دانلود رایگان ترجمه مقاله بازده بازار در بازارهای سهام در حال ظهور – Josrjournals 2014

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کارایی بازار در بازارهای سهام نو ظهور: یک مطالعه موردی در بازار بورس ویتنام به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله کارایی بازار در بازارهای سهام نو ظهور: یک مطالعه موردی در بازار بورس ویتنام
عنوان انگلیسی مقاله Market efficiency in emerging stock markets: A case study of the Vietnamese stock market
رشته های مرتبط مدیریت، اقتصاد، اقتصاد مالی، مدیریت مالی و مدیریت کسب و کار
کلمات کلیدی بازار بورس نو ظهور، شکل ضعیف کارایی بازار، پیمایش تصادفی، بازار بورس، شاخص VN
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله دارای مشکلات ویرایشی می باشد.
نشریه Josrjournals
مجله مجله کسب و کار و مدیریت – Journal of Business and Management
سال انتشار ۲۰۱۴
کد محصول F765

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات علوم اقتصادی

  

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
مرور منابع
روش تحقیق و داده ها
توصیف داده و روش شناسی
روش
ازمون های خود همبستکی
ازمون تصادفی بودن
ازمون نسبت واریانس
یافته های تجربی
آزمون توزیع نرمال نرخ بازده هفتگی
تست های خود همبستگی
ازمون نمونه تصادفی
ازمون نسبت واریانس
نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱- مقدمه

کارایی بازار بورس و سهام به یکی از موضوعات مورد توجه در دهه های اخیر تبدیل شده است. اگرچه یک مکتب فکری وجود دارد که بیان می دارد بازار بورس کارامد است، یک مکتب دیگر وجود دارد که بیان می دارد بازار بورس و سهام نا کا ر ا مد است( مبارک و همکاران ۲۰۰۸). با این حال فرضیه بازار کا ر ا مد EMH نقش بسیار مهمی در منابع و مطالعات مالی مدرن دارند. در نتیجه، برای بازار کا ر ا مد و کافی، ماگاسون و ویدیک ۲۰۰۲ خاطر نشان کرده است که جنبش ها و نوسانات در این بازار ها با گام تصادفی بر اساس اطلاعات قابل دسترس موجود همراه است. بسیاری از محققان به مطالعه کا ر ا یی بازار سهام پرداخته اند و بازار سهام معمولا از پیمایش تصادفی یا گام تصادفی پیروی نمی کند( سوی سویان ۲۰۰۷).
فرضیه بازار کا ر ا مد فرض می کند که همه اطلاعات قابل دسترس به طور کامل در قیمت سهام در هر نقطه زمانی منعکس شده و بهترین براورد از ارزش واقعی سهام است( ماکیل و فاما ۱۹۷۰). EMH به سه شرط زیر بستگی دارد ۱- هزینه عدم تراکنش ۲- اطلاعات آزاد و عمومی ۳- قیمت های سهم و بو ر س فعلی منعکس کننده همه اطلاعات است. مالکیل و فاما (۱۹۷۰) استدلال می کند که نقض این شرایط لزوما به معنی ناکا ر ا مدی بازار به دلیل محیط رقابتی نیست. بر اساس شناسایی یک مجموعه ای از اطلاعات قابل دسترس،EHM معمولا به سه شکل کا ر ا یی ضعیف بازار، کا ر ا یی نیمه قوی بازار و کا ر ا یی قوی تقسیم می شود. در خصوص اطلاعات قابل دسترس در بازار، هر سطح بیانگر یک چشم انداز متفاوت در کا ر ا یی بازار است. کا ر ا یی شکل ضعیف بازار بیان می دارد که قیمت سهام آینده را نمی توان با تحلیل اطلاعات قیمت های گذشته تجزیه تحلیل کرد زیرا این اطلاعات در قیمت های فعلی منعکس شده است( فاما ۱۹۹۱). هم چنین این نشان می دهد که تحلیل فنی ارزش پیش بینی ندارد زیرا از قیمت های تاریخی ، حجم ها و یا نرخ های بهره برای پیش بینی قیمت های سهام استفاده می کند(پارک و ایروین ۲۰۰۴). کا ر ا یی نیمه قوی در بازار را در صورتی می توان فرض کرد که همه اطلاعات موجود به طور عمومی توسط قیمت های بازاری فعلی قابل دسترس باشد. در نهایت کا ر ا یی بازاری قوی بیان می دارد که قیمت های سهام منعکس کننده همه اطلاعات دولتی و خصوصی می باشند. بر این اساس استفاده از اطلاعات داخلی، تحلیل اساسی و تحلیل فنی برای دست یابی به نرخ بهره مازاد در این بازار غیر ممکن است
در بازار سهام و بو ر س واقعی، بیشتر سرمایه گذاران بر این باور نمی باشند که بازار کاملا بازار است. از اینر وی آن ها سعی می کنند تا بهتر از بازار عمل کنند و این کار از طریق شناسایی سهام هایی است که می توانند به سود برسند و تمایل دارند تا ریسک های بیشتری را کنند. مکتب های فکری مختلف سعی می کنند تا بازار های بهتری را در سطوح مختلف ریسک بررسی کنند( سینگوی ۲۰۰۱).
فرضیه بازار کا ر ا مد در مطالعه بازار های بو ر س و سهام پیشرفته و نو ظهو ر به کار رفته است. اگرچه بیشتر تحقیقات در بازار های بو ر س و سهام توسعه یافته است، به طور کلی پذیرفته شده است که نیاز مبرمی به بازار های نو ظهور وجود دارد( مبارک و همکاران ۲۰۰۸). در بازار های نو ظهو ر، مطالعات تجربی و آزمایشی عمدتا بر کم ترین شکل EMHمتمرکز هستند که کا ر ا یی شکل ضعیف بازاراست. در صورتی که شواهد موید کا ر ا یی شکل ضعیف بازار نباشند، آنگاه آن ها می توانند به طور بهتری EMH را پشتیبانی کنند که شامل کا ر ا یی قوی و نیمه قوی بازاری هستند( وانگ و کاونک ۱۹۸۴)
بازار بو ر س ویتنام با بازارس بو ر س هوچیمین معرف (HOSE) یکی از بازار های بو ر س نو ظهور می باشد. اولین معامله HOSE در ۲۸ ژولای ۲۰۰۰ با دو شرگت پذیرفته شده در سایگون کیبل و شرکت سهام مشترک مخابرات و شرکت سهام مهندسی الکتریک انجام شد. در طی یک مدت زمان کوتاه، بازار بو ر س ویتنام دارای تعداد شرکت های پذیرفته شده زیاد، سرمایه سازی بازاری و حجم مبادله فراوانی بوده است. از سوی دیکر، دارای نوسانات بسیاری است و شا خص بازار بو ر س و سهام ویتنام به بالاترین میزان خود در مارس ۲۰۰۷ رسیده است ولی پس از آن کاهش یافته است. پس از این نقطه زمانی،یک کاهش سریع در اعتماد سرمایه گذاران در شا خص بازار بو ر س و سهام ویتنام وجود داشته است. این بازاربه شدت اعتماد سرمایه گذاران را از اواسط ۲۰۰۹ جلب کرده است( شکل ۱)
در نتیجه، مطالعه کا ر ا یی شا خص بازار بو ر س و سهام ویتنام از زمان تاسیس آن از اهمیت زیادی برخوردار است.هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا شا خص بازار بو ر س و سهام ویتنام ( به خصوص HOSE) دارای کا ر ا یی شکل ضعیف است یا خیر که یک شکل کا ر ا یی محبوب در بازار های سهام نو ظهور است. نتایج بدست امده از این تحقیق موجب بهبود ارزش مدل کا ر ا یی مالی فعلی می شود. برای این منظور ما از ازمون خود همبستگی، ازمون تصادفی بودن و نسبت واریانس با استفاده از داده های شا خص VN جمع اوری شده از اولین جلسه معامله در ۲۸ ژولای ۲۰۰۰ تا ۲۸ ژولای بهره می بریم.
بخش های بعدی این مقاله به صورت زیر سازمان دهی شده اند بخش دوم به طور مختصر به مرور نتایج ازمایی کا ر ا یی شکل ضعیف در بازارهای سهام نو ظهور می پردازد. بخش سوم به توصیف داده ها پرداخته و فرضیات و رویکردهایی را بررسی می کند. بخش چهارم نتایج ازمایشی مطالعه را نشان می دهد. در نهایت بخش ۵ شامل نتیجه گیری است

بخشی از مقاله انگلیسی:

I. Introduction

Stock market efficiency has been of great interest of many researchers in the last decades. While there is a school of thought stating that stock market is efficient, another claims that it is insufficient (Mobarek et al. 2008). The efficient market hypothesis (EMH), however, has a vital part in modern financial literature. As a result, for a sufficient market, Magnusson and Wydick (2002) state that movements in such market need to be characterized by a random walk based on current available information. Many researchers have been studying stock market efficiency as once a country’s market is found not following a random walk it might be insufficient (Sui Suyin 2007). The efficient market hypothesis assumes that all available information fully reflected in stock prices at any point of time is the best estimate of the real value of the stocks (Malkiel and Fama 1970). EMH depends on the following three conditions: (1) no transaction cost, (2) public and free information, and (3) current stock prices reflect all available information. Malkiel and Fama (1970), however, argues that infringement of those conditions does not necessarily imply the insufficiency of the market due to competitive environment. Based on the identification of a set of available information, EMH is categorized into three degree namely weak-form efficiency, semi-strong form efficiency and strong form efficiency. Regarding the available information in the market, each level holds a different viewpoint on market efficiency. Weak-form efficiency states that future stock prices cannot be predicted by analysis of information of past prices because such information has already been reflected in the current prices (Fama 1991). This also shows that technical analysis does not hold prediction value as it employs historical prices, volumes and open interest to predict stock prices (Park and Irwin 2004). Semi-strong form efficiency holds for a certain market if all available information is publicly reflected by current market prices. Finally, strong form efficiency claims that stock prices reflect all public and private information. Accordingly it is impossible to use internal information, fundamental analysis and technical analysis to earn excess returns in such market. In the actual stock market, most of the investors do not believe that market is completely efficient; hence, they try to do better than the market by identifying stocks which can gain returns and are willing to take additional risks. Different schools of thought try to better the market at various levels of risk (Singhvi 2001). The efficient market hypothesis has been applied in studying both developed and emerging stock markets. While much of the researches have been made in developed stock markets, it is widely accepted that there is a need to focus more on the emerging ones (Mobarek et al. 2008). In emerging stock markets, experimental studies mainly focus on the lowest form of EMH which is weak form efficiency. If evidences found cannot support weak form market efficiency, they then support higher forms of EMH which are semistrong and strong form efficiency (Wong and Kwong 1984). The Vietnamese stock market with its main representative Hochiminh Stock Exchange (HOSE) is one of emerging stock markets. The first transaction of HOSE started on July 28th 2000 with only two companies listed are Saigon Cable and Telecommunication Material Joint Stock Company (SAM) and Refrigeration Electrical Engineering Joint Stock Company (REE). Over a short period of time, the Vietnamese stock market has significantly been increasing in the quantity of the companies listed, market capitalization and trade volume. On the other hand, it has gone through many fluctuations; the Vietnamese stock index (VN-Index) reached its peak in March 2007 but then declined. After this point of time, there was a rapid decline in the investors’ trust in the Vietnamese stock market. The market has just started gaining back investors’ trust since the middle of 2009 (Figure 1). As a result, it is necessary to study the efficiency of the Vietnamese stock market since its foundation. This research aims at investigating if the Vietnamese stock market (particularly HOSE) is weak-form efficient, a popular efficiency form in emerging stock markets. Results achieved from this research are expected to improve the value of current financial model. For this purpose, we will employ autocorrelation test, runs test and variance ratio test, using VN-Index data collected from the first trading session is July 28th 2000 to July 28th 2013. The next parts of this paper are developed as follows. Part 2 briefly reviews previous experimental studies on weak-form efficiency in emerging stock markets. Part 3 describes data and develops hypothesis and approach. Part 4 discusses the experimental results of the study. Finally part 5 draws the conclusions.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا