دانلود رایگان ترجمه مقاله غیر فعال کردن کاتالیزورهای سه گانه واقعی با تشکیل CePO4 – الزویر ۲۰۰۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی غیر فعال سازی کاتالیزور های سه راهه با تشکیل CePO4 به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله غیر فعال سازی کاتالیزور های سه راهه با تشکیل CePO4
عنوان انگلیسی مقاله Deactivation of real three way catalysts by CePO4 formation
رشته های مرتبط شیمی، شیمی محیط زیست و شیمی کاتالیست
کلمات کلیدی غیرفعال کردن، TWC ،CePO4
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به سورت خلاصه انجام شده است.
نشریه الزویر – Elsevier
مجله  کاتالیز B کاربردی: محیط زیست – Applied Catalysis B: Environmental
سال انتشار ۲۰۰۳
کد محصول F711

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات شیمی

  

فهرست مقاله:

چکیده

۱٫ مقدمه

۲٫ آزمایش

۲-۱ آماده سازی نمونه

۲-۲ فنون تعیین مشخصات

۲-۳ تست های میکرو اکتیویتی

۳٫ نتایج

۴٫ بحث

۵٫ نتیجه گیری ها

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱٫ مقدمه
کاتالیزور سه راهه یکی از رایج ترین روش ها برای رعایت قوانین مربوط به کاهش انتشار گاز های سمی به هوا می باشد. نصب TWC در یک کارتریج کاتالیزور در خروجی موتور احتراق به طور معنی داری موجب کاهش غلظت نیتروز اکسید ، هیدروکربن و مونو اکسید می شود. اگرچهTWC تحت شرایط نامطلوب دمای بالا و رسوب مواد سمی از بین می رود، با این حال آن ها کارایی خود را بعد از مدت زمان طولانی حفظ می کنند. با این حال مکانیسم غیر فعال سازی روز به روز به یک موضوع تحقیق مناسب تبدیل شده اند زیرا قوانین و مقررات محیط زیستی شدید تر شده است. در نتیجه، دوام کاتالیزور را باید در صورتی افزایش داد که نیاز به کاهش میزان انتشار آلودگی در طی طول عمر کاتالیزور ها باشد( بیش از ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر). بدیهی است که دانش مربوط به مکانیسم های غیر فعال سازی یکی از ابعاد کلیدی در دست یابی به کارتریج های کاتالیزوری مقاوم است.
غیر فعال سازی از طریق اثرات حرارتی یک روش شناخته شده است:ذوب اجزای فعال موجب کاهش سطح ویژه ای می شود که برای فعالیت کاتالیزور ها مضر است(۷-۸، ۱۲-۱۴). با این حال نقش سمیت شیمیایی کم تر بررسی شده است. گفته می شود که P, Ca, S, Pb و Zn مهم ترین آلاینده ها می باشند. این مطالعات باید به روز رسانی شوند و اطلاعات بازبینی شود زیرا ماهیت و ترکیب کاتالیزور و سوخت ها روز به روز در حال تغییر است. به علاوه، فاز هایی که در آن آلودگی و اجزای کاتالیزور ساخته می شوند و اثری که این فاز های جدید در کارکرد های مختلف اگزوز دارند، بررسی نشده اند. این مطالعه به بررسی آلاینده های موجود در کاتالیزور های سه راهه واقعی قدیمی و پیر تحت شرایط کاری واقعی برای ۳۰۰۰۰ کیلومتر انجام شد. تحلیل فلورسانس اشعه ایکس و اشعه ایکس پراش انرژی نشان داد که P, Ca, Zn, Pb, Cr, Ni, Fe, Cd و مس در کاتالیزور های مورد استفاده موجود هستند.

۲٫ آزمایش
۲-۱ آماده سازی نمونه
محفظه کاتالیزوری یک ماشین بنزینی معمولا دارای دو مونولیت است. نمونه ها از چند میلی متری مونولیت مبدل نوع Ford Focus 2.0 (1999 model) با ۲۹۹۰۰ کیلومتری گرفته شدند. نمونه های مطالعه شده در این مقاله، شامل قطعات کوچک تر جدا شده از مونولیت با شکستن تحت فشار ساختار شانه زنبوری بود. تیمار یا فراوری بیشتر نمونه برای بررسی نمونه ها بسیار مهم است: شکل فیزیکی بهینه باید بر اساس فنون تعیین مشخصات و بر اساس بهبود تشخیص و تاکید بر ویژگی های شیمیایی مواد آلاینده انتخاب شود.
۲-۲ فنون تعیین مشخصات
تحلیل TXRF در طیف سنج Seifert EXTRAII مجهز به خطوط اشعه ایکس با آند های MO-W و شناساگر Si(Li)با سطح فعال ۸۰ میلی متر مربع و وضوح ۱۵۷ Ev در ۵٫۹ keV (Mn K انجام شد. برای انجام تحلیل TXRF، منابع تنکستن اشعه ایکس برای تعیین p استفاده شد. تابش یا اشعه با فیلم مسی با ضخامت ۱۰ میکرومتری برای بهینه سازی دامنه انرژی مورد استفاده در تحلیل فیلتر شد. منبع مولیبدن اشعه ایکس برای تحلیل بقیه عناصر استفاده شد که قبلا با فیلم مولببدن با ضخامت ۵۰ میکرومتر فیلتر شد.نمونه های تحلیل شده تخت فرایند آماده سازی برای تحلیل نمونه های جامد با تحلیل TXRF قرار گرفتند. اولا، ۱۰ میلی گرم نمونه به اندازه کم تر از ۳۰ میکرومتر در آسیاب آگات پودر شد. سپس پودر برای ۲۰ دقیقه در یک آسیاب مرتعش دارای آگات و توپ خرد شد. سپس ۱ میلی لیتر آب با خلوص بالا به لوله آزمایش اضافه شد که در آن بیش از ۲ میلی لیتر آب با خلوص بالا افزوده شد. نمونه به مدت ۱۰ دقیقه با تجزیه التراسنونیک برای انتشار ذره ها هموژنیزه شد. ۲ میکرو لیتر سوسپانسیون ایجاد شده و بر روی حامل پلاستیکی قرار داده شد که در آن آب توسط خلا بخار شد. با ۵ بار تکرار خطا ها اندازه گیری شدند.
تحلیل SEM-EDS بر روی یک میکروسکوپ الکترونی روبشی ISI-DS-130 متصل به شناساگر Si(II) X-ray و پردازنده Kevex 8000II برای تحلیل اشعه ایکس پراش انرژی در ۲۰ keV. انجام شد. نمونه ها با شکستن در مونولیت با ابعاد بر حسب میلی متر بدست امد. دو مطالعه متفاوت انجام شد. پروب نوع الکترونی در مناطق مختلف در واشکوت( استر) با قطر ۱ میکرومتر قرار داده شد. مطالعات دیگر برای دست یابی به پروفیل با ترکیب شیمیایی با اسکن خطی انجام شدند. برای انجام این کار، قطعات با دیوارع مونولیتی استفاده شدند. این قطعات در گیرنده نمونه همانند آن چه که در شکل نشان داده شده است قرار گرفتند. اسکن خطی به طور متوسط ۱۰ اسکن بود. منطقه ای که در آن اسکن خطی انجام شد، با بزرگ نمایی یک منطقه با دیواره مونولیت ضرب در ۱۴۰۰ انتخاب شد. اسکن خطی در کوردیریت شروع شده و سایر اکستریم های خطی در بخش خروجی دیواره مونولیت قرار داده شد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction

Three way catalysts (TWC) have become the widely adopted solution of the car industry to fulfil legislation concerning the emission of more toxic components of the gas exhaust pipe of engine car. The installation of TWC in a catalyst cartridge at the exit of the spark ignition engine considerably reduces the concentration of NOx , unburned hydrocarbon and CO [1–۳]. Although TWC deteriorates under the tough conditions to which they are subjected (high temperatures and deposition of poisons) they have demonstrated their robustness to keep their efficiency after long time under running conditions (high mileage). However, the deactivation mechanisms is becoming a vivid topic of research [4–۱۰] due to the fact that the legislation are becoming more stringent [11]. Consequently, the durability of the catalyst must be expanded if the increasingly low level of emissions must be fulfilled during the lifetime of the catalysts (more than 100 000 km). It is obvious that the understanding of the deactivation mechanisms is one of the key aspects in the achievement of more durable catalyst cartridges. The deactivation by thermal effects are rather well known: sintering of active components results in a loss of specific surface what it is clearly detrimental for the activity of the catalysts [7,8,12–۱۴]. However, the role of chemical poisoning is less understood. It is well known that P, Ca, S, Pb and Zn are the most concentrated contaminants (P, Ca and Zn arising from lubricants and Pb and S from fuel) [5,6,9,15–۲۰]. These studies must be updated and the information revisited because the nature and composition of the catalysts and the fuel are rapidly changing [11]. Moreover the phases that the contamination and the components of the catalyst built and the effect that these new phases have in the multiple functions the catalyst must operate are not well studied. This work is a contribution to the understanding of the role that P contamination has in the poisoning of the TWC. Real used catalyst extracted from the exhaust pipe of a gasoline car kindly supplied by Ford Spain with ca. 30 000 km was studied and characterised by several techniques especially fitted to this purpose. A fresh catalyst supplied also by Ford Spain with 0 km was used as a blank when required.

۲٫ Experimental

۲٫۱. Sample preparation

The catalytic container of a gasoline car usually carries two monoliths. The specimens were taken from the very beginning (first millimetres) of the upstream monolith of a Ford Focus 2.0 (1999 model) catalytic converter with 29 900 km. The samples studied in this work were small pieces separated from the monolith by breaking under gently pressure the honeycomb structure with a tweezers. The further treatment of the sample is critical for the characterisation of the sample: an optimal physical shape (pieces of monolith wall or powder obtained by grinding those pieces) must be selected according to the characterisation technique used and with the intention of improving the detection and stressing the chemical features that contamination brings about in the catalysts. Therefore, the physical shape will be clearly stated when describing the equipment for characterisation.

۲٫۲٫ Characterisation techniques

TXRF analysis was performed in a Seifert EXTRAII spectrometer (Rich Seifert & Co., Ahrensburg, Germany), equipped with two X-ray fine focus lines, Mo and W anodes, and a Si(Li) detector with an active area of 80 mm2 and a resolution of 157 eV at 5.9 keV (Mn K). To carry out the TXRF analysis X-ray tungsten source was used for P determination. The radiation was filtered with a Cu film of 10m thickness, in order to optimise the energy range (0–۱۰ keV) used in the analysis. The X-ray molybdenum source was used for the analysis of the rest of elements, previously filtered with a Mo film of 50m. The exciting conditions used were a potential difference of 50 kV and a variable intensity—between 5 and 25 mA—to yield a count rate of about 5000 cps in the spectra acquired with the tungsten source and a potential difference of 50 kV and a variable intensity—between 5 and 30 mA—to yield a count rate of about 5000 cps in the spectra acquired with the molybdenum source. The analysed samples were subjected to the preparation process suggested [6,21] for the analysis of solid samples by TXRF [21–۲۳]. First, 10 mg of a sample were ground to a powder of particle size less than 30 m in an agate mortar. The powder was then further grounded for 20 min in a vibrating micro-pulveriser having a ball and a base of agate (Fritsch GmbH, Oberstein, Germany). Subsequently, 1 ml of high-purity water was added to the powder. Next, the mixture was poured into a test tube in which up to 2 ml high-purity water was added. The sample was homogenised for 10 min by ultrasonic desegregation in order to disperse possible agglomeration of particles. The 2 l of the suspension was taken and placed on a flat carrier of plastic where the water was evaporated by vacuum. The errors (S.D.) was achieved with five replicates of the fresh and used samples.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا