دانلود رایگان ترجمه مقاله در مورد تغییرات اقلیمی در شمال شرقی برزیل – الزویر ۲۰۰۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تغییر پذیری اقلیم در شمال شرق برزیل به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله تغییر پذیری اقلیم در شمال شرق برزیل
عنوان انگلیسی مقاله On climate variabilityin Northeast of Brazil
رشته های مرتبط جغرافیا،  تغییرات آب و هوایی اقلیمی، مخاطرات آب و هوایی
کلمات کلیدی تبخیر و تعرق مرجع، تبخیر تشتک کلاس A، بارندگی، دمای هوا، رطوبت نسبی، شاخص خشکی، روند
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه  الزویر – Elsevier
مجله مجله محیط های خشک – Journal of Arid Environments
سال انتشار ۲۰۰۴
کد محصول F623

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات جغرافیا

  

فهرست مقاله:

چکیده

۱-مقدمه

۲-منطقه مورد مطالعه

۲-۱ توصیف محل

۲-۲ اقلیم، خاک و پوشش گیاهی

۳-مواد و روش ها

۳-۱ شاخص خشکی

۳-۲ تبخیر و تعرق مرجع

۳-۳ تشخیص روند

۴-نتایج و بحث

۵-جمع بندی و نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱-مقدمه
جنگل زدایی از طریق برش و اتش سوزی، استفاده نامناسب و تخریب خاک توسط انسان موجب کاهش کیفیت بخار آبی شده است که به اتمسفر از طریق فرایند تبخیر و تعرق بر می گردد( سیلوا و همکاران ۱۹۹۸). مداخلات انسانی در محیط، یکی از بزرگ ترین دلایل فرایند تغییرات اقلیمی در چندین منطقه جهان می باشد. این پدیده پیچیده، که شامل فرایند های انسانی و طبیعی است، به عوامل زیادی بستکی داشته و یک سناریوی برگشت ناپذیر است(نیمر ۱۹۸۸).
تغییر اقلیم نتیجه فعالیت های انسان بر روی اکوسیستم هایی است که به سرعت تخریب می شوند ولی به کندی احیا می شوند و تنوع زیستی آن ها از بین می رود. تغییر اقلیم قویا بر فرایند بیابان زایی از طریق تاثیر بر روی پوشش گیاهی، خاک و چرخه هیدرولوژیک تاثیر دارد( پریمننا و همکاران ۱۹۹۸). امروزه، یکی از بزرگ ترین مسائل موثر بر بشریت، تغییر اقلیم با اثرات غیر قابل پیش بینی بر روی منابع طبیعی به خصوص کیفیت و کمیت آب اشامیدنی است(OMM 1992).
در میان اثرات مستقیم تغییر اقلیم، تغییرات در دما، بارندگی و سرعت باد است( شوالم و اک ۲۰۰۱). با این حال، تغییر اقلیم و تغییر پذیری اقلیم بر اساس تحلیل متغیر های اقلیمی مختلف بررسی شده است. رایج ترین آن ها به شرح زیر است: تبخیر تشتک کلاس A،( بالیتنک و برازل ۱۹۸۷، کوهن و همکاران ۲۰۰۲)، شاخص خشکی( الگیب و عبدو ۱۹۹۷)، و تبخیر و تعرق مرجع( هاپت و وانکلوستر ۲۰۰۱، کیپکویر ۲۰۰۲). در واقع، سری های زمانی بارندگی و دما در تحلیل تغییر پذیری اقلیمی استفاده می شوند.( الاگیب و مانزل ۲۰۰۰). اخیرا، پیش بینی سناریوی اقلیمی آینده منجر به انجام مطالعات زیادی شده است( سفتون و بورمن ۱۹۹۷، ارنل ۱۹۹۹، چانگ ۲۰۰۲، لاسچ و همکاران ۲۰۰۲) خشک سالی های که به طوردوره ای شمال شرق برزیل را متاثر ساخته اند، پدیده هایی می باشند که موجب بروز اثرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی می شوند. جمعیت این منطقه از بی ثباتی اقلییمی و خشک سالی رنج می برند. اثرات اصلی خشک سالی شامل کاهش تولدی محصول و کاهش عرضه آب به مناطق شهری و جوامع روستایی است.
اتمسفر شمال شرق برزیل دارای شرایط با ثباتی است که مانع از فرایند های همرفتی بزرگ مقیاس می شود که ناشی از سقوط سلول گردش والکر می باشد. آنتی سیکلون های اتلانتیک چنوبی منجر به ایجاد یک پایداری اتمسفری می شوند. اشفتگی های ناشی از شرق موجب ناپایداری و بارندگی می شوند. یک مکانیسم احتمالی برای وقوع خشک سالی های شدید در شمال شرق برزیل، ایجاد گردش های محلی مستقیم می باشد که شاخه صعودی آن در ۱۰ درجه شمالی و شاخه نزولی آن در شمال شرق برزیل و منطقه اقیانوسی مجاوز می باشد. برخی از مطالعات نشان می دهند که ناهنجاری های دمایی سطح دریا در اقیانوس ارام و اتلانتیک مربوط به خشک سالی ها در شمال شرق برزیل است( مورا و شوکلو ۱۹۸۱، روکو و همکاران ۱۹۹۶).
بسیاری از محققان به بررسی تغییرات اقلیمی در مناطق مختلف دنیا پرداخته اند از جمله ایالات متحده (Balling و Brazel، ۱۹۸۷؛ Comrie و Broyles، ۲۰۰۲)؛ فیلیپین (خوزه و همکاران، ۱۹۹۶)؛ بحرین (Elagib و Abdu، ۱۹۹۷)؛ اروپا (Arnell، ۱۹۹۹؛ Velichko et al.، ۲۰۰۲)؛ کنیا (Kipkorir، ۲۰۰۲)؛ منطقه عرب (Abahussain et al.، ۲۰۰۲)؛ تایوان (؛ یو و همکاران، ۲۰۰۲)؛ اسرائیل (کوهن و همکاران، ۲۰۰۲)؛ و ایتالیا (Moonen.، ۲۰۰۲). از سوی دیگر، نیمر (۱۹۸۸) و سیلوا و همکاران(۱۹۹۸) به بررسی مسائل بیابان زایی و تغییرات بارندگی در برزیل پرداخته اند. با توجه به اهمیت تغییرات اقلیمی در دنیا، این مقاله به بررسی وقوع تغییر پذیری اقلیمی در شمال شرق برزیل به خصوص در منطقه نیمه خشک می پردازد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction

Deforestation bycutting and burning, unsuitable use and soil degradation byman have reduced the quantityof water vapor that returns to the atmosphere byevapotranspiration process (Silva et al., 1998). Anthropogenic interference in the environment is one of the greatest causes of the process of climatic change in several regions of the world. This complex phenomenon, which includes natural and human processes, depends on a multiplicityof factors and is an almost irreversible scenario (Nimer, 1988). Climatic change results essentiallyfrom man’s action on the ecosystems that degrade veryquicklybut recover veryslowlyand lose biodiversity. Climatic change stronglyinfluences the process of desertification byits impact on the vegetation, soil and hydrological cycle (Pimenta et al., 1998). Currently, one of the great problems that affects humanityis the possibilityof a global climate change with unpredictable consequences on natural resources, especiallyon the qualityand quantityof potable water (OMM, 1992). Among the direct effects of climate change are changes in temperature, rainfall and wind speed (Schwalm and Ek, 2001). However, climate variabilityand climate change have been researched recentlybased on the analysis of different climatic variables. The most common are: class A pan evaporation (Balling and Brazel, 1987; Cohen et al., 2002); the aridityindex (Elagib and Abdu, 1997); and reference evapotranspiration (Hupet and Vanclooster, 2001; Kipkorir, 2002). Indeed, temperature and rainfall time-series are much used in climate variabilityanalysis (see e.g. Elagib and Mansell, 2000; Lazaro et al., 2001 ! ; Moonen et al., 2002; Morrison et al., 2002; Velichko et al., 2002). Recently, the climatic scenario projection for the future has also encouraged several investigations (Sefton and Boorman, 1997; Arnell, 1999; Chang, 2002; Lasch et al., 2002; Tao et al., 2002). The droughts that periodicallyaffect Northeast of Brazil are phenomenona that cause great social, economic and environmental impacts. The population of this region does not live satisfactorilywith the climatic instability, making the suffering from the drought a great problem in government policy. The main consequences of the droughts are related to low crop production and water supplyto the urban centers and rural communities. The atmosphere over Northeast of Brazil presents mean stabilityconditions that inhibit large-scale convective processes, caused bythe descending branch of the Walker circulation cell. The permanent South Atlantic anticyclone induces a mean situation of atmospheric stability. The disturbances from the east create instability and rain. A possible mechanism for the occurrence of severe droughts over Northeast of Brazil is the establishment of a thermallydirect local circulation which has its ascending branch at about 10N and its descending branch over Northeast of Brazil and the adjoining oceanic region (Moura and Shukla, 1981). Some studies show that the sea-surface temperature anomalies of the Pacific and Atlantic oceans are associated with droughts in Northeast of Brazil (Moura and Shukla, 1981; Roucou et al., 1996). Manyinvestigators have studied climatic changes in various regions of the world including: United States (Balling and Brazel, 1987; Comrie and Broyles, 2002); Philippines (Jose et al., 1996); Bahrain (Elagib and Abdu, 1997); Europe (Arnell, 1999; Velichko et al., 2002); Kenya (Kipkorir, 2002); Arab Region (Abahussain et al., 2002); Taiwan (Chang, 2002; Yu et al., 2002); Israel (Cohen et al., 2002); and Italy (Moonen et al., 2002). On the other hand, Nimer (1988) and Silva et al. (1998) studied the problems of desertification and rainfall trends in Brazil, respectively. Thus, given the relevance of the climate change in the world, the present paper aimed to ascertain the occurrence of climatic variabilityin Northeast of Brazil, particularly in the semi-arid region.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا