دانلود رایگان ترجمه مقاله فضاهای طیفی و فضاهای رنگی – وایلی ۲۰۰۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی فضاهای طیفی و فضا های رنگی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله فضاهای طیفی و فضا های رنگی
عنوان انگلیسی مقاله Spectral Spaces and Color Spaces
رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار
کلمات کلیدی فضا های رنگی، متاماریزم ، سیستم مانسل، فضا های طیفی ، اسپکتروفوتومتری
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه وایلی – Wiley
مجله تحقیق و کاربردهای رنگ – COLOR research and application
سال انتشار ۲۰۰۴
کد محصول F756

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مهندسی کامپیوتر

  

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
فضاهای رنگی روانی تنی
فضاهای طیفی
فنون کاهش ابعاد( غیر روان تنی)
فضاهای توصیف شده توسط مبنای PN
فضای توصیف شده توسط AP
دیتابی و روش طیفی
نتایج و بحث
مقایسه توابع بنیادین
صحت توابع بازتاب بازسازی شده
سازمان دهی فضا های رنگی طیفی و روانی فیزیکی :
روشنایی
متامرز
استخراج اطلاعات از بازتاب ها توسط سیستم بصری
نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه
در سال های اخیر، توجه به فضا های طیف یکه بیانگر تعداد محدودی از ابعاد( معمولا سه بعد) هستند، نشان دهندهاین است که بازتاب های تراشه های رنگی تعریف کننده فضا های رنگی ادراکی( سیستم رنگی طبیعی مانسل و سوئد NCS)و و سایر داده ها افزایش یافته اند. فنون مختلف ریاضی برای کاهش ابعاد با نتایج متغیر، استفاده شده است.
فضا های رنگی معمولا به عنوان مدل های هندسی تجربه های رنگی انسان تعریف می شوند. فضا های رنگ ادراکی، آرایشات ژئومتریک از تراشه های رنگی( یا مدل های هندسی) می باشند که تحت شرایط معین از سایر آرایشات متفاوت است. در رابطه با سیستم مانسل، ترشه های رنگی از حیث ویژگی های رنگی، اشباع و مقدار( روشنایی) متفاوت می باشند. در رابطه با NCS، آن ها بر اساس مولفه رنگی منحصر به فرد، سیاهی و سفیدی متغیر است.
فضا های رنگی روانی- تنی( سایکو فیزیولوژیک) بر اساس توزین بازده طیفی(حاصل توابع توان طیفی نرمال که معرف منبع نور و تابع بازتاب طیفی اشیا) که وارد چشم شده و نمونه ها را توسط پاسخ مخروطییا دستورات تطبیق رنگی می باشد، می باشند. این فضا ها، فرض می کنند که یک رابطه مستقیم و منحصر به فرد بین بازده طیفی وارده به چشم و تجربه رنگی حاصله وجود دارد. از زمان آزمایشات لند، نشان داده شده است که این فرض معمولا صحیح نیست زیرا یک بازده طیفی معین می تواند منجر به تجربه های رنگی متفاوتی بسته به پیچیدگی محیط شود. همبستکی خوب بین بازده طیفی و تجربه را می توان با ساده سازی میدان اکروماتیک یکنواخت بدست اورد.
تفاوت بنیادین بین فضا های طیفی و فضا های رنگی وجود دارد. فضا های طیفی بر اساس وزن دهی غیر صریح با دستورات بر گرفته از تحلیل ریاضی بازده های طیفی بوده و فضا های رنگی با وزن دهی صریح توسط دستورات بر اساس نتایج ازمایشات تطبیق رنگ می باشد. هدف این مقاله،مقایسه دو نوع فضا و بررسی تفاوت هایی است که از نظر افق رنگی اهمیت دارند.
زمینه
از دیدگاه تاریخی، فضا های رنگ فیزیولوژیک، آرایشات سه بعدی اقلیدسی هندسی از تراشه های رنگی بوده اند که از حیث ادراکی متغیر بوده اند.یک آرایش اقلیدسی، تنها در صورتی امکان پذیر است که تفاوت های واحد ویژگی های مختلف برای ارایش، هم اندازه نباشند. در سیستم مانسل، واحد های مقیاس رنگ، مقدار و رنگی، همگی دارای اندازه های ادراکی متفاوتی هستند. برای صد سال گذشته،فضا های رنگی از نظر ادراکی یکنواخت است با این حال یک راه حل رضایت بخش نیست. دیگر فضای شناخته شده بر اساس تغییرات ثابت در رنگ، سیاهی و سفیدی ادراک شده می باشد (موسوم به فضای رنگی طبیعی هرینگ). از حیث فضای ادراکی، این فضا بین و درون ویژگی ها،متغیر است.
فضاهای رنگی روانی تنی
فضا های رنگی روانی تنی بر اساس بازده طیفی و حساسیت محروط یا عملکرد تطبیق رنگ می اشند. در دید انسان ، بازده طیفی در معرض اثرات سازگاری نوری و رنگی است. این تا حدودی ناشی از ترکیب طیفی منبع نور است. به این ترتیب می توان فرض کرد که سازکاری با منابع انرژی یکسان یا سنتتیک منجر به تجربه های رنگی نشابه با روشنایی D55 شده و این که اولین تقریب از منبع نوری متوسط را می توان بر اساس بازده طیفی و عملیات بازتاب طیفی در نظر گرفت.
سیستم کلریمتریک، ابعاد نرخ بازده طیفی را تا سه با قرار دادن آن ها در معرض فیلتر ها یا اوزان توابع و دستورات تطبیق رنگی استاندارد کاهش می دهد( ۳۱ در بازه ۱۰ نانومتری). تطبیق رنگی موجب ایجاد یک رابطه با فضای رنگی می شود زیرا نور ها و اشیای تطبیق شده دارای شکل یکسانی هستند. با این حال، تطبیق اطلاعات صریحی را در مورد رابطه بین عملکرد بازتاب و ظهور ارایه نمی کند( در شرایط نسبی که در آن رابطه سیستماتیک را می توان انتظار داشت). هنکام قرار دادن توابع و دستورات بازتاب سیستم مانسل در فضای سه محرک CIE، آن ها تشکیل مخروط نامنظم کرده و رنگ سیاه کامل را می توان در منشا فضا دید. صفحات رنگ ثابت، تکه های افقی در مخروط مضاعف می باشند. برای عمودی سازی محور روشنایی با صفحات مقدار ثابت، فرض اضافی سیستم رنگی مخالف، ایجاد می شود. این کار با نرمال سازی از طریق تفریق( و کاربرد ضریب وزنی)، مقادیر X و Z از نمودار کروماتیک صفحه Y-A منجر به ایجاد عملکرد بازتاب افقی کامل تحت یک منبع نور با انرژی یکسان صرف نظر از بازتاب روشنایی آن ها می شود. همخوانی با فضای روانی وجود ندارد زیرا رابطه بین عملکرد بازتاب و تجربه رنگی، خطی نیست. عملکرد توان مناسب به کاربرده شده به مقادیر محرک یا مقادیر رنگی مخالف موجب بهبود همخوانی می شود. در صورتی که فیلتر های مورد استافده، دستورات پاسخ مخروط به جای دستورات انطباق رنگی باشد، تبدیلات بیشتر برای تبدیل اولی به دومی لازم است.
چندین مراحل به بحث در مورد تولید نقاط در فضای سه بعدی از کارکرد های بازتاب پرداخته اند که توزیع آن نشان دهنده هم خوانی با توزیع نقاط دیگر است. تراشه های مانسل در یک فضای رنگی، مقدار و اشباع قرار می گیرند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

INTRODUCTION

In recent years interest in spectral spaces representing in a limited number of dimensions (usually three) the reflectances of color chips defining perceptual color spaces [those of Munsell or Swedish Natural Color System (NCS)] and other data has increased.1– ۶ Different mathematical techniques have been used for the dimensionality reduction with varying results. Color spaces are usually defined as geometrical models of human color experiences. Perceptual color spaces are geometrical arrangements of color chips (or geometrical models thereof) found under given conditions to differ from each other in specific ways. In the case of the Munsell system, for example, the color chips differ in terms of the color attributes hue, chroma (saturation) and value (lightness) by unit differences that vary by attribute. In the case of NCS they vary by unique hue component, blackness and whiteness. Psychophysical color spaces are based on the weighting of the spectral return (the products of a normalized spectral power function defining the light source and the spectral reflectance function of the objects viewed) entering the eye that views samples in a given surround by cone response or color matching functions, and additional manipulation. These spaces assume the premise that there is a direct and unique relationship between the spectral return entering the eye and the resulting color experience. At least since Land’s experiments it is known that this premise is not generally valid because a given spectral return can result in widely differing color experiences depending on the complexity of the surround. Reasonably good correlation between spectral return and experience can be obtained when maximally simplifying the surround to a single, uniform achromatic field. There is a fundamental difference between spectral spaces and color spaces, the former being based on implicit weighting by functions derived from mathematical analysis of spectral returns, the latter on the explicit weighting by functions based on results of color-matching experiments, i.e., psychological data. The purpose of this article is to compare the two kinds of spaces and to demonstrate the differences that are critical from the point of view of color vision.

BACKGROUND

Historically, psychological color spaces are geometrical Euclidean three-dimensional (3D) arrangements of color chips that vary in a given perceptual fashion. A Euclidean arrangement is only possible if the unit differences of the different attributes used for the arrangement are not of equal size. In the Munsell system, for example, the scale units of hue, value and chroma scales are all of different perceptual size. For the last 100 years the most sought after color space has been the perceptually uniform one, with no fully satisfactory solution as yet. Another well-known space is based on constant change in perceived unique hues, blackness and whiteness (the so-called Hering natural color space). In terms of perceptual distance this space varies between and within attributes.

Psychophysical Color Spaces

Psychophysical color spaces are based on spectral returns and cone sensitivity or color-matching functions. In human color vision the spectral returns are subject, among other things, to lightness and chromatic adaptation effects. These tend to discount, to a smaller or larger extent, the effect of the spectral composition of the light source. It is reasonable to assume that adaptation to a (synthetic) equal energy light source would lead to color experiences very similar to those of, say, daylight illuminant D55 and that as a first approximation an average daylight source can be discounted and spectral returns (on a relative basis) can be considered to be the spectral reflectance functions. The colorimetric system reduces the many dimensions (typically 31 at 10 nm intervals) of spectral returns to three by subjecting them to the filters or weights of the standardized color-matching functions. Color matching bears some relationship to color appearance since matched lights or objects have the same appearance. However, matching does not provide explicit information about the relationship between reflectance function and appearance (in the highly relativized condition where a systematic relationship can be expected). When placing Munsell system reflectance functions into the CIE tristimulus space they form an irregular, slanted double cone, with the perfect black color at the origin of the space. Planes of constant value are horizontal slices through the slanted double cone. In order to make the lightness axis perpendicular to the constant value planes, the additional assumption of an operating opponent color system is made. This is achieved by normalizing by subtracting (and application of a weighting factor) the X and Z tristimulus values from Y. A plane chromatic diagram results in which perfectly horizontal reflectance functions under an equal energy light source, regardless of their luminous reflectance, fall on the origin. Fair agreement with the psychological space is still not obtained because the (relativized) relationship between reflectance function and color experience is not linear. Appropriate power functions applied to the tristimulus values or the opponent color values improve the agreement considerably. If the filters used are cone-response functions rather than color-matching functions an additional transformation is required to convert the former to the latter (or approximations thereof). The several steps discussed generate points in a 3D space from reflectance functions, the distribution of which indicates a degree of agreement with the distribution of points representing, say, Munsell chips in a psychologically derived hue, value, chroma space.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا