که مطابق با تراکم های حاشیه ای تک متغیره هستند را بدون فرض نرمالیته می دهد. کریستوفرسون و همکاران ۲۰۱۲، شواهد قوی را ارایه کردند که نشان می دهد فرض نرمالیته چند متغیره برای نرخ بازده بین المللی سهام نامناسب بوده و در نتیجه تعیین کننده مدل مشابه مفصل با وابستکی غیر خطی و عدم تقارن است. به علاوه، همان طور که امرشت و همکاران ۲۰۰۲ عنوان کردند، وابستگی مفصل کمبود ها و نقایض ضرایب همبستگی را ندارد. مزیت های مدل مفصل در مقایسه با دیگر روش های اقتصاد سنجی در مطالعات مختلف اثبات شده است از جمله روزنبرگ (۲۰۰۳) برای مدیریت خطر، هنسی و لاپان(۲۰۰۲) و کریستوفر شن و همکاران ۲۰۱۲ برای تخصیص های پورت فولیو و بنت و کندی ۲۰۰۴ و روزنبرگ و شرمن ۲۰۰۶ برای قیمت گذاری مشتقات.
به علاوه، پاکونتهاگ و رول ۲۰۰۹، به شناسایی مشکلات اصلی همبستکی خطی به صورت شاخص تلفیق پرداختند زیرا می توان برای بازار های کاملا یکپارچه به صورت پایین باشد. در نتیجه، آن ها یک سری شاخص های پیوستگی بر اساس قدرت توجیهی مدل چند فاکتوره مشتق کرده و از آن برای بررسی روند تغییرات اخیر در تلفیق جهانی استفاده کردند. بر اساس گفته گوتزمن و همکاران ۲۰۰۵، گوپلیو و همکاران ۲۰۰۶ و الینگ ۲۰۱۴، رابطه مثبتی بین وابستکی و یکپارچکی بازار وجود دارد و ما فرایند های یکپارچه سازی شاخص R را با فرایند های وابستگی مدل مفصل بررسی و مقایسه کرده و سطوح و تغییرات مشابه را با میان گین گیری در کشور ها و صنایع مختلف ثبت می کنیم.
نتایج تجربی در خصوص اثر ورود یورو نشان می دهد که بسیاری از صنایع کشور های با سرمایه زیاد، افزایش وابستگی را به بازار های منطقه یوروی متناظر نشان می دهد. به خصوص این که بیشتر دینامیک های وابستگی صنایع در فرانسه، آلمان، ایتالیا و هنلد افزایش ورود یورو را تجربه کردند. صنایع در بلژیک و فللاند بسیار وابسته به یورو بوده اند علی رغم این که این کشور ها نسبتا کوچک می باشند. به علاوه، تفاوت های معنی داری در خصوص اثر یورو بر بخش های صنعتی وجود دارد. به خصوص این که، صنایع مالی، کالاهای مصرف کننده، فناوری و مخابرات، افزایش وابستگی در بیشتر کشور ها نشان می دهند. اثرات معنی داری اماری و اقتصادی برای امور مالی، فناوری و مخابران نشان دهنده افزایش وابستگی به شاخص های منطقه اروپا در همه کشور ها نشان می دهند. بر عکس، افزایش زیادی برای بیشتر صنایع در کشور های خارج از منطقه یورو نظیر دانمارک، سوئد، نروژ و بریتانیا دیده نمی شود.
با توجه به بحران های اخیر، وابستگی بالای بازار سهام بین کشور های اروپا و صنایع با فروپاشی برادران لهمن مشاهده شده است. به علاوه، پی برده شد که بحران مالی اروپا، افزایش وابستکی به بازار سهام در بیشتر کشور ها نشان می دهد. مورد اخیر برای صنایعی در کشور های باریسک بالا نظیر یونان صدق می کند و این نشان می دهد که عوامل خاص کشوری نسبت به قبل از اهمیت بیشتری برخوردارند.
به منظور بررسی افزایش در وابستکی بازار مالی در صنایع و کشور ها، ما از متغیر های خاص کشوری و صنعتی برای ارزیابی سیستماتیک عوامل موثر بر تغییرات وابستگی استفاده می کنیم. به ویژه این که ما شاخص های حساسیت نرخ بهره، درونی سازی و شدت صادرات، ملموس بودن دارایی، رقابت، اهمیت صنعت از حیث ارزش افزوده، توسعه مالی و اهمیت بخش اقتصادی، توسعه اقتصادی، باز بودن اقتصادی و همسو سازی با منطقه یور را در نظر کرفتیم. نتایج تجربی نشان می دهند که هر دو عوامل خاص کشوری و صنعتی نقش مهمی در عوامل خاص صنعتی غالب بر فاکتور های خاص کشوری ایفا می کنند.
به خصوص این که تغییرات وابستکی بازار اروپایی بستکی به صادرات صنعت و حساسیت نرخ بهره دارد که در آن شدت صادراتب یشتر و حساسیت نرخ بهره ارتباط نزدیکی با تمایل بیشتر برای افزایش وابستکی دارند. به علاوه، رقابت صنعتی و توسعه مالی و باز بودن اقتصادی مربوط به تغییرات در وابستکی بازار ها می باشد. این نتایج دارای اهمیت های سیاسی مهم دراد زیرا عوامل موثر بر وابستکی نظیر شدن صادرات، رقابت یا توسعه مالی می تواند تخت تاثیر سیاست قرار گیرد. بحث های فعلی بین اتحادیه اروپا و امریکا در مورد تحارت فرا اتلانتیک و مشارکت سرمایه گذاری باید بر صادرات و رقابت شرکت ها در منطقه اروپا و سطح وابستگی یا یکپارچکی اثر داشته باشد.
این یافته های جدید در خصوص اثر یورو بر روی وابستکی بازار مالی در اروپا و در صنایع مختلف به خصوص مطالعات قبلی در خصوص عوامل اقتصادی کلان وابستکی بازار مالی را تایید می کنند. برای مثال، کالملی- ازکان و همکاران ۲۰۱۰ و فراتزچر ۲۰۰۲، پی بردند که بازار های سهام اروپایی از سال ۱۹۹۶ یک پارچه تر هستند و این که این یک پارچکی ارتباط نزدیکی با کاهش فراریت نرخ ارز و همگرایی نرخ بهره دارد. هاردوسویل و همکاران ۲۰۰۶، به بررسی این موضوع پرداختند که آیا همگرایی کشور های اروپایی به EMU و استفاده از یورو منجر به افزایش تلفیق بازار سهام شده و نشان می دهد که نرخ بهره نقش مهمی در درجه یکپارچه سازی دارد. دانتی و همکاران ۲۰۰۱ نشان دادند که هزینه کم معاملات بین کشوری و نقدینگی بالا، و همق بازار ها موجب بهبود تلفیق بازار های مالی اروپا شده است. کیم و همکاران ۲۰۰۵، باترام و همکاران ۲۰۰۷، و گاپیلو و همکاران ۲۰۱۰، تغییرات شفافی را در وابستگی بازار سهام اروپا مربوط به ورود EMU با استفاده از رویکرد های اقتصاد سنجی دارد در حالی که برکرت و همکاران ۲۰۱۳ این اثر را رد کردند. براترام و همکاران ۲۰۰۷، به بررسی تغییرات در وابستگی بین کشور ها در منطقه یورو با استفاده از مدل وابستگی مفصل پرداختند ولی محرک های صنعتی وابستکی را تحلیل نکردند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction and motivation

The recent sovereign debt crisis has renewed the interest in European integration and the Euro by policy makers, central bankers and researchers alike. Although concerns about the future of the common European currency never completely ceased, the crisis has caused an unprecedented challenge to the Euro and has called into question the homogeneity of European countries on which the success of the monetary union is built. Consequently, the crisis is not just a financial crisis but also a crisis of confidence in the strength of the monetary union. Against this backdrop, this paper investigates the degree and determinants of European market dependence during the period 1992–۲۰۱۱, comprising the introduction of the Euro, the collapse of Lehman Brothers, and the European sovereign debt crisis. Previous studies that investigate European equity market dependence have focused on the country level.1 However, Tsatsaronis (2001), Galati and Tsatsaronis (2003), Adjaouté and Danthine (2003), and Flavin (2004) suggest that factors at the industry level are likely more important drivers of changes in equity market dependence, particularly after the launch of the Euro. Consequently, we investigate the industry dimension of European equity market dependence. To this end, this paper provides a comprehensive analysis of the stock market dependence across 10 industries in 12 Euro-area and 8 non-Euro-area countries. In particular, we use a copula-based model to estimate the time-varying dependence for every industry portfolio with its corresponding Euro zone index and determine whether a particular market has experienced a dependence increase with the Euro zone market around the introduction of the common currency. We also look at European equity market dependence in recent years, particularly during the European sovereign debt crisis in 2009–۲۰۱۱٫ Subsequently, we run cross-sectional regressions to investigate which country and/or industry factors determine changes in dependence. Copulas offer significant advantages over other econometric techniques in analyzing the comovement of financial time-series.2 In contrast to many prior studies that have used correlation coefficients to measure financial market dependence, copula functions permit flexible modeling of the dependence between random variables by enabling the construction of multivariate densities that are consistent with the univariate marginal densities without the assumption of normality. Christoffersen et al. (2012) provide strong evidence that the assumption of multivariate normality for international equity returns is inappropriate and, consequently, specify a similar copula-based model with nonlinear dependence and asymmetries. Moreover, as detailed in Embrechts et al. (2002), copula dependence does not suffer from the shortcomings of correlation coefficients. The advantages of copulas compared to other econometric techniques are documented in several studies including Rosenberg (2003) for risk management, Hennessy and Lapan (2002) and Christoffersen et al. (2012) for portfolio allocations, and Bennett and Kennedy (2004) and Rosenberg and Schuermann (2006) for derivatives pricing. In addition, Pukthuanthong and Roll (2009) identify a fundamental flaw of cross-country linear correlation as a widely used measure of integration since it can be low even for perfectly integrated markets.3 Consequently, they derive a new integration measure based on the explanatory power of a multifactor model and use it empirically to investigate recent trends in global integration. Since, according to Goetzmann et al. (2005), Cappiello et al. (2006, 2010) and Eiling and Gerard (2014) there exists a positive relation between market dependence and integration,4 we compare the integration processes of the R-Squared metric to the dependence processes from our copula model and document similar levels and trends when averaging across countries and industries. Our empirical results for the impact of the introduction of the Euro show that many industries of countries with larger capitalization exhibit a dependence increase with their corresponding Euro-area markets. Specifically, most dependence dynamics of the industries in France, Germany, Italy, the Netherlands and Spain show a clear increase around the introduction of the Euro. Industries in Belgium and Finland have also become significantly more pan-Euro, despite the fact that these countries are relatively small. Furthermore, significant differences exist with regard to the impact of the Euro on industrial sectors. In particular, the Financials, Industrials, Consumer Goods, Utilities, Technology and Telecommunications industries show a significant increase in dependence in most countries. The effects are particularly strong statistically and economically for Financials, Utilities, Technology and Telecommunications, which show a remarkable dependence increase with their corresponding Euro-area indices in almost all countries. By contrast, there is no clear increase for most of the industries in countries outside the Euro area such as Denmark, Sweden, Norway, and the United Kingdom. With regard to the more recent episode, we observe higher equity market dependence between European countries and industries around the collapse of Lehman Brothers. Moreover, we find that the European sovereign debt crisis substantially slowed the increase in equity market dependence for most industries. The latter holds particularly true for industries in high-risk countries such as Greece, suggesting that country-specific factors may matter more than before. In order to investigate the increase in market dependence across industries and countries further, we use industry-specific and country-specific variables to assess systematically what factors determine the dependence change. In particular, we consider measures of interest rate sensitivity, internationalization/export intensity, asset intangibility, competitiveness, the importance of an industry in terms of value-added, financial development, the importance of the banking sector, economic development, economic openness, and alignment with the Euro area. Our empirical results show that both industry and country-specific factors play an important role with industry-specific factors dominating country-specific factors. Specifically, the change of Europeanmarket dependence depends mainly on an industry’s export intensity and interest rate sensitivity, where higher export intensity and interest rate sensitivity are associated with a stronger propensity to exhibit an increase in dependence. In addition, an industry’s competitiveness and a country’s financial development and economic openness are also (but less strongly) related to the change in cross-market dependence. These results have important policy implications since the identified determinants of dependence such as export intensity, competitiveness or financial development can be affected by policy. To illustrate, the current discussions between the European Union and the United States about the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) should affect the exports and competitiveness of firms in the Euro area and thus the level of dependence or integration. These new findings with regard to the impact of the Euro on financial market dependence in Europe in general and on different industries in particular complement prior studies on macroeconomic determinants of financial market dependence/integration. For example, Kalemli-Ozcan et al. (2010) and Fratzscher (2002) find that European equity markets have become more integrated since 1996 and that integration is associated with reduced exchange rate volatility and convergence of interest rates. Hardouvelis et al. (2006) examine whether the convergence of European economies towards the EMU and the launch of the Euro have led to an increase in stock market integration and indicate that the interest rate differential plays an important role for the degree of integration. Danthine et al. (2001) show that lower cost of cross-country transactions and improved liquidity, breadth, and depth of markets have advanced the integration of European financial markets. Kim et al. (2005), Bartram et al. (2007), and Cappiello et al. (2010) also find a clear shift in European stock market dependence associated with the introduction of the EMU using different econometric approaches, while Bekaert et al. (2013) dismiss such an effect. Bartram et al. (2007) study changes in the dependence between countries in the context of the Euro using a conditional copula dependence model, but do not analyze industries or potential drivers of dependence. The remainder of the paper is organized as follows: Section 2 studies the changes in the dependence between European industries over time, while Section 3 investigates the determinants of European market dependence. Section 4 concludes.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا