دانلود رایگان ترجمه مقاله طراحی همکاری موثر با فن آوری اطلاعات به سوی دانشگاه کلاس جهانی – الزویر ۲۰۱۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی همکاری موثر با استفاده از فن آوری اطلاعات با هدف نیل به دانشگاه کلاس جهانی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله همکاری موثر با استفاده از فن آوری اطلاعات با هدف نیل به دانشگاه کلاس جهانی
عنوان انگلیسی مقاله Designing an Effective Collaboration using Information Technology Towards World Class University
رشته های مرتبط علوم تربیتی، مدیریت، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت فناوری اطلاعات
کلمات کلیدی همکاری، فن آوری اطلاعات، دانشگاه کلاس جهانی
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
مجله چهارمین کنفرانس بین المللی سیستم های اطلاعاتی – ۴th Information Systems International Conference
سال انتشار ۲۰۱۷
کد محصول F643

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات علوم تربیتی

  

فهرست مقاله:

چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ مرور و بررسی منابع
۳٫ متدولوژی
۴٫ نتایج
۴٫۱٫ نقشه برداری راه بردی کسب وکار در همکاری توزیع شده مبتنی بر IT
۴٫۲٫ نقشه برداری کاربرد همکاری بر روی همترازی عوامل کلیدی WCU
۴٫۳٫ معماری همکاری
۵٫ نتیجه گیری و آثار آتی

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱٫ مقدمه
پس از پیاده سازی AFTA (منطقه تجارت آزاد آ سه آن) و MEA (انجمن اقتصادی آ سه آن) در سال ۲۰۱۵، یکی از موضوعاتی که دولت درگیر آن است، آمادگی منابع انسانی می باشد. باور بر این است که آموزش عالی نقش مهمی را در ارائه یک چنین قابلیت های منابع انسانی خوب را دارد. بنابراین، دولت اندونزی بر توسعه شایستگی های آموزش عالی تمرکز دارد، و یکی از مقررات آنها هدایت چندین دانشگاه به سمت تبدیل شدن به دانشگاه های کلاس جهانی (WCU) است. با اینحال، چندین چالش در دستیابی به قضیه WCU وجود دارد، و یکی از این چالش ها ایجاد یک همکاری موثر در هر دو ساختار داخلی و خارجی از دانشگاه است [۱، ۲]. یکی از عواملی که در رفع این چالش ها مورد استفاده قرار می گیرد، فن آوری اطلاعات (IT) است. با اینحال، در واقع، این امر را نمی توان تنها با ایجاد استفاده پذیری فنی انجام داد [۳]. توسعه کل سیستم و دخالت های عواملی که در حال پشتیبانی از اتخاذ IT در سازمان هستند، از ملزومات مهم در دستیابی به آن موفقیت است [۳-۶].
این مقاله بعنوان یک مرجع علمی برای آن موسسات آموزش عالی در نظر گرفته شده است که در صدد استفاده از IT بعنوان عاملی در همکاری موثر به سمت WCU هستند که یک مدل همکای مجهز به ابزار پشتیبانی مناسب را فراهم می آورد. روش های امکانپذیر استفاده شده در این موضوع، تحول و طراحی مدل کسب وکار از طریق اتخاذ موفقیت آمیز IT می باشد [۳-۷]. موضوع مطالعه ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد: دانشگاه دولتی اسلامی مولانا ملک ابراهیم مالانگ (UIN Maliki Malang) است، که یکی از معتبرترین دانشگاه های اسلامی در اندونزی است که در حال حاضر بیش از ۱۷۰۰ دانشجو و کارمند، و ۷ دانشکده و ۲۴ برنامه آموزشی دارد [۸]. در انتهای سال ۲۰۱۳، UIN Maliki Malang، توسط دولت مورد برنامه ریزی قرار گرفت تا مبدل به یکی از دو WCU در سال ۲۰۱۹ شود [۹]. در این مورد، این هدف دستاوردی چالشی را راه اندازی نمود تا یک چنین همکاری موثری را برای UIN Maliki Malang میسر کند. با اینحال، زمانی که تحقیق در سال ۲۰۱۵ شروع شد، هنوز الگو، مدل و معماری وجود نداشت تا برای رفع چالش مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین نتایج تحقیق بعنوان مکملی از سایر مطالعات در دستیابی به چنین هدفی تنظیم شد.
۲٫ مرور و بررسی منابع
مطالعه کاملی از بررسی منابع و وضعیت تحقیق در شکل ۱ نشان داده شده است. از آنجا که تحقیق از تحول و طراحی مدل کسب وکار بعنوان روش های محتمل استفاده می کند که مبتنی بر جهت کسب وکار UIN Maliki Malang است، پس صرفا مشتمل بر منابعی است که دارای روابط مرتبطی با برنامه های راهبردی UIN Maliki Malang، از جمله چندین جنبه از مردم، فرایند، مواد، و چالش های مدیریتی است.
مطالعات قبلی مربوط به مراحل ممتد به WCU استدلال بر این دارند که دانشگاه های WCU می بایست دارای یک اساس تکنولوژیکی قدرتمندی باشند [۱۰-۱۲]. علاوه بر این، آنها باید دارای همکاری قدرتمندی باشند نظر به این که این یکی از ویژگی های WCU است [۱۰-۱۱]. شباهت بین این مطالعات و تحقیق فعلی از نقطه نظر همکاری موثر هم از منظر داخلی و هم از منظر خارجی است. از سوی دیگر، تفاوت بین هر دوی آنها در توسعه همکاری موثر است، به طوری که در این تحقیق این امر با تقویت WCU انجام می شود، که همترازی چندین عامل مهم برای WCU را نشان می دهد که شامل انتقال فن آوری و همکاری بعنوان یکی از مشخصات آن است همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده است. همچنین این تحقیق همان جنبه از همترازی را استفاده می کند، در حالی که تفاوت با تحقیق سلمی این تحقیق است که درباره معماری همکاری و مدل همترازی از منظر استفاده از IT تشریحاتی را ارائه می کند.به منظور دستیابی به یک همکاری موثر، فرایند تحول که مستلزم یک رویکرد طراحی مدل کسب وکار است، لزوما در نظر گرفته می شود [۷]. کین و کورشی [۷] نشان میدهند که چندین اصل وجود دارد که در طراحی مدل کسب وکار استفاده می شوند، همانطور که در جدول ۱ نشان داده شده است. علاوه بر این، یک مدل همکاری موثر مستلزم مدل مناسبی از مرحله طراحی تا مرحله اجرا است [۱۳]، که شامل: مدل های تعامل، روش های تحویل، و مدل های تحویل است. این تحقیق از این طراحی مدل کسب وکار و خواص آن بهره می گیرد تا شانس موفقیت در نتایج را افزایش دهد. با اینحال، با استفاده از UIN Maliki Malan بعنوان هدف مطالعه، ویژگی منحصربفردی در مدل وجود دارد، که اشاره به مسیر راهبردی معتبری در موسسه دارد.زمانی که تحقیق در حال جریان بود، دریافتیم که مشخصات هدف تحقیق در تطابق با مشخصه مدل همکاری توزیع شده از اولسون و اولسون است [۱۴]. جدول ۲ هشت نوع از مدل همکاری توزیع شده را نشان می دهد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction

Since the implementation of AFTA (ASEAN Free Trade Area) and MEA (ASEAN Economic Community) in 2015, one of the issues that have been facing by the government is the readiness of human resources. It is believed that higher education have an important role in providing such a good human resource capabilities. Therefore, the Government of Indonesia became very focused in the development of higher education competencies, and one of their regulations is directing several universities to become a World Class Universities (WCU). However, there are several challenges in achieving WCU’s predicate, and one of them is to build an effective collaboration in both the internal and external structures of the university [1, 2]. One of the enabler that can be used to address the challenges is Information Technology (IT). However, in fact, it cannot be done by building a technical application only [3]. The overall system development and involvement of the factors that supporting IT adoption in the organization are the requirement keys in achieving that success [3–۶]. This paper is intended to be one of the scientific reference for higher education institutions who want to use IT as enabler in effective collaboration toward WCU which provide a model and architecture that equipped with suitable supporting tools. The approaching methods used are business model design and transformation through successful adoption of IT [3–۷]. Study object that used in the research is State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang (UIN Maliki Malang), which was one or reputable state Islamic university in Indonesia that currently consist of more than 17,000 students and staffs, and 7 faculties and 24 educational programs [8]. At the end of 2013, UIN Maliki Malang, has been projected by the Government to become one of two WCU in 2019 [9]. In this case, this achievement target was setup a challenge to build such an effective collaboration for UIN Maliki Malang. However, when the research began in 2015, there were still no pattern, model and architecture to address the challenge. Thus the research results could be set as a complement of other studies of achieving such a target.

۲٫ Literature Review

A complete study of the literature review and the position of the research is presented in Fig. 1. Since the research uses business model design and transformation as its approaching methods, which were based on business direction of UIN Maliki Malang, it only included aspects that have relevant relations with UIN Maliki Malang’s strategic programs, including several aspects from people, process, materials, and management challenges. Previous studies related to the steps towards WCU stated that WCU universities must have a strong technological foundation [10–۱۲]. Furthermore, they have to have a strong collaboration as it was one of WCU’s characteristics [10–۱۱]. The similarity between those studies and this research is on the aspect of effective collaboration, both internally or externally. In the other side, the difference between both of them is the development of effective collaboration, where in this research it was done by strengthening the use of information technology aspect. Salmi [2], who studied the challenges of establishing the WCU, illustrates the alignment of several key factors for WCU involving technology transfer and collaboration as one of its characteristics as shown in Fig. 2. This research will also use the same aspect of alignment, while the difference with the Salmi’s research is this research will explain about the collaboration architecture and the alignment model in terms of IT usage. In order to achieve an effective collaboration, the transformation process which require a business model design approach is consider necessary [7]. Keen and Qureshi [7] show there are several principles that will be use in the business model design, as shown in Table 1. In addition, an effective collaboration will also require an appropriate model from the design phase until the implementation phase [13], which includes: models of engagement, delivery methods, and models of delivery. This research will use those business model design and its principles in order to increase the chances of success of the results. However, by using UIN Maliki Malang as study object, there will be a unique characteristic in the model, which will refer to valid strategic direction within the institution. When the research were in progress, we found that the characteristics of research object was match with the characteristic of distributed collaboration model from Olson & Olson [14]. Table 2 shows 8 types of distributed collaboration model.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا