دانلود رایگان ترجمه مقاله روشهای احتمالی برای نگهداری – نشریه سال

دانلود رایگان مقاله انگلیسی روش های احتمال برای نگه داری به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله روش های احتمال برای نگه داری
عنوان انگلیسی مقاله Probabilistic Methods For Maintenance
رشته های مرتبط مهندسی صنایع، ایمنی صنعتی و بهینه سازی سیستم ها
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه مجله مهندسی مکانیک – Journal of Engineering Mechanic
مجله ASCE
سال انتشار ۱۹۹۱
کد محصول F615

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مهندسی صنایع

  

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
مسئله نگهداری
رویکرد احتمال گرایانه برای نگهداری
تشخیص مسئله
بازه بازرسی
نرخ شکست
تحلیل سود و هزینه احتمالی
زمان بندی نگه داری
مقرون به صرفگی تحت ریسک
جمع بندی

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

 مقدمه
همه ساختار ها و اجزای آن ها تحت پیری، فرسودگی و پارگی در حین کار و تجزیه ناشی از قرار گیری در معرض محیط قرار دارند. در صورتی که آن ها به حالت خود رها شوند خراب خواهند شد. مسائل و مشکلات نگه داری در همه زمینه های مهندسی وجود دارند و روش های نگه داری به طور کلی قابل کاربرد هستند. از این روی ابعاد احتمال گرایانه نگهداری مورد تاکید بوده و برخی از کاربرد های کار های مهندسی هیدرولیکی مورد بحث است.
نگه داری سازه های موجود یک مسئله مهم برای مالکان و اپراتور ها به دلایل ایمنی و اقتصادی است. بر طبق تعاریف مهندسان ارتش امریکا، ، نگه داری به صورت عملی برای پیش گیری یا تاخیر اسیب و یا تنزل تعریف می شود. این در حالی است که تارمیم یک عامل مهم در استاندارد ها و ملزومات مختلف است. از این روی کلمه نگه داری در طیف وسیعی از شرایط استفاده می شود.
وقتی که سازه به یک سطح خاص تخریب یا پیری می رسد، دلایل اقتصادی و ایمنی نیازمند توقف و یا معکوس سازی فرایند تخریب است. نگه داری معمولا موجب کاهش نرخ خرابی می شود ولی قادر به حذف یا معکوس سازی آن نیست زیرا سازه معمولا موجب بهبود نگه داری می شود. تنها تعمیر یا باز سازی موجب بهبود تجهیزات می شود. زمان بندی و میزان این مداخله بر اساس دانش تاقص از وضعیت فعلی سازه یا تجهیزات تعیین می شود. می توان با قرار دادن ورودی ها بر اساس نوع دامنه و مسیر های مختلف این مسئله را حل کرد.
مسئله نگهداری
اهمیت نگه داری در طی سال های اخیر افزایش یافته است. وقتی که سازه ها و تجهیزات به چیزی فراتر از زندگی طبیعی خود می رسند مالکان و اپراتور ها بایستی فکری برای افزایش مسئله پوسیدگی و فرسایش کنند. در واقع این تقاضا ها در حال افزایش و متنوع می باشند و از این روی مدیریت آب در این صورت پیچیده تر می شود. سرمایه ها و فرصت های ساخت و ساز جدید، باز سازی و توضیح همگی نادر بو.ده و فشار عمومی برای کاهش نرخ خدمات وجود دارد. این وضعیت مستلزم سرمایه گذاری سرمایه ای موثر در بخش زیر ساخت های دولتی و خصوصی است. استفاده از فناوری و مواد جدید و روش های تحلیل پیشرفته می تواند اهمیت زیادی داشته باشد/
میزان مشکالت نگهداری و احیا در بخش منابع آب در سطح کشور در یک مطالعه زیربنایی ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که در میان دیگر نیاز به رویکرد نوآورانه را مورد تأکید قرار داده است (Schilling 1987). مهندسین ارتش ایالات متحده شمار سدهای موجود در ایالات متحده را حدود ۷۰،۰۰۰ تخمین می زنند. تا سال ۲۰۰۰، حدود ۲۰،۰۰۰ این سدها ۵۰ ساله یا بزرگتر خواهند شد (دیدگاههای جدید ۱۹۸۳). از ۶۰۰ نیروی دریایی مهم، نیروی و چند منظوره، حدود ۴۰ درصد تا سال ۲۰۰۰ به سن ۵۰ سالگی میرسد (Scanlon et al.، ۱۹۸۳). این بدان معنی است که بخش مهمی از زیرساخت های موجود منابع آب به زندگی مورد انتظار خود رسیده است در پاسخ برای این نیاز ها، تخصیص های عمدۀ ساختمانی سپاه برای اولین بار تا اواسط دهه ۱۹۸۰ شروع به تخصیص مجدد ساخت و ساز جدید کردند (Markow et al.، ۱۹۸۹).
تا کنون، شکست های جدی سد های اصلی، نیروگاه ها، دایک ها و غیره وجود داشته است نادر است، اما بروز شکست ناگهانی قطعا صفر نیست، همانطور که نمونه های گزارش شده نشان می دهد (درس های سال ۱۹۸۸؛ ارزیابی مجدد سال ۱۹۹۰؛ جانسن۱۹۸۸) نگه داشتن یا حتی کاهش احتمال نسبتا کوچک شکست های عمده می تواند تاثیر زیادی بر زندگی و اموال بسیاری از مردم داشته باشد. اما حتی اگر نرخ شکست تنها ثابت باقی بماند، قابلیت اطمینان کاهش خواهد یافت، همانطور که در اینجا نشان داده شده است. این روند باید مورد توجه قرار گیرد با تعمیر و نگهداری، تعمیرات و برنامه توانبخشی مناسب. گذشته از از نگه داشتن شکست های عمده در چک، نگهداری می تواند به طور موثر کمک کند برای حمایت از کارایی در عملیات روزمره پروژه های موجود. که در پاراگراف های زیر، برخی از مفاهیم و روش های احتمالی خواهد بود ارائه شده است که روشی احتمالاتی را برای نگهداری نشان می دهد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

INTRODUCTION

All structures and their components are subject to aging, wear and tear in the performance of their functions, and deterioration by exposure to the operating environment. Left to themselves, they will eventually become inefficient, unreliable, and fail. Maintenance problems are ubiquitous in all areas of engineering and maintenance methods are rather generally applicable. Here, the probabilistic aspects of maintenance will be emphasized and some applications to hydraulic engineering works will be discussed. Maintenance of existing structures is of continuing concern to owners and operators for economic, reliability and safety reasons. According to the definitions of the U.S. Army Corps of Engineers’ repair, evaluation, maintenance, and rehabilitation (REMR) research program (Scanlon et al. 1983), maintenance is defined as action that prevents or delays damage or deterioration, or corrects deficiencies that would otherwise lead to early repair or need for rehabilitation. Repair is restoration of damaged or deteriorated elements of a structure to continuing service, while rehabilitation is a major modification of an existing structure to bring it up to prevailing operation requirements and standards. Here the word maintenance is used sometimes in a wider sense that spans these different concepts. When a structure reaches a certain level of deterioration or obsolescence, economic or safety reasons may demand a slowdown, a halt, or reversal of the deterioration process. Maintenance usually can only reduce the deterioration rate but cannot eliminate or reverse it, as a structure can usually not maintain, let alone improve itself. Only repair or reconstruction (rehabilitation) can bring the structure or equipment back to an improved state or the as-good-as-new state. The timing and extent of this intervention must often be decided with incomplete knowledge of the actual state of the structure or equipment, its remaining strength, the loads acting on it, the true costs and benefits of rehabilitation alternatives, and other factors. One can deal with this uncertainty by allowing inputs to vary over a certain range and by considering various paths the improvement or deterioration processes can possibly take. This gives maintenance a probabilistic character, as success or failure can be predicted only with some probability. A probabilistic process can never be fully controlled, it can only be influenced by decisions to intervene in some way, e.g., through maintenance, repair, and rehabilitation.

THE MAINTENANCE PROBLEM

Maintenance will increase in importance in the years to come. As structures and equipment reach or exceed their expected life, owners and operators will have to cope with an increasing incidence of wear-out problems. There is no letup in the services demanded from the existing water resources infrastructure. Actually, these demands will further increase and diversify, making water management all the more complex (Kelley 1990). Funds, as well as opportunities for major new construction, reconstruction, or expansion, are scarce and there is public pressure to keep down rates for traditional as well as expanded services. This situation calls for cost-effective capital investments in the public and private infrastructure sector. The use of new technology and materials and of advanced analysis methods can make a significant contribution here. The magnitude of the maintenance and rehabilitation problem in the water resources sector nationwide has been analyzed in a national infrastructure study that among others stressed the need for innovative approaches (Schilling 1987). The U.S. Army Corps of Engineers estimates the number of existing dams in the United States at approximately 70,000. By the year 2000, some 20,000 of these dams will be 50-years old or older (New Perspectives 1983). Of the Corps’ 600 major navigation, power, and multipurpose projects, about 40% will be 50-years old and older by the year 2000 (Scanlon et al. 1983). This means that a sizable portion of the existing water resources infrastructure will have reached or exceeded its expected life. In response to these needs, the Corps’ civil works appropriations began to exceed new construction appropriations for the first time by the mid-1980s (Markow et al. 1989). So far, outright failures of major dams, power plants, dikes, etc., have been rare, but the incidence of sudden failure is definitely not zero, as reported examples show (Lessons from 1988; Re-assessing the 1990; Jansen 1988). Keeping down or even reducing the relatively small probability of major failures can have an enormous effect, however, on the lives and property of many people. But even if the failure rate just stayed constant, reliability will decline, as will be shown herein. This trend must be addressed by an appropriate maintenance, repair, and rehabilitation program. Aside from keeping major failures in check, maintenance can contribute effectively to upholding efficiency in the day-to-day operation of existing projects. In the following paragraphs, some probabilistic concepts and methods will be presented that exemplify the probabilistic approach to maintenance.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا