دانلود رایگان ترجمه مقاله آزمایش کنترل تصادفی طب سوزنی زبان در اختلال طیف اوتیسم – الزویر ۲۰۱۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کارآزمایی کنترل تصادفی استفاده از طب سوزنی زبان در اختلال طیف درخودماندگی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله کارآزمایی کنترل تصادفی استفاده از طب سوزنی زبان در اختلال طیف درخودماندگی
عنوان انگلیسی مقاله Randomized control trial of using tongue acupuncture in autism spectrum disorder
رشته های مرتبط پزشکی، طب سنتی، پزشکی کودکان
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه و ناقص می باشد.
نشریه الزویر – Elsevier
مجله مجله علوم طب سنتی چینی – Journal of Traditional Chinese Medical Sciences
سال انتشار ۲۰۱۴
کد محصول F796

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات پزشکی

  

فهرست مقاله:

چکیده
۱-مقدمه
تایید اخلاقی
روش ها
نمونه های مورد مطالعه
تصادفی سازی و تخصیص پنهان
مداخله
ارزیابی ارزیاب نامطلع
اثرات جانبی
تحلیل آماری
نتایج
خصوصیات معیار

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده: هدف: رویکرد درمانی طب سنتی چینی در اختلال طیف در خود ماندگی یک روش کارکردی است. برای مطالعه کارایی، ایمنی و کارکرد مغز در استفاده از طب سوزنی زبان در کودکان با اختلال طیف در خود ماندگی بایستی بررسی شود.
روش ها: ۲۱ پسر بچه با اختلال طیف درخودماندگی( ۳ تا ۱۶ ساله)، به طور تصادفی در گروه TAC( TAC، n= 12، با دریافت روزانه TAC به مدت ۸ هفته)، یا شاهد (C:n=9; بدون طب سوزنی) قرار گرفتند. شاخص های برایند اولیه شامل چک لیست ارزیابی درمان خوددرماندکی، شاخص رشد زبان رینل، تست تست بازی نمادین (SPT)، شاخص استقلال کارکردی برای کودکان(WeeFIM)، قالب جهانی بالینی (CGI) مقیاس و متابولیسم FDG مغزی توسط PET بودند.
نتایج: بهبود و پیشرفت معنی داری در بخش سخنوری ATEC( )، خودپایی WeeFIM( P=0.021)، حوزه شناختی WeeFIM( P=0.001) و نمره کل WeeFIM(p=00.1) در گروه TAC در مقایسه با گروه C بود. تفاوت معنی داری در پاسخ بالینی مثبت بین هر دو گروه در معیار های زبان، کارکردی و قالب والدی و متابولیسم گلوکز مغزی با استفاده از معیار های ROC نشان دادند. هیچ گونه رابطه معنی دار متابولیسم گلوگز PET با پاسخ بالینی مشاهده نشد. هیچ یک از کودکان اثرات جانبی نشان ندادند.
نتیجه گیری” دوره کوتاهTAC می تواند کارکرد های خاص را در کودکان با اختلال خود درماندگی به خصوص عملکرد زبانی و شناختی بهبود بخشد. هیچ گونه ارتباط آماری معنی دار متابولیسم گلوکز PET با پاسخ معنی دار دیده نشد. مقیاس بزرگ تر با اندازه نمونه بیشتر کارازمایی بالینی باید برای بررسی های زیاد در نظر گرفته شود.
۱-مقدمه
اختلال طیف خوددرماندگی یک اختلال نموی عصبی است که بر زبان، تکلم، معاشرت اجتماعی و رفتار اثر می گذارد. خود درماندگی یک اختلال غیر همگن می باشد و درمان های رایج مورد استفاده، ترکیبی از برنامه نویسی آموزشی پشتیبانی و و تخصصی، آموزش ارتباط، و مداخلات روانی اجتماعی، رفتاری و رشدی می باشند با این حال در خصوص بهترین درمان هیچ گونه توافق کلی وجود ندارد زیرا تغییرات زیادی در شواهد و محکم بودن ادله وجود دارد که متغیر از نبود شواهد قدیمی و عدم معتبر بودن شواهد فعلی است.
در طب سوزنی سنتی چینی، تقریبا ۴۰۰ نقطه طحالی بر روی سطح بدن با کاکرد های مختلف ارتباط دارند. طب سوزنی در چین به مدت بیش از دو هزار سال کار برد داشته است. برخی نقاط در زبان در ارتباط با اندام های مختلف، و کانال های انرژی برای خوددرماندگی استفاده شده اند. مفهوم اندام و کانال های انرژی در مدل tcm پایه و اساس بهبود رفتار، شناخت و تکلم در کودکان مبتلا به خود درماندکی شناخته شده اند.
ما کارایی بالینی طب سوزنی سطح یا پایه زبان را در نقاط خاص در بهبود حالت های کارکردی مختلف در بیماران با اختلالات عصبی مزمن نظیر ASD، فلج مغزی، سکته و مشکلات سرازیر شدن آب دهان اثبات کرده ایم. روش TCM برای خود درماندگی جامع تر است. خوددرماندکی به صورت بخشی از طیف هوش پایین تر در نظر گرفته می شود. از این روی، روش خوددرماندگی به دلیل عدم تعادل یینگ یانگ قلب و کلبه، هوش پایین تر در نظر گرفته شده و منجر به مشکلات ارتباطی شده و عدم تعادل یین یانگ جگر منجر به مشکلات رفتاری می گردد.
هدف: ما از یک رویکرد متفاوت در بررسی خود درماندگی و ارزیابی کارایی روش جدید در TCM برای بهبود وضعیت کارکردی این کودکان استفاده کردیم. هدف اصلی مطالعه کارایی طب سوزنی کوتاه مدت زبان در بهبود وضعیت کلی خود درماندگی بود. این کارایی کنترل شده تصادفی با آزمون های بالینی متوسط ثبت شده است.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

Objective: The therapeutic approach of traditional chinese Medicine (TCM) in autism spectrum disorder (ASD) is a functional one. To study the efficacy, safety and functional brain change from the use of tongue acupuncture (TAC) on ASD children. Methods: 21 autistic boys (3e16 years old) were randomly assigned to TAC group (TAC: n Z 12; receiving daily TAC for 8 weeks) or control (C: n Z 9; no acupuncture). Primary outcome measures included Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC), Reynell Language Developmental Scale, Symbolic Play Test (SPT), Functional Independence Measure for Children (WeeFIM), Clinical Global Impression (CGI) Scale and Cerebral FDG Metabolism by PET. Results: There were significant improvement in speech domain of ATEC (p Z 0.030), Self-care domain of WeeFIM (p Z 0.021), cognition domain of WeeFIM (p Z 0.001) and Total score domain of WeeFIM (p Z 0.001) in TAC group compared to the C group. There were significant difference in positive clinical response between C and TAC group in language (p Z 0.0211), functional (p Z 0.0011), parental Impression criteria (p Z 0.0003) and overall cerebral glucose metabolism (p Z 0.0451) using ROC criteria. No significant association of PET Glucose Metabolism with Clinical response was found. None of the children developed any side-effects. Conclusion: A short course of TAC can improve specific functions in children with autism spectrum disorder, especially speech and cognition function. No statistical significant association of PET Glucose Metabolism with Clinical response. Larger scale with more sample size trial should be done for further investigation.

Introduction

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder affecting language, communication, social interaction, and behavior.1 Autism is a heterogeneous disorder, commonly used therapies are a combination of specialized and supportive educational programming, communication training, psychosocial and behavioral and developmental interventions,2e8 however no consensus can yet be made for the best treatment as there is great variability in the strength of evidence, ranging from an absence of evidence to anecdotal and no validation to varying extent. In traditional Chinese acupuncture, nearly 400 acupoints on the body surface are interrelated to various functions. Acupuncture has been practiced in China for over 2 millennia. Specific acupoints in the tongue corresponding to various organs, and meridians were used for autism. The organ and meridian concept in the TCM model has been assumed as a fundamental basis to improve the behavior, cognition, and communicative ability in children with autism. We have demonstrated clinical efficacy of acupuncturing the surface or base of the tongue in specific acupoints in improving various functional modalities in patients with chronic neurological disorders such as ASD, cerebral palsy, stroke, and drooling problems.9e15 In our experience, the TCM approach for autism is more holistic. Autism is postulated as part of the spectrum of lower intelligence. Thus, the approach to autism is considered as lower intelligence due to “Heart-meridian and Kidney-meridian yin-yang imbalance” resulting in a communication problem and “Liver-meridian yin-yang imbalance” leading to behavioral problems.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا