دانلود رایگان ترجمه مقاله آسیب شناسی سردرد و میگرن در زنان – jnnp 1971

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اپیدمولوژی سردرد و میگرن در زنان به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله اپیدمولوژی سردرد و میگرن در زنان
عنوان انگلیسی مقاله Epidemiology of headache and migraine in women
رشته های مرتبط پزشکی، اپیدمیولوژی و مغز و اعصاب
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله دارای مشکلات ویرایشی می باشد.
نشریه jnnp
مجله مجله علوم اعصاب، جراحی مغز و اعصاب و روانپزشکی – Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry
سال انتشار ۱۹۷۱
کد محصول F744

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات پزشکی

  

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
روش ها
نتایج
بحث

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه
سر درد یکی از رایج ترین علایم ولی ناشناخته شده ترین مورداز نظر اپیدمولوژی د ر کل جمعیت است. اکثریت سر د رد ها از نظر بالینی به دو گروه تقسیم می شوند: سر د رد های انقباض ماهیچه ای( فیزیوژنیک یا تنش)و سر د ردهای میگر نی. میگر ن به صورت یک سر د رد اپیزودی د ر نظر گرفته می شود که معمولا به صورت یک جانبه می با شد و با علایم اولیه نظیر اختلالات خلق و خوی و عصبی همراه استو به طور غالب با تهوع و استفراغ دیده می شود. نتایج نظرسنجی ها نشان دادهاست که این ویژگی های خاص میگر ن( توزیع یک جانبه سر د رد، هشدار های قبلاز سر د رد و تهوع) به کرات د ر کل جمعیت دیده می شوند( واترز ۱۹۷۰). استفاده از پرسش نامه استاندارد د ر نظر سنجی ها منجر به مشکلات زیادی د ر تمایز بین میگر ن و سر د رد هایدیگر می شود. این مسئله به دلیل ابهام د ر تعریف دقیق میگر ن است. بیشتر تعاریف مربوط به توصیف ویژگی ها می با شد( گورز ۱۸۸۶-۸۸، کمیته طبقه بندی سر د رد ۱۹۶۲، فد راسیون جهانی گروه تحقیقاتی میگر ن و سر د رد۱۹۶۹). شیو ع میگر ن بستگی به معیار های تشخیصی دارد
اگرچه تغیرات عروقی د ر طی حملات میگر نیو حتی بین حملات میکرنی د ر برخی از بیماران مشاهده شده است( اپنزلر، دیویسون و مارشال ۱۹۶۳)ف میگر ن یک اختلال عملکرد بوده و فاقد اناتومی مشخص است. میگر ن اساسا یک اختلال بالینی است و برای معاینه و بررسی اپیدمولوژی آن، بایستی مطالعات عصب شناسی با استفاده از نمونه های زیادی از جمعیت انجام شود. از این روی برخی ازروش های غربال گری می توانند د ر جمعیت کل انجام شوند و زیر گروه هابایستی تحت معاینات بالینی قرار بگیرند.این مقاله به بررسی پرسش نامه استاندارد و نمونه های تصادفی زیر گروه ها می پردازد
روش ها
غربال گری اولیه: د ر طی یک نظر سنجی د ر رادانا فاچ، زنان بین سنین ۲۰و ۶۴ساله که د ر منطقه معرف زندگی می کردند. تحت پرسش سوال های استاندارد د ر مورد سر د رد ها قرار گرفتند. به طور کلی، ۷۸٫۷ د رصد دارای سر د رد هایی بودند و این نسبت به طور معنی داری با افزایش سن کاهش یافت. نمونه های تصادفی گروه ها با سر د رد های یگ طرفه ، سر د رد های دارای علایم هشدار و سر د رد های با تهوع به طور بالینی مورد بررسی قرار گرفتند. از این تشخیص های بالینی، شیوع میگر ن د ر زنان د ر طی سال قبل برابر با ۱۹د رصد بود.جملات پرسش نامه دارای یک مقیاس شدن افزایشی از ” سر د رد من خفیف است تا سر د رد من غیر قابل تحمل است( نمره ۷) بود.
نمونه های تصادفی زنان از زیرگروه های مختلف شناسایی شده از پرسشنامه ها د ر خانه هایخود بازدید شده و یک پرسش نامه سر د رد توسط یک ناظر پر شد. این پرسش نامه اطلاعات زیادی را د ر مورد سر د رد به خصوص ارتباط آن با میگرن ارایه کرده و د ر عین حال نه سوال از شاخص پزشکیکورنل قبلا د ر مطالعه سایکونروزیس استفاده شد
مصاحبه بالینی: نمونه های تصادفی از زنان همه زیرگروه ها د ر همه سه مجموعه ازویژگی هایمیگر ن( سر درد یک طرفه، هشدار قبل از سر د رد و تهوع) د ر خانه هایخود بازدید شده و از این روی تحت ارزیابی بالینی سر د رد خود قرار گرفتند. روش پرسشو نیز بررسی این افراد د ر شیوه های بالینی طبیعی مورد نظر قرار گرفت. هر یک از افرادد ر مقوله های میگرنی یا غیر میکرنی قرارگرفتند. د ر طی مصاحبه بالینی، پزشک از شیوه انتخاب افراد و نیزپاسخ آ ن ها به پرسش نامه ها آکاه نبود
همه ۱۱۷ زن که ارزیابی بالینی از سر د رد خود را ارایه کرده بودند، د ر مورد ثبت و خاطرات سر د ردخود د ر طی ششماه اخیر مورد بررسی و سوال قرار گرفتند. اطلاعات د ر خصوص زمان و روز شروع ، شدتو مدت و این که یک طرفه بوده، با هشدار و علایم قبلی بوده و یا این که باتهوع همراهبوده است، پرسیده شد. تاریخ دوره های قاعدگی نیز بدست امد. هر زن حداقل یکبار د ر ماه مورد سوال قرار گرفت.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Headache is one of the commonest symptoms but little is known about its epidemiology in the general population. The majority of headaches are clinically classified into the two groups-muscle-contraction (‘psychogenic’ or ‘tension’) headaches, and migraine. Migraine is described as an episodic headache which is commonly unilateral, usually preceded by premonitory symptoms such as neurological or mood disturbances, and frequently accompanied by nausea and sometimes vomiting. The results of surveys indicate that three features characteristic of migraine (unilateral distribution of headache, warning before headache, accompanying nausea) are surprisingly frequent in the general population (Waters, 1970). The use of a standard questionnaire in the surveys leads to considerable difficulties in differentiating clearly between migraine and other headaches. This difficulty is at least in part due to the problem of defining migraine precisely. Most definitions are really descriptions of the features of a typical attack -for example, Gowers, 1886-88; Ad Hoc Committee on Classification of Headache, 1962; World Federation of Neurology’s Research Group on Migraine and Headache, 1969). The prevalence of migraine will, of course, depend on the diagnostic criteria. Although vascular changes have been described during migraine attacks (Wolff, 1963) and even between attacks in some migraine sufferers (Appenzeller, Davison, and Marshall, 1963), migraine is a disorder of function and it has no known morbid anatomy (Walshe, 1969). Migraine is therefore essen- tially a clinical diagnosis and to examine its epidemiology it is theoretically desirable, but practically difficult, for a neurologist to examine a large random sample of the general population. As a compromise, some initial screening procedure can be carried out in the general population and smaller subgroups examined clinically. This paper describes such an investigation where a community survey was done using a standard questionnaire and random samples of subgroups were examined in more detail.

METHODS

INITIAL SCREENING During a community survey in the Rhondda Fach (Glamorgan), women between the ages of 20 and 64 years living in a defined area were asked standard questions about headaches during the previous year and whether or not they were one-sided, preceded by a warning, or accompanied by nausea. Severity was assessed by asking each subject with headaches to choose one of seven statements, presented on a printed card, which most accurately described her severe headaches. The statements represented a scale of increasing severity ranging from ‘My headaches are very mild’ (grade 1) to ‘My headaches are almost unbearable’ (grade 7). Random samples of women, from various subgroups identified by the questionnaire, were later visited in their homes and a more detailed headache questionnaire completed by one observer who was familiar with the questionnaire. This questionnaire elicited a variety of details about headaches including those of relevance to migraine and also contained nine questions derived from the Cornell Medical Index Health Questionnaire which had been used previously in community studies of psychoneurosis (Rawnsley, 1966).

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا